Tiedeuutisten arkisto

« Takaisin

Kasvien tuottamat kaasumaiset päästöt viilentävät ilmastoa Kaakkois-Yhdysvalloissa

Kasvien tuottamat kaasumaiset päästöt viilentävät ilmastoa Kaakkois-Yhdysvalloissa

Sateellihavainnot ja ilmakehämallin tulokset osoittavat, että kasvien tuottamilla kaasumaisilla päästöillä on merkittäviä alueellisia ilmastovaikutuksia Kaakkois-Yhdysvalloissa. Nämä luonnolliset vaikutukset eivät kuitenkaan ole yhtä merkittäviä kuin muutokset ihmisperäisissä päästöissä.

Kasvit tuottavat kaasumaisia yhdisteitä, jotka on helppo jokaisen havaita, sillä niistä syntyy kasvien ominaistuoksu. Nämä yhdisteet voivat myös tiivistyä ilmassa olevien pienhiukkasten pinnalle kasvattaen siten pienhiukkasten massaa ja niiden kykyä heijastaa auringovaloa takaisin avaruuteen. Lämpötilan kasvaessa kasvien päästöt lisääntyvät, minkä seurauksena pienhiukkasten massa kasvaa, joka taas vähentää maanpinnalle tulevan auringonsäteilyn määrää. Tämän ilmiön on arvltu hidastavan ilmastonmuutosta, ainakin alueellisesti.

Kaakkois-Yhdysvalloista tehdyt satelliittihavainnot osoittavat, että pienhiukkasten massa todellakin lisääntyy lämpötilan kasvaessa ja vaikutus on suurin metsien läheisyydessä. Tätä ilmiötä on kuitenkin vaikea havaita, sillä ihmisten aiheuttamilla päästöillä on huomattavasti suurempi vaikutus pienhiukkasten määrään. Ilmaston lämmetessä luonnolliset pienhiukkaset lisääntyvät. Jos saasteiden määrä jatkaa laskuaan, niin myös pienhiukkasten kokonaismäärä vähenee eikä luonnollisista hiukkasista ole yksinään ilmastonmuutoksen jarruttajaksi. Muilla alueilla luonnollisten pienhiukkasten vaikutus voi olla vielä rajatumpaa, sillä pienhiukkasten lämpötilasta riippuva säteilyvaikutus oli Kaakkois-Yhdysvalloissa yli viisi kertaa voimakkaampi kuin Euroopassa tehdyissä havainnoissa. Syynä tähän on todennäköisesti Yhdysvaltojen runsaammat ilmansaasteet.

Tutkimus tehtiin käyttämällä satelliittihavaintoja kesiltä 2005-2011 sekä ECHAM-HAMMOZ ilmakehämallia. Tutkimus oli osa Euroopan avaruusjärjestön rahoittamaan ITICA-hanketta.

Lisätietoja:

Tutkija Tero Mielonen, tero.mielonen@fmi.fi

Mielonen, T.; Hienola, A.; Kühn, T.; Merikanto, J.; Lipponen, A.; Bergman, T.; Korhonen, H.; Kolmonen, P.; Sogacheva, L.; Ghent, D.; Pitkänen, M.R.A.; Arola, A.; de Leeuw, G.; Kokkola, H. Summertime Aerosol Radiative Effects and Their Dependence on Temperature over the Southeastern USA. Atmosphere 2018, 9, 180.

http://www.mdpi.com/2073-4433/9/5/180/htm