Tiedotearkisto: 2009

Ilmatieteen laitoksen ilmastonmuutoskirjalle Tiedonjulkistamisen valtionpalkinto

15.4.2009 13:10

Opetusministeriö on myöntänyt vuoden 2009 tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot kahdeksalle yksityishenkilölle tai ryhmälle tiedonjulkistamisen ansioista. Palkinnot ovat suuruudeltaan 10 000 euroa. Ne luovutti keskiviikkona 15. huhtikuuta opetusministeri Henna Virkkunen.

Kuva: IL

Ilmatieteen laitoksen tutkijoiden katsaus ilmastonmuutokseen sai palkinnon seuraavin perustein:

"Ilmaston muuttuminen yhtäältä luonnon omien muutosprosessien ja toisaalta ihmisen ympäristöön kohdistamien toimien seurauksena on asia, joka on ollut jo monta vuotta jatkuvassa julkisuuden valokeilassa. Ilmaston lämpenemisestä käydyssä keskustelussa on kuultu monia keskenään ristiriitaisia näkemyksiä. Silti valtaosa asiantuntijoista on yksimielisiä siitä, että maapallon ilmasto lämpenee. Keskustelua on usein vaivannut käytettyjen termien huono tuntemus ja jopa väärinymmärrykset. Tämä on ymmärrettävää ja luonnollista, koska maapallon ilmasto on tavattoman monimutkainen kokonaisuus. Perehtyminen tuohon kokonaisuuteen on vaatinut lukijaa selvittämään asioita kymmenistä eri lähteistä, joista valtaosa on ulkomaisia julkaisuja.
Ilmatieteen laitoksen parhaiden asiantuntijoiden huolella laatima teos Muutamme ilmastoa korjaa tämän tilanteen kerralla. Kysymyksessä on poikkeuksellisen huolellisesti ja asiantuntevasti mutta samalla ymmärrettävällä tavalla kirjoitettu teos, joka toimii niin tietokirjana kuin käsikirjanakin. Teoksen luettuaan ilmaston monimutkaisuus selviää lukijalle, samoin keskustelussa yleisesti viljelty erikoisterminologia. Kirja on suorastaan antoisaa luettavaa sekä kaunista ja selkeää kieltä. Kuvitus on kauttaaltaan huolellisesti toteutettu ja kirjan graafinen ilme on havainnollinen ja lukemaan houkutteleva. Teos on suuren asiantuntijajoukon perusteellisen harkinnan ja huolellisen yhteistyön kautta syntynyt helmi vuonna 2008 ilmestyneen tietokirjallisuuden joukossa."

- Muutamme ilmastoa -kirjan tavoitteena on kertoa yleistajuisesti ja ymmärrettävästi kaiken oleellisen ilmastosta, sen muuttumisesta ja mallintamisesta, muutoksen taustalla olevista ilmiöistä sekä muutoksen seurauksista niin meillä Suomessa kuin muualla maailmassa, toteaa päätoimittaja Heikki Nevanlinna Ilmatieteen laitoksesta. Kirjassa esitellään keinoja hillitä ja hidastaa ilmaston muuttumista, mutta myös mahdollisuuksiamme sopeutua vääjäämättä muuttuvaan ilmastoon. Kirja käsittelee myös sellaisia ilmastonmuutokseen liittyviä ilmiöitä, joita harvoin julkisuudessa analysoidaan, kuten ilmastoskeptikot ja vaihtoehtoiset, utopistisetkin hillintäkeinot.

Muutamme ilmastoa on alaotsikkonsa mukaisesti "Ilmatieteen laitoksen tutkijoiden katsaus ilmastonmuutokseen". Kirjan sisältö perustuu osittain kirjoittajien omiin tutkimustuloksiin, osittain alan muuhun tutkimukseen ja muun muassa vuonna 2007 ilmestyneeseen Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) julkaisemaan laaja-alaiseen ilmastoraporttiin. Muutamme ilmastoa -kirjan kustantaja on Karttakeskus.

Lisätietoja:

Kirjan päätoimittaja, tutkimuspäällikkö Heikki Nevanlinna, puh. (09) 1929 4649,
heikki.nevanlinna@fmi.fi

Palkinnon vastaanottivat päätoimittaja Heikki Nevanlinna sekä kirjan toimituskunta:
filosofian tohtori Mikko Alestalo, filosofian tohtori Raino Heino, filosofian tohtori Kirsti Jylhä, filosofian tohtori Veli-Matti Kerminen, filosofian kandidaatti Tuomas Laurila, filosofian maisteri Anneli Nordlund, filosofian tohtori Kimmo Ruosteenoja, filosofian tohtori Heikki Tuomenvirta, filosofian tohtori Ari Venäläinen ja filosofian tohtori Timo Vihma