Tiedotearkisto: 2009

Meripalveluiden luotettavuus paranee

13.1.2009 9:40

Meren virtauksia, lämpötilaa, suolaisuutta ja biogeokemiaa kuvaavat mallit on vuoden alussa siirretty Ilmatieteen laitoksen valvottuun ennustusjärjestelmään. Mallien tavoitteena on tuottaa ajankohtaista tietoa Itämeren tilasta ja sen lyhyen aikavälin kehityksestä merenkulkijoiden, sääennustuksen ja kansalaisten käyttöön

Mallien avulla saadaan Itämeren tilaa kuvaavia operatiivisia ennusteita ja niihin perustuvia palveluita. Malliennusteista muodostettava aikasarja on usein paras käytettävissä oleva tieto Itämeren viime vuosien kehityksestä. Tällä hetkellä ennusteita lasketaan operatiivisesti kolme vuorokautta eteenpäin. Mallien laskeminen uudessa toimintaympäristössä mahdollistaa ongelmatilanteissa korjaustoimenpiteet vuorokauden ympäri ja viikonloppuisin, mikä parantaa meripalveluiden luotettavuutta.

Muutoksen yhteydessä virtausmallien versio on päivitetty ja mallin tuottamien kuvien ulkonäköä muokattu käyttäjätoiveiden pohjalta. Uudessa esitystavassa on mukana mm. tarkka rantaviiva, lisäksi kuvien väritystä on muutettu selkeämmäksi ja luettavuutta parannettu. Virtausmallien laskenta tapahtuu Ilmatieteen laitoksen supertietokoneympäristössä modernilla merimallilla, jota on kehitetty kansainvälisen yhteistyön avulla. Ajantasaisesti laskettujen virtausennusteiden määrän odotetaan lisääntyvän noin 30 % vuodesta 2008.

Meritietoutta Itämeriportaalissa
Itämeriportaali tarjoaa jatkossakin kattavasti ajankohtaista tietoa merestä, sen tilasta, merentutkimuksesta sekä alan hankkeista. Itämeriportaalin sisällöstä ja ylläpidosta vastaavat vuoden 2009 alusta lukien yhteistyössä Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus ja ympäristöministeriö.
Itämeriportaaliin tehtiin pieniä muutoksia vuodenvaihteessa, mutta palvelun luonne ei olennaisesti muutu. Itämerestä kertova tieto löytyy samoista paikoista ja samojen otsikoiden alta. Itämeriportaalia uudistetaan ja laajennetaan kevään 2009 aikana.
Ilmatieteen laitoksen tuottamat meripalvelut tullaan lisäämään kevään kuluessa myös Ilmatieteen laitoksen verkkosivustolla.

Merentutkimuslaitoksen toiminta siirtyi 1.1.2009 alkaen osaksi Suomen ympäristökeskusta ja Ilmatieteen laitosta. Ilmatieteen laitokseen siirtyi reilun 50 merentutkijan myötä meren fysikaalinen tutkimus ja seuranta. Ilmatieteen laitos vastaa meriturvallisuuspalveluista, kuten jää- ja aallokkopalvelusta sekä meriveden korkeusseurannasta ja -ennusteista. Tutkimuksen tulosalueelle perustetussa Merentutkimus-ohjelmassa on kolme ryhmää: Jäätutkimus ja -palvelu, Aallokko ja vedenkorkeus sekä Meren hydrodynamiikka.

Lisätietoja:

Ilmatieteen laitos, ryhmäpäällikkö Tapani Stipa, puh. 040 505 8090, tapani.stipa@fimr.fi

Itämeriportaali:www.itameriportaali.fi