Sääennusteiden tuotannossa on ilmennyt ongelmia. Pahoittelemme puuttuvia tietoja. Asiaa selvitetään parhaillaan.

Ajankohtaista: 2018

Ilman puhdistaminen pienhiukkasista vähentää kuolleisuutta mutta lämmittää ilmastoa

23.2.2018 9:19

Pienhiukkaspäästöjen kunnianhimoinen vähentäminen parantaisi ilmanlaatua. Se vähentäisi ilmansaasteiden aiheuttamaa kuolleisuutta, mutta myös nopeuttaisi ilmaston lämpenemistä.

Kuva: Tommi Mäkelä

Kuva: Tommi Mäkelä

Pienhiukkaspäästöjen vähentäminen nopeuttaisi ilmaston lämpenemistä pienhiukkasten viilentävän vaikutuksen poistuessa.

Tutkimuksen mukaan heikot päästörajoitukset pienhiukkaspäästöille tällä vuosisadalla sen sijaan lisäisivät kuolleisuutta ja hidastaisivat ilmastonmuutosta toistaiseksi.  Tutkimalla yhtä aikaa sekä ilmasto- että terveysvaikutuksia, tutkijat pystyivät havainnollistamaan pienhiukkaspäästörajoituksiin mahdollisesti liittyviä ongelmallisia valintatilanteita kuolleisuuden vähentämisen ja pienhiukkaspäästöjen vähenemisen aiheuttaman nopeutuneen lämpenemisen välillä.

Ilmastomallitutkimuksessa selvitettiin, miten pienhiukkaset vaikuttavat ilmastoon ja ihmisten terveyteen toisistaan huomattavasti eroavissa päästöskenaarioissa. Tutkimuksessa kehitettiin uusia päästöskenaarioita kuvaamaan sekä äärimmäisen voimakkaita pienhiukkaspäästöjen rajoittamistoimia että maailmaa, jossa ilmansaasteiden kasvua ei rajoiteta. Erilaisten toisistaan poikkeavien päästöskenaarioiden tutkiminen on tärkeää, koska tutkimuksessa yleisesti käytetyt päästöskenaariot ovat hyvin samankaltaisia oletuksiltaan. Vain niihin keskittymällä tutkijoilta ja myös poliittisilta päätöksentekijöiltä saattaa jäädä huomioimatta muunlaiset mahdollisuudet. Ilmanlaadun parantamisen näkökulmasta pienhiukkasten aktiivisia päästörajoituksia kaivataan, tai erilaisten hengitystiesairauksien aiheuttama kuolleisuus uhkaa lisääntyä.

"Hiilidioksidipäästöjen nopea vähentäminen on ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta kaikkein olennaisinta. Näin saadaan pienhiukkaspäästörajoitusten aiheuttamaa lämpenemistä kompensoitua ja samalla puhtaampaa ilmaa, koska merkittävä osa pienhiukkaspäästöistä liittyy fossiilisten polttoaineiden käyttöön", painottaa tutkimuksen pääkirjoittaja, Ilmatieteen laitoksen tutkija, Antti-Ilari Partanen.

Lisätietoja:

Erikoistutkija, Antti-Ilari Partanen, antti-ilari.partanen@fmi.fi

https://atmoslehti.fi/teema/pienhiukkaset-vaikuttavat-seka-terveyteen-etta-ilmastonmuutokseen/

Lue lisää tiedeuutisia: http://ilmatieteenlaitos.fi/tiedeuutisten-arkisto