Tiedotearkisto: 2001

Autojen katalysaattoreista irtoaa platinaa ympäristöön

21.8.2001 12:00

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja Ilmatieteen laitoksen tutkimuksissa on mitattu ilman ja tiepölyn pitoisuuksia platinaryhmän metalleihin kuuluvista platinasta, palladiumista ja rodiumista Helsingissä ja Espoossa. Tutkimusten tavoitteena on ollut kehittää ja testata näytteiden keräys- ja analyysimenetelmiä. Tiepölyn pitoisuudet ovat samaa suuruusluokkaa kuin vastaavilla tieosuuksilla muissa Euroopan maissa. Kaupunki-ilman eri hiukkaskokojen platinapitoisuuksista on saatu aivan uutta tietoa.

Katalysaattorien yleistyminen autoissa on vähentänyt liikenteen hiilivety-, häkä- ja typen oksidien päästöjä, ja samalla lyijyttömään bensiiniin siirtyminen on käytännössä lopettanut liikenteen lyijypäästöt. Katalysaattorien yleistyminen on tuonut mukanaan platinaryhmän metallien päästöt liikenteeseen. Ympäristön platinapitoisuuksien on havaittu kasvaneen useissa maissa. Jo vuosien 1984 ja 1991 välisenä aikana Ruotsissa platinapitoisuudet tiepölyssä olivat kolminkertaistuneet 3 milligrammasta tonnissa noin 9 milligrammaan tonnissa. Platinaryhmän metallien leviämistä luontoon seurataan aktiivisesti muun muassa Saksassa ja Englannissa. Viime aikoina mitattujen platinamäärien ei ole todettu olevan terveydelle haitallisia. Terveys- ja ekosysteemiriskien takia platinaryhmän metallien levinneisyyttä luontoon kuitenkin tutkitaan.

Espoon Länsiväylän varrella tiepölyn platinapitoisuudet olivat 15 - 21 milligrammaa tonnissa, Hämeentien varrella Helsingin Vallilassa 16 milligrammaa tonnissa, Kehä III:n varrella Espoossa 7 - 13 milligrammaa tonnissa, pienen sivutien varressa Espoossa 4-5 milligrammaa tonnissa ja vähän liikennöidyllä tiellä Lapissa noin 2 milligrammaa tonnissa. Pitoisuudet ovat samaa suuruusluokkaa kuin vastaavilla tieosuuksilla Englannissa ja Saksassa. Englannissa tutkittiin myös moottoriteiden huoltohenkilöstön veren ja virtsan platinapitoisuuksia, mutta ne eivät olleet korkeampia kuin vertailuryhmällä. Suomessa tutkituissa näytteissä oli aina eniten platinaa, sitten palladiumia ja vähiten rodiumia, eli samassa suuruussuhteessa kuin niitä on yleisesti käytetyissä autojen katalysaattoreissa. Palladium ja rodium ovat platinaryhmän metalleja, joita irtoaa myös autojen katalysaattoreista.

Vallilan ilman platinapitoisuus oli huhtikuussa 2001 tehdyissä mittauksissa 0,0010 - 0,0038 ng/m3, nanogrammaa eli gramman miljardisosaa kuutiometrissä ilmaa. Espoon Suomenojalla mitattiin yksinkertaisemmalla keräimellä vuonna 1998 ilman platinapitoisuudeksi 0,0041 ng/m3. Ilmatieteen laitos keräsi näytteitä kahdelle eri suodattimelle, joista toiselle kertyivät hyvin pienet, läpimitaltaan 0,1 - 2,5 µm eli mikrometrin, metrin miljoonasosan kokoiset hiukkaset, ja toiselle 2,5 - 10 µm läpimittaiset hiukkaset. Geologian tutkimuskeskus analysoi suodattimet. Vallilassa platinaa oli eniten isompien hiukkasten suodattimella, jonka läpimitta on 2,5 - 10 mikrometriä.

Ilman platinapitoisuuksiin vaikuttavat sää, liikennemäärät ja mahdollisesti myös hiekoitushiekan poisto.

Lisätietoja:

Geologian tutkimuskeskus, erikoistutkija Timo Tarvainen, puh. 020 550 2399, sähköposti timo.tarvainen@gsf.fi ja erikoistutkija Riitta Juvonen, puh. 020 550 2253, sähköposti riitta.juvonen@gsf.fi
Ilmatieteen laitos, tutkimuspäällikkö Risto Hillamo, puh. (09) 1929 5500, sähköposti risto.hillamo@fmi.fi