Tiedotearkisto: 2009

Ilmatieteen laitos aloittaa kasvihuonekaasumittaukset Siperiassa

14.10.2009 9:00

Kuvan etualalla mikrometeorologista mittausta. Taustalla ilmakehän pitoisuuksien mittausobservatorio. Kuvat: Mika Aurela

Ilmatieteen laitos on aloittanut kasvihuonekaasujen ja aerosolien mittaukset uudella mittausasemalla Koillis-Siperiassa. Ainutlaatuisen mittaustiedon perusteella voidaan kehittää ilmastonmuutosennusteita ja ymmärtää paremmin ilmastonmuutoksen paikallisia ja globaaleja vaikutuksia.

Ilmatieteen laitos on yhdessä Venäjän ilmatieteen laitoksen (Russian Federal Service for Hydrometeorology and Environmental Monitoring) ja USA:n kansallinen meri- ja ilmakehähallinnon NOAAn (National Oceanic and Atmospheric Administration) kanssa ajanmukaistanut Siperiassa, Tiksissä, sijaitsevaa meteorologista observatoriota. Ilmatieteen laitoksen vastuulla on asemalla tehtävät kasvihuonekaasu- ja aerosolimittaukset. Hiilidioksidin, metaanin ja aerosolien eli ilman pienhiukkasten pitoisuudet ilmakehässä ovat ilmastonmuutokseen eniten vaikuttavat tekijät.

Siperia kiinnostava tutkimuskohde
- Venäjällä ei ole aikaisemmin tehty yhtä intensiivistä ilmastoon vaikuttavien tekijöiden havaintotoimintaa. Venäjän arktinen alue on mittaustiedon kannalta lähes täysin tuntematonta, kertoo Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Tuomas Laurila.
Tiksin observatorio sijaitsee alueella, jossa ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo selkeästi havaittavissa. Ilmakehän pitoisuushavainnoista voidaan arvioida Siperian kylmimpien alueiden päästöjä. Myös aerosolien syntymistä, kehitystä ja pilvimuodostusta voidaan nyt tutkia arktisissa olosuhteissa. Lisäksi erillisessä mittausyksikössä havaitaan suoraan observatoriota ympäröivän tundra-alueen metaani- ja hiilidioksidipäästöjä.
- Yksi tutkijoita kiinnostavista kysymyksistä ilmastonmuutoksessa onkin se, kiihdyttääkö laajojen Siperian alueiden lämpeneminen itse itseään kasvattamalla lämmittävien kaasujen päästöjä, Tuomas Laurila sanoo. Luontoperäisten päästöjen vaikutuksia ja niiden määrää on toistaiseksi tutkittu vain vähän. Ikirouta-alueen kasvihuonepäästöt vaikuttavat merkittävästi myös globaaliin ilmastonmuutokseen. Toisaalta Siperian ikiroudan sulamisella voi olla dramaattisia seurauksia myös alueen ympäristölle, Laurila sanoo.

Asema tarkoitus liittää kansainväliseen GAW-verkkoon
Tavoitteena on liittää Tiksin mittausasema globaaliin ilmakehän seurantaverkkoon (GAW-Global Atmosphere Watch). Nykyisin Pohjoisen Euraasian manneralueen ainoa GAW-asema (Pallas-Sodankylä) sijaitsee Lapissa, jossa sitä ylläpitää Ilmatieteen laitos.
Ilmatieteen laitos toimitti Tiksin asemalle tarvittavan mittauskaluston ja tulee myös kouluttamaan paikallisia työntekijöitä laitteiston käytössä. Laitteiston kuljetuksen ja käytännön asioiden hoidon kannalta erittäin tärkeää oli onnistunut yhteistyö suomalaisen kuljetusalan yrityksen Container Financen kanssa. Hankkeen edetessä myös tieteellinen yhteistyö osallistujien välillä tulee tiivistymään. Aseman viralliset avajaiset on tarkoitus pitää kesällä 2010.

Lisätietoa:
Ryhmäpäällikkö Tuomas Laurila, puh. (09) 1929 5510, tuomas.laurila@fmi.fi

Tiksin asema
Metaani- ja hiilidioksidimittausta Tundralla.

Tiksin asema
Pienhiukkasten kokojakaumamittausta tutkimusaseman sisällä.

Tiksin asema
Observatorion katolla Ilmatieteen laitoksen tutkijat vasemmalta Tuomas Laurila, Irina Loutsenko (Container Finance Ltd, laitteiston kuljetus), Eija Asmi ja Mika Aurela. Taustalla tundralla mikrometeorologinen mittausyksikkö.

Lue lisää kasvihuonekaasujen tutkimuksesta

Ilmatieteen laitoksen tiedotteet ovat saatavilla myös RSS-syötteenä osoitteesta http://ilmatieteenlaitos.fi/tiedotteet/rss.