Talous

Rahoitus vuonna 2017

Ilmatieteen laitoksen rahoitus koostui perustoimintaan saadusta valtion talousarviorahoituksesta sekä maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan tuotoista. Talousarviorahoituksella katettiin 63 % laitoksen menoista.

  • Talousarviorahoitus    46,0 milj. eur
  • Tuotot                         27,4 milj. eur

Liiketaloudellisesti hinnoitellun maksullisen toiminnan ylijäämätavoite saavutettiin.

Julkisoikeudellisten ja liiketaloudellisten suoritteiden myynnistä kertyi maksullisen toiminnan tuottoja 10,6 milj. euroa.

Yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoja kertyi 16,1 milj. euroa.

Menot vuonna 2017

Laitoksen kokonaismenot olivat 73,4 milj. euroa. Menot kasvoivat noin miljoona euroa edellisestä vuodesta.

Kustannukset vuonna 2017

Kustannuksia seurattiin toimintolaskentajärjestelmällä. Kustannusrakenteessa suurin erä oli edelleen palkkakustannukset, joiden osuus oli 50 %. Käyttökustannusten osuus oli 43 % ja pääomakustannusten osuus 7 %. Laitoksen kokonaiskustannukset olivat 72,7 milj. euroa ja ne pysyivät edellisen vuoden tasolla.

  • Palkkakustannukset          36,1 milj. eur
  • Käyttökustannukset          31,0 milj. eur
  • Pääomakustannukset         5,6 milj. eur