Paikallissääsivun hakutoiminnossa on edelleen ongelmia. Pahoittelemme puuttuvia tietoja. Asiaa selvitetään parhaillaan.

Ajankohtaista: 2017

Mustan hiilen päästöihin kiinnitettävä huomiota erityisesti arktisilla alueilla

7.11.2017 13:42

Nokea eli mustaa hiiltä sisältävät ilman pienhiukkaset syntyvät epätäydellisen palamisen tuloksena. Mustan hiilen päästövähennykset ovat yksi keino hillitä ilmastonmuutosta – mutta vain lyhyellä tähtäimellä.

Kuva: Eija Vallinheimo

Kuva: Eija Vallinheimo

Musta hiili eli noki on metaanin ohella tärkein ilmastoon vaikuttava lyhytikäinen yhdiste. Mustan hiilen on arvioitu kiihdyttävän ilmastomuutosta, koska ilmassa leijuva musta hiili imee auringonvaloa itseensä ja näin lämmittää ilmakehää. Tämän ns. suoran vaikutuksen lisäksi musta hiili kiihdyttää ilmastonmuutosta heikentämällä auringon heijastumista jään pinnasta takaisin avaruuteen ja nopeuttamalla lumen ja jään sulamista erityisesti arktisilla alueilla.

Mustan hiilen elinikä ilmakehässä on muutamasta päivästä muutamaan viikkoon, minkä seurauksena niiden ilmastolliset vaikutukset ovat luonteeltaan paikallisia ja hetkellisiä. "Mustan hiilen päästöjen vähentämällä voidaan hetkellisesti hillitä ilmastonmuutosta mutta kasvihuonekaasujen, erityisesti hiilidioksidin, päästövähennykset ovat kuitenkin ainoa keino ilmastonmuutoksen hillinnässä pitkällä tähtäimellä", korostaa Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Heikki Lihavainen.

Suomen mustasta hiilestä puolet tulee puun pienpoltosta

Suomen kesäaikaisten nokipäästöjen ilmastovaikutus on maailman mitassa noin promillen verran, mutta talvella lumelle laskeutuvasta noesta Suomi tuottaa koko maailman mittakaavassa prosentin. Siksi Suomen talviaikaiset päästöt ovat merkittäviä. Reilut 50 % noen kokonaispäästöistä syntyy Suomessa puun pienpoltosta. Liikennepäästöt tulevat vähenemään voimakkaasti uusien dieselajoneuvojen päästövaatimusten ansiosta. Puun pienpoltolle ei ole vielä olemassa päästölainsäädäntöä, joten oikeiden polttotapojen merkitys korostuu etenkin taajama-alueilla, jossa myös nokihiukkasten terveydelle haitalliset ominaisuudet korostuvat.

Mustahiilipäästöjä on mahdollista vähentää merkittävästi olemassa olevilla teknologioilla. Musta hiili vaatii kuitenkin vielä lisää tutkimusta, sillä pienhiukkaspäästöjen lisäksi niiden muuntuminen ilmakehässä on tärkeää tuntea kokonaisvaltaisesti ennen kuin voidaan arvioida niiden aiheuttamia terveys- ja ympäristövaikutuksia sekä suunnitella päästöjen vähentämistä ja rajoittamista. Esimerkiksi puun pienpoltossa vapautuu lämmittävien mustahiilihiukkasten lisäksi myös ilmastoa viilentäviä hiukkasia. Käytetty polttotekniikka ja materiaali vaikuttavat lämmittävien ja viilentävien hiukkasten määriin. Nämä lisätutkimusta vaativat asiat voivat tuoda yllättäviä tuloksia siitä, mikä loppujen lopuksi on mustan hiilen päästövähennysten kokonaisvaikutus.

Lisätietoja:

Tutkimusprofessori Heikki Lihavainen, heikki.lihavainen@fmi.fi