Metsäpalovaroitus varoittaa, kun maasto on kuivaa

Metsäpalo- taikka ruohikkopalovaroitusten aikana nuotion taikka muun avotulen teko on kielletty. Metsäpalovaroitukset annetaan ja poistetaan useimmiten puolilta päivin.

Kevään ensimmäiset metsäpalovaroitukset annetaan useimmiten toukokuun alkupuolella. Metsäpalovaroituskausi päättyy syyskuussa tai viimeistään lokakuun alussa.
 
Metsäpalovaroitukset annetaan käyttäen apuna indeksiä, joka lasketaan maanpinnan ylimmän, noin 6 sentin paksuisen, kerroksen kosteusoloja kuvaavan mallin avulla. Mallin lähtötietoina käytetään mm. sademäärää ja ilman lämpötilaa.
 
Metsäpalovaroitus annetaan ja poistetaan useimmiten puolilta päivin. Varoituksen aluejakona käytetään maakuntia. Pohjois-Pohjanmaalla (lähinnä Kuusamon, Taivalkosken ja Pudasjärven osalta) ja Lapissa voidaan käyttää myös kuntajakoa.

Ruohikkopalovaara on keväällä

Ruohikkopalovaarasta varoitetaan tarvittaessa huhti–toukokuussa. Keväisin sulavan lumen alta paljastuva edellisen vuoden kuiva ruoho voi syttyä palamaan, vaikka puusto ei vielä helposti sytykään. Kasvukauden päästyä vauhtiin ruohikkopalovaarasta ei enää tiedoteta.

Tarkista voimassaolevat metsäpalovaroitukset kesäaikaan. Lue lisää metsäpaloindeksistä.

Metsäpalo. Vain yksi ranka jäänyt. Paljon savua.

Kuva Juho Aalto

Varotoimet metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana

Metsäpalo- taikka ruohikkopalovaroitusten aikana nuotion taikka muun avotulen teko on kielletty. Lisäksi paikalliset palo- taikka ympöristöviranomaiset voivat kieltää perustellusta syystä avotulen teon muunakin aikana ja näitä määräyksiä tulee luonnollisesti noudattaa.

Nykyisen lainsäädännön mukaan esim. roskien poltosta ei tarvitse ennakkoon ilmoittaa viranomaisille. Poltto ei saa aiheuttaa haittaa tai vahinkoa naapureille.
 
Kuntien ympäristölautakunnat ovat antaneet kunnallisia määräyksiä ja ohjeita roskien poltosta. Osassa kuntia on esimerkiksi risujen poltto kokonaan kielletty. Metsänhoidolliseen kulotukseen on aina pyydettävä kirjallisesti lupa alueen pelastuslaitokselta.