Tiedotearkisto: 2018

Väitöstöissä kehitetty uusia menetelmiä lumipeitteen ja routaantumisen seurantaan arktisella alueella

16.1.2018 9:57

Ilmatieteen laitoksen tutkijoiden Kimmo Rautiaisen ja Miia Salmisen tuoreet väitökset parantavat lumipeitteen ja maan routaantumisen muutosten seurantaa pohjoisella pallonpuoliskolla. Väitöskirjatöissä on kehitetty uusia menetelmiä, joilla arktisen alueen voimakkaiden muutosten seuranta onnistuu entistä luotettavammin maapalloa kiertävistä satelliiteista.

Kuva: Hannele Suokanerva

Kuva: Hannele Suokanerva

Toisin kuin arktisen merijään seuranta, maa-alueiden muutosten seuranta pohjoisilla alueilla on ollut vajavaista, koska aineistojen luotettava tulkinta on haastavampaa. Ilmatieteen laitoksella on tehty uraauurtavaa työtä lumipeitteen ja maaperän routaantumisen tutkimuksessa. Tulokset auttavat parantamaan satelliittien tuottaminen aineistojen tulkintaa.
Satelliittiaineistoihin perustuvia arvioita lumipeitteestä ja roudasta hyödynnetään hydrologisissa ennusteissa ja vesivarojen hallinnoinnissa.  Lumipeitteen ja roudan vuotuinen alueellinen vaihtelu sekä pitkän aikavälin trendit ovat vahvasti kytköksissä myös koko maapallon luonnonjärjestelmän kattaviin muutoksiin. Tavoitteena on saada aikaan pitkän aikavälin laatuvarmennetut aikasarjat ilmastonmuutoksen seurannan tarpeisiin sekä ilmastomallien laadun varmentamiseen.

Uusilla menetelmillä voidaan varmentaa satelliittien tuottamia tietoja

Satelliittiaineistoihin perustuvien tulosten käyttökelpoisuus on paljolti riippuvainen tulkintamenetelmien laadusta ja luotettavuudesta. Ilmatieteen laitoksen tutkija Kimmo Rautiainen on väitöskirjassaan tutkinut matalataajuisen mikroaaltoradiometrin käyttöä maaperän routaantumisen seurannassa ja myös uudentyyppisen mittausmenetelmän ja -laitteiston kehittämisessä.

"Väitöstyön aikana toteutettu HUT-2D-mittalaite oli ensimmäinen lentokonekäyttöinen interferometrinen radiometri, jolla pystyttiin onnistuneesti varmentamaan Euroopan avaruusjärjestön SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) satelliitin toimintaperiaate", kertoo tutkija Kimmo Rautiainen. Tutkimusta jatkettiin kehittämällä roudan kartoitusmenetelmä erityisesti SMOS-satelliitin mittauksille. Kehitettyä menetelmää on hyödynnetty myöhemmin NASAn ja Environment Canadan toimesta yhdysvaltalaiselle SMAP (Soil Moisture Active Passive) -satelliitille.

Lumipeitteen alueellisista muutoksista kertovan tiedon laadun varmentaminen on ollut ilmastotutkimuksessa ongelma, jota myös tutkija Miia Salminen on omassa väitöskirjassaan ratkaissut. "Jos halutaan tietää, ovatko arviot ilmastonmuutostrendeistä luotettavia, pitää satelliittien tuottaman tiedon laatu pystyä varmentamaan. Työni keskittyi tämän asian tutkimiseen globaalin lumipeitteen osalta", Salminen kertoo.

Kimmo Rautiaisen avaruustieteen ja -tekniikan alaan kuuluva väitöskirja " L-band microwave radiometry for the monitoring of high latitude soil processes" tarkastettiin perjantaina 5.1.2018. Vastaväittäjänä toimi Kyle McDonald (Professor, The City College of New York, USA) ja kustoksena professori Jaan Praks (Aalto-yliopisto). http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7771-0

Miia Salmisen maantieteen alaan kuuluva väitöskirja "Remote sensing of snow: Factors influencing seasonal snow mapping in boreal forest region" tarkastettiin perjantaina 10.11.2017. Vastaväittäjänä toimi Julienne Stroeve (Professor, University College London, U.K.) ja kustoksena professori Petri Pellikka (Helsingin yliopisto). http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-336-037-2

Lisätietoja:

Tutkija Kimmo Rautiainen, puh. 029 539 2045 kimmo.rautiainen@fmi.fi
Tutkija Miia Salminen, puh. 029 539 4011, miia.salminen@fmi.fi