Tiedotearkisto: 2012

Ilmatieteen laitos alkaa vastaanottaa italialaisen COSMO-SkyMed-satelliittijärjestelmän tietoja

2.7.2012 14:08

Yhteistyö parantaa arktisten alueiden ympäristöhavainnointia sekä talvimerenkulun turvallisuutta.

Kuva: e-Geos

Kuva: e-Geos

Ilmatieteen laitos ja italialainen e-GEOS ovat allekirjoittaneet sopimuksen e-GEOSin omistaman COSMO-SkyMed-satelliittijärjestelmän tallentaman havaintoaineiston vastaanottopalveluista Sodankylän satelliittivastaanottoasemalla. Yhteistyö alkaa vuoden 2012 loppuun mennessä.

COSMO-SkyMed-järjestelmään kuuluu neljä satelliittia, joista saadaan havaintoja koko Itämeren alueelta sekä laajasti arktiselta alueelta. Havaintoaineistoa hyödynnetään mm. jäätilanteen sekä pohjoisen napa-alueen muutosten seurannassa.  Satelliittihavainnoilla on suuri merkitys mm. talvimerenkulun turvallisuuden lisäämisessä. Lisäksi COSMO-SkyMed-järjestelmän havaintojen avulla Ilmatieteen laitos voi tarjota yhä tarkempaa tietoa jäätilanteesta jäänmurtotoimintaa varten.

”Arktisen alueen taloudellinen, poliittinen ja tieteellinen merkitys on voimakkaassa kasvussa. Talvisin jääpeitteisen Itämeren rooli keskeisenä luonnonvarojen ja teollisuustuotteiden kuljetusväylänä on lisääntynyt. COSMO-SkyMed-satelliittiaineisto yhdistettynä Suomen jääpalvelu- ja sääturvallisuusosaamiseen tarjoaa erinomaisia uusia mahdollisuuksia tuottaa innovatiivisia palveluja Arktiselle alueelle ja Itämerelle”, Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas sanoo. ”Ilmastonmuutos etenee pohjoisilla alueilla muuta maailmaa nopeammin, joten ilmaston ja meren tutkimus hyötyy uudesta satelliittiaineistosta merkittävästi.”

Tutkimustoimintaa napa-alueella

Satelliittien tuottamia havaintoja hyödynnetään erityisesti pohjoisten ja arktisten alueiden ympäristön tilan, muutosten ja ominaisuuksien sekä näihin liittyvien riskien ja mahdollisuuksien kartoittamiseen. Ilmatieteen laitos ja e-GEOS tekevät yhteistyötä myös pohjoisen napa-alueen tutkimuksessa, sillä COSMO-SkyMed-satelliittijärjestelmä on täysin ainutlaatuinen napa-alueen havainnointiin. Satelliittien havaintoaineiston vastaanottamisen lisäksi Ilmatieteen laitos osallistuu COSMO-satelliittien havaintoaineiston analysointiin.

Sodankylän satelliittivastaanottoasemalla tarjotaan havaintoaineiston vastaanoton lisäksi aineistojen prosessointi-, arkistointi- ja jakelupalveluita niin kotimaisille kuin kansainvälisillekin toimijoille. Tällä hetkellä tutkimuskeskuksessa tehdään jo yhteistyötä mm. Yhdysvaltain avaruushallinnon NASAn, Euroopan avaruusjärjestön ESAn ja Euroopan meteorologisia satelliitteja operoivan EUMETSATin kanssa.

Italian avaruushallinnon sekä italialaisen satelliittialan yrityksen Telespazion yhteisesti omistama e-GEOS on maailman johtavia satelliittipalveluita tarjoava yritys, joka on mukana useissa erityisesti merien havainnointiin liittyvissä hankkeissa.

 

Lisätiedot:
Tutkimusprofessori Jouni Pulliainen, puh. 029 539 4701
Tutkija Petteri Ahonen, puh. 016 619 625
 

e-GEOSin tiedotteeseen