Ajankohtaista: 2017

Ilmanlaatutiedotus siirtyy Ilmatieteen laitoksen verkkosivuille

14.2.2017 15:10

Ilmanlaatuportaali (www.ilmanlaatu.fi) suljetaan ja palvelun keskeinen sisältö siirretään osaksi ilmatieteenlaitos.fi -sivustoa.

Uusi palvelu julkistetaan kesällä 2017 ja portaali suljetaan lopullisesti loppuvuoden aikana.  

Uudistus on osa kansallisen ilmanlaadun tietojärjestelmän uudistusprojektia, jossa ilmanlaatu integroidaan Ilmatieteen laitoksen muihin tietojärjestelmiin. Uudistuksessa hyödynnetään Ilmatieteen laitoksen oman sovelluskehityksen tuloksena syntyneitä, teknisesti korkeatasoisia säädatan palvelemiseen kehitettyjä tietojärjestelmiä. Olemassa olevia tietojärjestelmäkomponentteja, tekniikoita ja palveluja käyttäen uudistus ja järjestelmän ylläpito voidaan jatkossa hoitaa kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Palvelu monipuolistuu meteorologisten ja ilmanlaatutietojen yhdistämisellä ja palvelun luotettavuus paranee.

Vuodesta 2007 toimineen Ilmanlaatuportaalin keskeiset toiminnot sijoitetaan sisällön ja toiminnallisuuden edellyttämään paikkaan ilmatieteenlaitos.fi-palvelussa. Uudistuksesta tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

Suomessa kaupungit vastaavat tarvittavasta ilmanlaadun seurannasta, ja Ilmatieteen laitos seuraa tausta-alueiden ilmanlaatua.  Ilmatieteen laitos kerää ilmanlaadun seurannan tulokset tietojärjestelmäänsä, jakaa tiedot reaaliajassa verkossa ja avoimena datana sekä  raportoi tiedot EU:lle ja muihin kansainvälisiin organisaatioihin. Tietojen toimittajille eli kaupungeille ei aiheudu uudistuksesta kuluja tai tietojärjestelmämuutoksia. Ympäristöministeriö on tukenut hanketta osarahoituksella.

Lisätietoja:

erikoistutkija Pia Anttila, pia.anttila@fmi.fi, puh. 029 539 5410

Ilmanlaatuportaali: http://www.ilmanlaatu.fi/