Tiedotearkisto: 2011

Arandan tutkimusmatka toi uutta tietoa merijään liikkeestä ja puristavuudesta

22.7.2011 15:28

Merentutkimusalus Aranda palasi tutkimusmatkalta Perämereltä 7. maaliskuuta.

Kuvat: Jari Haapala

Kuvat: Jari Haapala


Matkan aikana saatiin uutta tietoa jääkentän puristavuudesta ja kerättiin havaintotietoa uusien kaukokartoitussatelliittien mittauksien todentamiseen.

Tutkimusmatkan aikana saatiin kerättyä merkittäviä uusia havaintoja, sillä lähes koko tutkimusmatkan ajan vallinneet voimakkaat tuulet aiheuttivat merijään ahtautumista Merenkurkun ja Perämeren Suomen puoleiselle rannikkoalueille. – Tutkahavaintojen perusteella merijään liikkeessä on suuria paikallisia vaihteluita ja jääkenttä voi leikkaantua laivaväyliä pitkin, Ilmatieteen laitoksen matkanjohtaja Jari Haapala toteaa.

Jääkentän puristavuus on voimakas lyhytaikainen tilanne, joka aiheutuu jäiden liikkeestä, jään paksuudesta ja lauttakoosta. Nykyisillä malleilla voidaan ennustaa, millä alueilla puristusta esiintyy. Ennusteilla ei kuitenkaan kovinkaan tarkkaan arvioida paikallisia voimia, jotka ovat merkityksellisiä laivojen mittaskaalassa. Arandalla tehtävät tutkimukset ovat osa Safewin-hanketta, jonka tavoitteena on rakentaa ennustejärjestelmä varoittamaan laivaliikennettä hankalista olosuhteista.

Merijää paikoin useita metrejä paksua

Jäämatkan toinen tutkimusaihe oli uusien menetelmien kehittäminen merijään paksuuden mittaamiseen. Jään paksuutta mitattiin merenpohjaan asennetulla kaikuluotaimella, elektro-magneettisen säteilykentän voimakkuutta mittaavilla mittalaitteella sekä CryoSat-2
-tutkasatelliitin avulla. Paksuusmittauksia tehtiin Arandan matkan aikana sekä erityisesti helikopteriin asennetulla mittalaitteella. – Viime viikkojen voimakkaiden tuulien johdosta Suomen rannikkoalueille on syntynyt uusia ahtojääalueita, joissa yksittäisten vallien paksuus voi olla jopa 20 metriä ja jään keskimääräinen alueellinen paksuus on 3-4 metriä useiden neliökilometrien alueella. Vaikea jäätilanne tulee jatkumaan ainakin Perämerellä vielä huhtikuuhun asti, Haapala arvioi.

Jääkentän liikkeen ja puristavuuden havainnointiin käytettiin mereen asennettuja poijuja, Arandan tutkahavaintoja sekä tehtiin paikan päällä havaintoja ajelehtivalla jääasemalla.

 

Lisätietoja:

Arandan matkanjohtaja, erikoistutkija Jari Haapala, puh. 040 757 3621, jari.haapala@fmi.fi