Tiedeuutisten arkisto

« Takaisin

Metsämaasta haihtuu ilmaan VOC-yhdisteitä erityisesti syksyisin

Metsämaasta haihtuu ilmaan VOC-yhdisteitä erityisesti syksyisin

Monoterpeenit ja metanoli ovat merkittävimpiä metsämaasta pääseviä VOC-yhdisteitä. Metsämaa on merkittävä lähde etenkin syksyisin.

Mäntymetsien maaperä on merkittävä lähde reaktiivisille haihtuville orgaanisille yhdisteille (volatile organic compounds, VOC), joiden tiedetään vaikuttavan ilmakemian ja hiukkasten muodostuksen kautta ilmastoon ja ilmanlaatuun. Metsämaan päästöistä tiedetään kuitenkin vain vähän.

Tutkimuksessa selvisi, että monoterpeenien päästöt ovat suurimmat keväällä ja syksyllä. Sen sijaan hapettuneiden VOC-yhdisteiden kuten metanolin päästöt ovat suurimmat keväällä ja kesällä. Metsämaan todettiin olevan merkittävä VOC-lähde etenkin syksyisin.

Ilmatieteen laitoksen ja Helsingin yliopiston tutkijat tutkivat metsämaan VOC-päästöjen vaihteluita kahdeksan vuoden ajan. Päästöjen merkitystä arvioitiin suhteessa koko metsäalueiden päästöihin.

Lisätietoja:

ryhmäpäällikkö Heidi Hellén, Ilmatieteen laitos, heidi.hellen@fmi.fi

Mäki M., Aalto J., Hellén H., Pihlatie M. and Bäck J.; Interannual and seasonal Dynamics of Volatile Organic Compound Fluxes From the Boreal Forest Floor. Frontiers in Plant Science, 10, 191, DOI: 10.3389/fpls.2019.00191, 2019