Tiedotearkisto: 2009

Väitöstyö hyödyntää säätutkalla mitattuja tuulihavaintoja sääennustusmalleissa

26.1.2009 9:20

Ilmatieteen laitoksen tutkija Kirsti Salonen väittelee 30. tammikuuta. Väitöstyön tavoitteena on ollut kehittää menetelmiä, joiden avulla säätutkien mittaamia tuulihavaintoja voidaan hyödyntää entistä paremmin sääennustusmalleissa.

Kuva: Jussi Liikala

Numeeriset sääennustusmallit toimivat sääennusteiden pohjana simuloimalla ilmakehän toimintaa ja kehitystä. Sääennusteen onnistumisen kannalta on tärkeää, että mallin alkutila kuvaa mahdollisimman hyvin ilmakehän todellista tilaa ennusteen alkuhetkellä. Tämän lisäksi myös mallin tulee kuvata ilmakehän käyttäytymistä mahdollisimman realistisesti. Tuulihavaintojen merkitys sääennustusmallin alkutilan määrittämisessä kasvaa, kun pyritään ennustamaan pienemmän mittakaavan ilmiöitä, esimerkiksi konvektiivisia sateita. Monissa maissa, kuten Suomessa, säätutkaverkostolla on hyvä maantieteellinen kattavuus ja tutkatuulihavaintoja on saatavilla tiheällä ajallisella erotuskyvyllä.

Ilmatieteen laitoksen tutkija Kirsti Salosen väitöstyön tavoitteena on ollut kehittää menetelmiä, joiden avulla säätutkalla mitattuja tuulihavaintoja voidaan hyödyntää numeerisissa sääennustusmalleissa. Työssä on käytetty rajoitetun alueen HIRLAM-sääennustusmallia. Sääennustusmallin alkutilan, eli analyysin, määrittämisessä käytetään data-assimilaatiomenetelmiä, jotka yhdistävät havaintotiedon ja mallitiedon tilastollisesti optimaalisella tavalla. Havainnon tarkka mallintaminen on tärkeää, kun hyödynnetään sellaisia havaintotyyppejä, jotka eivät ole sääennustusmallin muuttujia. Väitöstyössä on tutkittu tutkatuulihavainnon mallintamista.

Havaintojen laadunvalvonta on tärkeää etenkin silloin, kun mallin analyysijärjestelmässä otetaan käyttöön uusi havaintotyyppi. Väitöskirjatyössä on kehitetty tutkatuulihavainnoille harhan arviointimenetelmä, jossa otetaan huomioon tutkatuulimittauksen tyypilliset ominaisuudet. Väitöstyössä kehitetyt menetelmät mahdollistavat havaintotyypin käyttämisen myös sääennustusmallien laadunvalvonnassa. Tutkatuulihavaintojen käyttäminen sääennustusmallin laadunvalvonnassa on osoittautunut erittäin hyödylliseksi.

FM Kirsti Salonen kirjoitti ylioppilaaksi Tampereen lyseon lukiosta vuonna 1996, jonka jälkeen hän on suorittanut FM-tutkinnon pääaineenaan meteorologia Helsingin yliopiston Fysiikan laitoksella vuonna 2001. Kirsti Salonen on työskennellyt Ilmatieteen laitoksessa tutkijana vuodesta 2000.

Salonen väittelee 30.1.2009 kello 12 Fysiikan laitoksella Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Chemicum, A.I. Virtasen Aukio 1, Helsinki (Auditorio A129). Vastaväittäjänä on Erland Källén Tukholman yliopistosta, Ruotsista. Väitöksen englanninkielinen otsikko on Towards the use of radar winds in numerical weather prediction.

Lisätietoja:

Tutkija Kirsti Salonen, puh. (09) 1929 2613, kirsti.salonen@fmi.fi