Tiedotearkisto: 2013

Uutta tutkimustietoa lumen vesiarvon mittaamisesta SAR-tutkalla

27.11.2013 10:22

Ilmatieteen laitoksella Sodankylässä suoritettiin neljän talvikauden ajan tutkamittauksia lumipeitteen ominaisuuksista.

Kuva: Anna Kontu

Kuva: Anna Kontu

Tavoitteena oli tuottaa ainutlaatuinen mittausaineisto uuden Eurooppalaisen satelliittikonseptin kehittämiseen.

Euroopan avaruusjärjestön (ESA) rahoittamassa NoSREx -mittauskampanjassa (Nordic Snow Radar Experiment) tutkittiin lumipeitteen mikroaaltovastetta eri kaukokartoitusinstrumentein. Pääasiallinen tutkimuslaite oli Lapin ilmatieteelliseen tutkimuskeskukseen vuosiksi 2009–2013 asennettu ESAn monitaajuustutka. Torniin asennetulla tutkalla havainnoitiin rajattua mittausaluetta läpi talvikauden, tehden samalla säännöllisiä mittauksia lumipeitteen ja maaperän ominaisuuksista. Lisäksi Sodankylän ja Saariselän alueella suoritettiin laajoja mittauksia lentokoneeseen asennetulla vastaavalla instrumentilla vuosina 2011 ja 2012.

Mittausten tavoitteena oli tuottaa uutta tutkimusaineistoa kehitteillä olleeseen CoReH2O (Cold Regions Hydrology High Resolution Observatory) satelliittikonseptiin. Satelliitin suunniteltuna hyötykuormana oli kuvaavaa SAR-tutka (Synthetic Aperture Radar), joka oli suunniteltu mittaamaan lumipeitteen vesiarvoa ja mm. jäätiköille kertyvää lumipeitettä aiempaa huomattavasti paremmalla tarkkuudella. CoReH2O oli ehdolla ESAn seitsemänneksi ns. Earth Explorer -satelliitiksi. Samaa satelliittisarjaa ovat mm. vuonna 2009 laukaistu SMOS ja tämän vuoden marraskuussa laukaistu Swarm.

Sodankylässä suoritetuilla mittauksilla todennettiin CoReH2O-konseptin toimivuus. Lisäksi tuotettiin suuri määrä laadukasta tutkimusaineistoa, joka tarjoaa hyvät mahdollisuudet tutkia lumipeitteen ominaisuuksia ja niiden havainnointia niin perustutkimuksen kuin käytännön sovellusten lähtökohdista. Aineisto tulee olemaan vapaasti saatavilla ESAn kampanjaportaalin kautta.

Ilmatieteen laitoksen Sodankylän henkilökunta osallistui merkittävällä työpanoksella mittaustoimintaan sekä laitteiston ylläpidon että maastomittausten muodossa. Jälkimmäisissä oli parhaillaan liikkeellä kymmeniä ihmisiä suksin ja moottorikelkoin ankarissa talviolosuhteissa. Myös lukuisat vapaaehtoiset Ilmatieteen laitoksen eri tutkimusyksiköistä osallistuivat toimintaan. Mittauksiin ja niiden tulkintaan osallistui myös joukko alan kansainvälisiä huippututkijoita mm. Sveitsistä, Itävallasta, Yhdysvalloista ja Kanadasta. Ilmatieteen laitoksen tutkijat osallistuivat lisäksi Kanadan pohjoisosissa tehtyihin vastaaviin mittauskampanjoihin.

Lumen vesiarvon mittausta.

Lentomittauksia Rovaniemellä.

Lisätietoja:

Juha Lemmetyinen, puh. 029 539 4663, juha.lemmetyinen@fmi.fi
Lisätietoja CoReH2O satelliittikonseptista:
http://esamultimedia.esa.int/docs/EarthObservation/SP1324-2_CoReH2Or.pdf
ESA:n dataportaali: https://earth.esa.int/web/guest/campaigns