Tiedotearkisto: 2015

Ilmatieteen laitos avusti tuulivoimaloiden hankkimisessa Venäjän pohjoisosan eristyneisiin kyliin

6.11.2015 12:09

Venäjän pohjoisosassa sijaitsevassa Nenetsian maakunnassa on kehitetty yhdistettyjä tuuli-diesellaitoksia. Ilmatieteen laitos oli mukanahankkeessa tuulienergian ja ilmastonmuutoksen asiantuntijana.

Kuvat: Andrej Reznichok

Kuvat: Andrej Reznichok

Venäjän pohjoisosassa sijaitsevassa Nenetsian maakunnassa on kehitetty yhdistettyjä tuuli-diesellaitoksia kylien ympärivuotisen ja myös ympäristöystävällisemmän energian saannin turvaamiseksi. Tuulivoiman rakentamiseen vaadittavat esitutkimukset tehtiin Polar Wind -projektissa (2012-2014), jossa Ilmatieteen laitos oli mukana tuulienergian ja ilmastonmuutoksen asiantuntijana.

Nenetsian maakunnassa ei ole maakunnan kattavaa tie- ja sähköverkkoa. Energia kylissä tuotetaan pääosin paikallisilla dieselgeneraattoreilla, joihin polttoaine toimitetaan useimmiten laivoilla ja helikoptereilla. Talviaikaan olosuhteet saattavat kuitenkin olla haastavia, jolloin dieselin toimitus voi viivästyä ja siten aiheuttaa kylissä katkoja energiansaantiin.

Polar Wind- ja Polaris -projektien yhteisenä tavoitteena oli parantaa kylien ympärivuotista energian saantia ja myös muuntaa energiantuotanto ympäristöystävällisemmäksi päivittämällä vanhat dieselgeneraattorit moderneiksi laitoksiksi, joissa energiaa voidaan tuottaa dieselin lisäksi tuulivoimaloiden avulla. Polar Wind-projekti keskittyi tarvittavien esiselvitysten ja suunnitelmien tekemiseen,investoinnit uusiin laitoksiin tehtiin Polaris-projektissa.

Ilmatieteen laitos selvitti Nenetsian tuuliolosuhteet

Keskeistä Polar Wind -projektissa oli Nenetsian maakunnan tuuliolosuhteiden selvittäminen tuulimittausten avulla. Tietojen avulla hankittavat tuulivoimalat osattiin mitoittaa vastaamaan kylien energiankulutusta. Neljään kylään (Amderma, Nes, Indiga ja Karataika) asennettiin tämän myötä vuodeksi tuulimittausmastot. Ilmatieteen laitos auttoi pohjoisiin olosuhteisiin soveltuvien mastomittausjärjestelmien hankinnassa, analysoi tuulimittaukset sekä mittausjakson edustavuuden tuulivoiman rakentamisen tueksi. Lisäksi Ilmatieteen laitos kertoi paikallisille asukkaille alueen nykyilmastosta ja ennen kaikkea ilmastonmuutoksen vaikutuksista pohjoisilla leveysasteilla.

Nenetsian maakunnan tuuliolosuhteet ovat hyvät tuulivoimalle, sillä maakunta sijaitsee Barentsinmeren rannalla. Pohjoiset olosuhteet ja puutteellinen tie- ja sähköverkko aiheuttavat kuitenkin haasteita etenkin suuremman mittakaavan tuulivoiman rakentamiselle. Näiden vuoksi Polaris-hankkeessa rakennettiin Amderman taajaman 600 asukkaan energiankulutuksen kattava pieni tuulivoimapuisto. Amderman käyttökokemusten myötä tuulivoimaloita on tarkoitus rakentaa myös muihin kyliin kattamaan kylien energiakulutus ja vahvistamaan energian saantia.

Polar Wind oli EU ENPI Kolarctic -ohjelman rahoittama projekti, jonka tarkoituksena oli edistää pohjoisten alueiden rajat ylittävää yhteistyötä. Ilmatieteen laitos oli projektissa mukana partnerina. Pääyhteistyökumppanit projektissa olivat Nenetsian maakunnan rakennusyksikkö ja paikallinen energiayhtiö OOO North West United Power Generating Company.

Projektin verkkosivut: www.polarwind.ru

EU ENPI Kolarctic- ohjeman verkkosivut: http://www.kolarcticenpi.info/

Lisätietoja:

Jenni Latikka, puh. 029 53 94 657, jenni.latikka@fmi.fi