Tiedotearkisto: 2012

Ilmatieteen laitos aloittanut yhteistyöprojektin Keski-Aasiassa

8.3.2012 13:46

Projektin tarkoituksena on Uzbekistanin, Kazakstanin, Turkmenistanin, Tadžikistanin ja Kirgisian hydrometerologisten laitosten kapasiteetin sekä yhteistyön vahvistaminen.

Kuva: Ljubov Nevvonen. Vasemmalta projektipäällikkö Irma Ylikangas Ilmatieteen laitokseesta, pääjohtaja Victor Evgenyevich Chub Uzhydrometistä ja Suomen Uzbekistanin suurlähettiläs Tuula Yrjölä.

Kuva: Ljubov Nevvonen. Vasemmalta projektipäällikkö Irma Ylikangas Ilmatieteen laitokseesta, pääjohtaja Victor Evgenyevich Chub Uzhydrometistä ja Suomen Uzbekistanin suurlähettiläs Tuula Yrjölä.

Ilmatieteen laitos on aloittanut yhteistyöhankkeen Keski-Aasiassa. Projektin tarkoituksen on Uzbekistanin, Kazakstanin, Turkmenistanin, Tadžikistan ja Kirgisian hydrometerologisten laitosten kapasiteetin sekä yhteistyön vahvistaminen. Pääyhteistyökumppanina toimii Uzbekistanin hydrometeorologinen laitos (Uzhydromet). Projektin virallinen ’Kick-off’- tilaisuus järjestettiin Suomen Uzbekistanin suurlähettilään Tuula Yrjölän vastaanotolla 24.2.2012 Tashkentissa, Uzbekistanissa.

Keski-Aasian maat alttiita luonnononnettomuuksille

Keski-Aasia on erittäin haavoittuva luonnononnettomuuksille. Vahinkoja aiheuttavia sääolosuhteita tapahtuu toistuvasti. Vuoristo-olosuhteissa rankkasateet aiheuttavat vaikeasti ennakoitavia ja erittäin haasteellisia maavyöryjä, lumivyöryjä ja tulvia. Tänä vuonna on Uzbekistanissa muun muassa jouduttu evakuoimaan 20 000 ihmisen kaupunki tulvien takia.

Projektin tavoitteena on kasvattaa kaikkien viiden maan hydrometeorologisten laitosten tietämystä ja parantaa varautumista sään aiheuttamiin luonnonkatastrofeihin, joita ilmastonmuutos tulee tulevaisuudessa lisäämään. Hyvillä sää- ja ilmastopalveluilla voidaan hallita entistä tehokkaammin ilmastonmuutoksen ja sään ääri-ilmiöiden inhimillisiä ja taloudellisia haittavaikutuksia. Projektissa avustetaan lisäksi uzbekistanilaisia yhteistyökumppaneita laitoksen modernisoinnissa sekä kehitysstrategian uudistamisessa.

Projektin ensimmäinen merkittävä Keski-Aasian maita käsittelevä alueellinen tapahtuma on 3.-4. toukokuuta, jolloin Ilmatieteen laitos kutsuu Keski-Aasian maiden hydrometeorologisten laitosten pääjohtajat ja asiantuntijat Helsinkiin. Workshopissa käsitellään kansallisten hydrometeorologisten laitosten kehitystarpeita sekä alueellista yhteistyötä. Alueelliseen komponenttiin kuuluu myös Tashkentissa (Uzbekistanissa) sijaitsevan koulutuskeskuksen säähavaintolaitteiston modernisointi sekä siellä järjestettävä pilottikoulutus, johon kutsutaan meteorologisen laitoksen henkilökuntaa myös Kirgisiasta, Tadžikistanista, Turkmenistanista ja Kazakstanista. Koulutuskeskuksella on maailman meteorologisen järjestön (WMO) koulutuskeskuksen status.

Rahoitus kehitysyhteistyön IKI-instrumentistä

Projekti kestää vuoden 2013 loppuun. Rahoitus tulee ulkoasiainministeriön Itä-Euroopan ja Keski-Aasian yksikön kehitysyhteistyömäärärahoista. Hanke toteutetaan instituutioiden välisenä yhteistyönä eli IKI-hankkeena ja osana Suomen tukeman Laajemman Euroopan aloitteen (Wider European Initiative WEI) puiteohjelmaa. Ohjelma tukee Keski-Aasian, Etelä-Kaukasian ja Itä-Euroopan maiden pyrkimyksiä demokratian, oikeusvaltion, ihmisoikeuksien, laajan turvallisuuden ja ympäristön alueilla. Aloite painottaa alueellista konfliktien ennaltaehkäisyä, rauhanprosessien tukemista ja ympäristöyhteistyötä.

IKI-instrumetti edistää suomalaisten ja kumppanimaiden valtiollisten toimijoiden välistä suoraa yhteistyötä, joka tähtää kehitysmaiden valtion virastojen ja laitosten osaamisen vahvistamiseen.
Ilmatieteen laitos toteuttaa tällä hetkellä alueellisia IKI-hankkeita Karibian saarivaltioiden kanssa sekä kahdenvälisiä IKI-hankkeita Perussa, Vietnamissa, Nepalissa, Sudanissa. IKI-hankkeiden lisäksi muita hankkeita on käynnissä Latviassa, Kazakstanissa, Malawissa, Mosambikissa, Swasimaassa, Tyynenmeren saarilla, Makedoniassa, Kosovossa,Venäjällä sekä Kiinassa.

Lisätietoja:

Ilmatieteen laitos, FINUZ-projektipäällikkö Irma Ylikangas, puh. 040 749 7132
Ulkoministeriö, hankevastaava Sirpa Rajasärkkä, puh. (09) 160 55698

IKI-instrumentti: http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=40157&contentlan=1&culture=fi-FI
Laajemman Euroopan aloite: http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=237462&nodeid=15452&contentlan=1&culture=fi-FI
Ilmatieteen laitoksen asiantuntijapalvelut: http://ilmatieteenlaitos.fi/products/weather_3.html