Tiedotearkisto: 2011

Uusi hanke tutkii avaruussäämyrskyjen vaikutusta Euroopan sähkönsiirtoverkkoihin

22.3.2011 9:00

Uusi kansainvälinen hanke tutkii avaruussäämyrskyjen vaikutusta Euroopan sähköverkkoihin.

Kuva: Heikki Ketola

Kuva: Heikki Ketola


Euroopan unioni on valinnut Ilmatieteen laitoksen johtamaan kansainvälistä avaruussäähanketta, jossa tutkitaan avaruussäämyrskyjen aikana sähköverkkoihin syntyviä haitallisia geomagneettisesti indusoituvia virtoja.

Avaruussäämyrskyjen aiheuttamat GIC-virrat (Geomagnetically Induced Currents) voivat pahimmillaan aiheuttaa sähkökatkoksia ja vaurioittaa muuntajia. Näin tapahtui Pohjois-Amerikassa maaliskuussa 1989, jolloin Kanadan Quebecin provinssissa oli usean tunnin sähkökatkos. Myös Yhdysvaltojen puolella havaittiin lukuisia muita avaruussäämyrskyn aiheuttamia häiriöitä, mukaan lukien yhden korkeajännitemuuntajan tuhoutuminen.

Tavoitteena kehittää ennustepalvelu

EURISGIC-hankkeella (European Risk from Geomagnetically Induced Currents) on kaksi päätavoitetta.
Ensimmäisenä tavoitteena on pystyä arvioimaan GIC-riskiä käyttämällä hyväksi laajoja eurooppalaisia geomagneettisia havaintoarkistoja. Tilastollinen arviointi perustuu edellisen auringonpilkkujakson (1996 - 2006) kattaviin mallilaskuihin. Lisäksi tarkastellaan erikseen muutamia aikaisempia äärimmäisen voimakkaita avaruusmyrskyjä, jotka nykytilanteessa toistuessaan mahdollisesti aiheuttaisivat suuren GIC-riskin.

Toisena tavoitteena on kehittää Euroopan sähköverkoille soveltuva GIC-ennusteita tuottava prototyyppipalvelu, jonka malliversio on jo toiminnassa Yhdysvalloissa. Ennusteessa lähdetään liikkeelle amerikkalaisen ACE-satelliitin reaaliaikaisista aurinkotuulimittauksista. Ilmatieteen laitoksen omaa magnetosfäärisimulaatioihin kehitettyä koodia nopeutetaan myös ennusteen tekemistä varten. Vertailukohtana käytetään yhdysvaltalaisia simulaatiotuloksia.

Suomen lisäksi hankkeeseen osallistuvat Ruotsi, Iso-Britannia, Unkari, Venäjä ja Yhdysvallat. Laaja maantieteellinen osanotto on luonnollista, koska tavallisista alailmakehän myrskyistä poiketen voimakkaat avaruusmyrskyt vaikuttavat maailmanlaajuisesti. Maaliskuussa 2011 alkanut hanke kestää kolme vuotta ja sen saama EU- rahoitus on noin miljoona euroa.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Ari Viljanen, puh. (09) 1929 4668, ari.viljanen@fmi.fi

Lue lisää GI-virroista