Tiedotearkisto: 2009

Australian metsäpalojen päästöt näkyvät uuden mittalaitteen tuloksissa

20.2.2009 9:00

MetOp-satelliitin GOME-2 -instrumentin datatuotteista on nähtävissä Australian metsäpalojen aiheuttamat päästöt ilmakehään. Typpidioksidin ja aerosolien määrä on kohonnut laajalla alueella ulottuen Australian paloalueilta yli Uuden-Seelannin eteläiselle Tyynelle valtamerelle.

Kuva: Eumetsat

Typpidioksidi ja aerosolit, eli pienet nokipartikkelit, ovat peräisin Australian paloprosesseista ja ne ovat kulkeutuneet tuulien mukana Tyynelle valtamerelle. Kuvat ovat peräisin Ilmatieteen laitoksen johtamasta O3M SAF -projektista. Projektin ensimmäiset tuotteet ovat tulleet juuri operatiivisiksi ja kaikkien kiinnostuneiden saataville.

O3M SAF -projektin tavoitteena on käsitellä ja välittää GOME-2 -instrumentin mittaustietoja otsonista, rikin ja typen oksideista, aerosoleista ja ultraviolettisäteilyn määrästä. Mittauksia voidaan käyttää myös lentoliikenteen turvallisuuden varmistamiseen sekä otsoni- ja UV-ennusteiden tekoon. Tulevaisuudessa uusia tuotteita ovat mm. metaanimittaukset, otsoniprofiilit, sekä uudet UV-tuotteet.

MetOpin mukana olevan GOME-2:n avulla mitataan ja ennustetaan ilmanlaatua sekä Euroopassa että muualla maailmassa. Tästä esimerkkeinä ovat juuri Australian metsäpalot ja niiden aiheuttamat päästöt. Samalla tavalla voidaan seurata myös typpidioksidin määrän päivittäistä vaihtelua sekä maailmanlaajuisesti että kaupunkitasolla. Erilaiset saastepilvet vaikuttavat haitallisesti mm. ihmisten hengityselimien toimintaan ja lisäävät ilman välityksellä kulkeutuneiden happamoittavien aineiden laskeumia.

Otsonikerroksesta selkeää mittaustietoa
GOME-2 -mittalaite parantaa napa-alueiden otsoniaukon seurantaa kartoittamalla ilmakehän otsonin määrää ja jakaumaa. Maapallon pohjoisen ja eteläisen napa-alueen yläpuolella oleva otsonikato lisää auringon UV-säteilyä, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia ihmisten terveydelle mutta myös maataloudelle, metsille ja kokonaisille ekosysteemeille. Otsonikadon seurauksena myös Suomessa kesäiset UV-säteilymäärät ovat kasvaneet.

MetOp laukaistiin lokakuussa 2006 ja se on ensimmäinen eurooppalainen, napojen kautta kulkeva sääsatelliitti. GOME-2 laitteen toteutuksessa on ollut mukana myös suomalainen tutkimus ja teollisuus.

O3M SAF (Satellite Aplication Facility), eli otsoni SAF, on EUMETSATin pääosin rahoittama keskus. Ilmatieteen laitos on keskusta johtava instituutti ja mukana on yhteensä yhdeksän Eurooppalaista tutkimuskeskusta seitsemästä eri maasta. Keskuksen tarkoituksena on kehittää prosessointiohjelmistoja, prosessoida mittausaineistoa, arkistoida sitä ja jakaa käyttäjille. Yksi keskuksen arkistointipaikoista sijaitsee Suomessa, Lapin ilmatieteellisessä tutkimuskeskuksessa Sodankylässä.

EUMETSAT on Euroopan sääsatelliittijärjestö, joka on hallitusten välinen organisaatio. Siihen kuuluu 18 eurooppalaista jäsenvaltiota (Suomi mukaan lukien) ja 7 liitännäisjäsentä. EUMETSATin tehtävänä on suunnitella ja ylläpitää operatiivisia sääsatelliittijärjestelmiä sekä hyödyntää niistä saatavia meteorologisia aineistoja päivittäiseen käyttöön ja ilmastotutkimuksen tarpeisiin.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Seppo Hassinen, puh. (09) 1929 4675, seppo.hassinen@fmi.fi
Tutkija (otsoni- ja uv) Anders Lindfors, puh. (09)1929 4170, anders.lindfors@fmi.fi

MetOp-satelliitin kuvia otsonikerroksesta
O3M SAF -sivusto
Eumetsatin tiedote aiheesta englanniksi
DLR