Tiedotearkisto: 2011

Kuivuus lisää metsäpalojen riskiä

6.7.2011 13:48

Venäjällä riehuvat metsäpalot syytävät ilmakehään terveydelle haitallisia pienhiukkasia. Suomeen asti savut eivät ole kuitenkaan levinneet ja haitat ovat paikallisia.

Kuva: Juha Aalto

Kuva: Juha Aalto

Ilmavirtaukset ovat kuljettaneet savuja Venäjän metsä- ja maastopaloista Suomeen useana kesänä. Tänä kesänä ilmanlaatu ei ole Suomessa huonontunut Venäjän maastopalojen takia, vaikka maastopaloja on ollut Venäjän puolella laajemmalla alueella kuin aikaisemmin.

Metsäpalovaroitukset Suomessa

Metsäpalovaroitusten aikana avotulen teko metsiin tai niiden läheisyyteen on kielletty. Suomessa metsäpalovaroitusjärjestelmä perustuu metsämaaston kuivuuden arviointiin. Haihdunta ja sademäärä edellisten päivien ajalta vaikuttavat maanpinnan kosteuteen. Erittäin kuivaan maahan pitää alueella laajemmin sataa vettä yli viisi millimetriä vuorokaudessa, jotta metsäpalovaroitus voidaan poistaa.

Metsäpalo- ja muidenkin varoitusten voimassaolosta päättää Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi. Metsäpalovaroitukset annetaan ja poistetaan useimmiten puolilta päivin. Arvioinnissa käytetään laitoksessa kehitettyä laskentamallia, jonka avulla seurataan maanpinnan kosteutta. Arvioidessaan maaston paloherkkyyttä meteorologilla on käytössään paikkakunnittain lasketut metsäpaloindeksin vallitsevat ja ennustetut arvot, sekä tiedot vallitsevasta ja tulevasta säästä. Metsäpalovaroitus annetaan maakunnittain, maan pohjoisosassa varoitus voidaan tarvittaessa antaa kuntakohtaisesti. Voimassa olevat varoitukset kerrotaan muun muassa Yleisradion sääennusteiden yhteydessä. Lisäksi ne näkyvät Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilla.

Ilmastonmuutos lisää paikoin kuivuutta ja samalla metsäpalojen riskiä

Ilmatieteen laitos tutkii ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsäpaloihin. Metsäpaloriskiä lisää kuivuus, jolla on läheinen yhteys ilmastollisiin olosuhteisiin. Ilmaston lämpeneminen lisää suurella todennäköisyydellä kuivien kausien määrää ja kestoa mm. eteläisessä Euroopassa ja osissa Siperiaa. Tällöin metsäpaloille herkät olosuhteet yleistyvät . Tulevaisuudessa, kuten nykyäänkin, on pidettävä huolta, että metsäpalojen määrää rajoitetaan varovaisella tulenkäytöllä ja palontorjunnalla.

Lisätietoja:

Voimassa olevat metsäpalovaroitukset: http://ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset
Metsäpalojen leviämisennuste: http://www.ilmanlaatu.fi/ilmanyt/silam/

Lue lisää metsäpalovaroituksista:
http://ilmatieteenlaitos.fi/metsapalovaroitukset