Tiedotearkisto: 2016

EU:n Copernicus-ohjelma auttaa onnettomuuksien hallinnassa myös Suomea

22.11.2016 11:08

Copernicus-ohjelman hätätilahallintapalvelu on auttanut viime aikoina Italian maanjäristyksen ja Haitin pyörremyrskyn tuhojen analysoinnissa. Myös Suomella on mahdollisuus aktivoida onnettomuuskartoitus tai tilata riskianalyysi onnettomuusherkästä alueesta.

Tietoja saadaan hyödyntämällä kaikkea saatavissa olevaa satelliittikaukokartoitusta. Esimerkiksi Copernicus-ohjelman Sentinel-1 -tutkasatelliiteilla saadaan havaintoja joka puolelta maapalloa. Erityisesti tulvaonnettomuuksissa ja maanjäristyksissä datojen avulla saadaan nopeasti kuva tuhon laajuudesta ja päästään kokonaisvaltaisesti suunnittelemaan hätätilan hallintaa.

Copernicus-ohjelmassa jäsenmaiden viranomaiset ovat voineet tilata analyysejä jo vuodesta 2012 alkaen, mutta Suomi ei ole tätä tilaisuutta vielä hyödyntänyt. Suomessa luonnononnettomuudet eivät yleensä ole yhtä rajuja ja niihin on varauduttu hyvin. Suomi voi kuitenkin aktivoida analyysin minne tahansa maapalolla. "Käytännössä suositut suomalaisten lomakohteet tai Suomen YK-joukkojen toiminta-alueet voisivat olla kiinnostavia kohteita myös rajojemme ulkopuolella", avaruusasiantuntija Mikko Strahlendorff Ilmatieteen laitoksesta arvioi. EU:n Copernicus-ohjelman edustaja Agnieszka Lukaszczyk kehottaakin Suomea tarttumaan tilaisuuteen. Hätätilapalveluita voi käyttää hyväksi myös esimerkiksi teettämällä riskianalyysejä Suomen onnettomuuksille herkimmistä alueista ja arvioimalla niistä aiheutuvia kustannuksia.   

Copernicus tuo ennennäkemättömän määrän reaaliaikaista satelliittiaineistoa

Euroopan Unionin Copernicus-ohjelma koostuu useasta Sentinel-sarjan satelliittimissiosta, maan pinnalta tehtävistä havainnosta, kaupallisten satelliittien datoista sekä kaiken tämän pohjalta luotujen ympäristön seurantaan ja turvallisuuteen liittyvistä palveluista. Satelliitit ja palvelut tuottavat tietoa sekä maasta, ilmakehästä, merestä että ilmastosta.

Sentinel-satelliitit jo yksinään tuottavat ennennäkemättömän määrän satelliittimittausaineistoa maapallon ympäristön tilasta. Tieto tulee operatiivisesti kaikkien ulottuville lähes reaaliaikaisesti, sillä Copernicus-ohjelman tuottamat palvelut ja mittausaineistot perustuvat avoimeen ja ilmaiseen datapolitiikkaan. Suomen kannalta kiinnostavat data saa parhaiten FINHUB palvelusta.

Ilmatieteen laitoksella Helsingissä on parhaillaan käynnissä kansainvälinen 'Satellite-based Emergency Management Service'- työpaja. Edustajia paikalla on kahdeksasta maasta. Ilmatieteen laitos vastaa Suomen Copernicus User -forumista, jossa Suomi ohjaa EU:n Copernicus-ohjelmaa käyttäjien toiveiden pohjalta.

Lisätietoja:

Tutkija Ali Nadir Arslan, ali.nadir.arslan@fmi.fi, puh. 050 320 3386, Suomen Copernicus User Forum puheenjohtaja

Ryhmäpäällikkö Johanna Tamminen, puh. 040 737 8733, johanna.tamminen@fmi.fi

Avaruusasiantuntija Mikko Strahlendorff, mikko.strahlendorff@fmi.fi, puh. 050 359 3795, Copernicus komitea delegaatti

EU:n Copernicus ohjelma: http://www.copernicus.eu
Suomen Copernicus User Forum  http://cufin.fmi.fi/