Ajankohtaista: 2011

Miksi sääilmiöistä varoitetaan?

28.10.2011 12:42

Kuva: Tuomas Niskanen

Kuva: Tuomas Niskanen

Ilmatieteen laitos seuraa ympäri vuorokauden säätä ja sen kehitystä ja varoittaa sääilmiöistä tarvittaessa. Varoitukset ja niissä käytettävät vaaratasot auttavat varautumaan mahdollisesti haitalliseen tai vaaralliseen säätilanteeseen asianmukaisesti.

Varoitukset koskevat yleensä seuraavaa 24 tuntia ja kertovat esimerkiksi kyseiselle jaksolle sattuvasta voimakkaimmasta tuulesta. Lisäksi joistakin sääilmiöistä annetaan myös ennakkovaroituksia 2–5 vuorokautta ennen uhkaavaa säätilannetta.

Viime vuosina varoitusvalikoiman laajentamiselle on nähty tarvetta, sillä yhteiskunta on muuttunut yhä sääherkemmäksi. Varoitusten ansiosta on mahdollista suojautua tai tehdä asianmukaisia toimenpiteitä yhä varhaisemmassa vaiheessa ennen uhkaavan sääilmiön alkua.

Varoitusten vaaratasot helpottavat tilanteen arviointia

Monissa varoituksissa käytetään vaaran vakavuuden ilmaisemiseen väriluokitusta: keltainen, oranssi ja punainen. Kolmiportaisuus kuvaa aiempaa paremmin ilmiön vaarallisuutta, sillä jokaiselle vaaratasolle on olemassa selkeät rajat ja määritelmät, milloin niitä käytetään.

Esimerkiksi ensimmäisen vaaratason (keltainen) sadevaroitus annetaan aina, kun sademäärän arvioidaan ylittävän 50 mm vuorokaudessa. Määrä voi aiheuttaa vähäistä tulvimista, mutta sademäärä ei kuitenkaan ole vielä harvinainen tai poikkeuksellinen, vaan vastaavia sademääriä saadaan jossakin päin Suomea vuosittain.

Esimerkiksi voimakkaan UV-säteilyn aikana ihon suojaaminen vaatetuksella on riittävä varotoimi, mutta myrskyvaroituksen aikana kannattaa esimerkiksi välttää vesille lähtöä. Alimman vaaratason varoitukset toistuvat varoituskartalla melko usein eivätkä kyseiset säätilanteet aina välttämättä vaadi erityisiä varautumistoimenpiteitä.

Varoitukset annetaan maakuntatasolla

Varoituksia annetaan pääsääntöisesti maakuntatarkkuudella, sillä sääilmiöiden tarkkaa sijaintia ei voida aina täysin tarkasti ennustaa. Kesäsään suurien ajallisten ja paikallisten vaihtelujen vuoksi säätilan omaehtoinen tarkkailu on tärkeää esimerkiksi silloin, kun ukkospuuskavaroitus on omassa maakunnassa voimassa. Jopa yksittäisen kunnan alueella joku kylä saattaa joutua puita kaatavan syöksyvirtauksen kouriin, kun viereisessä kylässä selvitään vähäisellä sateella ja heikoilla tuulenpuuskilla. Tämän takia myös näkemykset varoitusten onnistumisesta voivat vaihdella.

Ennakkovaroituksilla lisäaikaa suojautumiseen

Varoitusvalikoiman laajentamisen yhteydessä Ilmatieteen laitos otti keväällä käyttöön ennakkovaroitukset, joiden avulla tiedotetaan vaarallisista sääilmiöistä 1 - 5 vuorokautta ennen uhkaavaa säätilannetta. Ennakkovaroitukset koskevat ukkospuuskia, merialueiden kovia tuulia, aallonkorkeutta, merivedenkorkeutta, runsaita sateita, hellejaksoja, kireitä pakkasia tai erittäin huonoa ajokeliä.

Ennakkovaroituksien avulla yhteiskunta ja erityisryhmät saavat lisää varautumisaikaa, jotta esimerkiksi veneilijät ehtivät tarkistaa veneiden kunnollisen kiinnityksen. Helle- ja pakkasvaroituksilla puolestaan tuotetaan hyödyllistä etukäteistietoa niille erityisryhmille, joille korkeat tai matalat lämpötilat aiheuttavat terveysongelmia.

Lisätietoja:
Voimassa olevat varoitukset ja toimintaohjeita sääilmiöiltä suojautumiseen ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset
Tietoa varoituksista ilmatieteenlaitos.fi/tietoa-varoituksista