Tiedotearkisto: 2001

Uusia menetelmiä kasvillisuuden hiilivetypäästöjen mittaamiseen

31.8.2001 12:00

Ilmatieteen laitoksessa ilmanlaadun tutkimuksessa työskentelevän tutkijan, FM Janne Rinteen väitöskirja tarkastetaan Helsingin yliopistossa lauantaina 1. syyskuuta. Väitöskirjassa on sovellettu ja edelleen kehitelty mikrometeorologisia vuomittausmenetelmiä kasvillisuuden hiilivetypäästöjen määrittämiseen. Uusien mittausmenetelmien systemaattiset epävarmuudet ovat vähäisemmät kuin aiemmin käytetyillä menetelmillä ja niitä voidaan tulevaisuudessa soveltaa monien aineiden päästöjen ja kuivalaskeumien mittaamiseen.

Mittausmenetelmät perustuvat ilman sekoittumisen ja tutkittavien aineiden pitoisuuksien mittaamiseen kasvillisuuden yläpuolella. Näiden perusteella saadaan laskettua keskimääräinen päästö pinta-alayksikköä kohti. Väitöskirjatyössä on tarkasteltu käytettyjen menetelmien epävarmuuksia ja kehitetty uusia mittausmenetelmiä.

Väitöskirjassa esitetään mittaustuloksia Euroopan havumetsävyöhykkeeltä, Etelä-Amerikan trooppisesta sademetsästä sekä pohjoisamerikkalaiselta
sinimailaspellolta. Tuloksia on verrattu muilla menetelmillä saatuihin mittaustuloksiin sekä mallilaskelmiin. Mittausten perusteella voidaan tarkentaa sekä alueellisia että maailmanlaajuisia päästöinventaarioita. Tämä lisää tietämystämme siitä, miten ilmakehän luonnollinen kemia toimii ja miten ihmisen toiminta muuttaa sitä.

Elollinen luonto säätelee merkittävästi ilmakehän koostumusta. Esimerkiksi ilmakehän happi on eliömaailman toiminnan tulosta. Myös eräiden kasvihuonekaasujen, kuten hiilidioksidin ja metaanin, pitoisuuksiin eliökunnalla on huomattava vaikutus. Varsinkin kasvillisuudesta ilmakehään pääsee runsaasti myös reaktiivisia yhdisteitä kuten erilaisia hiilivetyjä. Nämä yhdisteet vaikuttavat koko alailmakehän kemiaan ja ovat tärkeitä alailmakehän otsoninmuodostuksessa sekä mahdollisesti myös hiukkasmuodostuksessa.

Helsinkiläisen Janne Rinteen väitöstilaisuus on Helsingin yliopiston Porthanian salissa IV kello 10.00. Porthanian osoite on Yliopistonkatu 3. Väitöskirjan nimi on Application and development of surface layer flux techniques for measurements of volatile organic compound emissions from vegetation. Vastaväittelijänä toimii tohtori Niels-Otto Jensen Risøn kansallisesta tutkimuslaboratoriosta Tanskasta.

Lisätietoja:

Tutkija Janne Rinne, puhelin (09)1929 5498 janne.rinne@fmi.fi

Väitöskirja on luettavissa Helsingin yliopiston Internet-sivulla.