Tiedotearkisto: 2012

MSG-3-satelliitti laukaistiin onnistuneesti

6.7.2012 9:06

Ilmatieteen laitos käyttää satelliittitietoja muun muassa turvallisuussääpalveluiden ja lähihetkiennusteiden laatimisessa.

Kuva: EUMETSAT

Kuva: EUMETSAT

MSG-3-satelliitti on laukaistu onnistuneesti European Space Portista Kouroussa, Ranskan Guyanassa myöhään illalla 5. heinäkuuta. Laukaisu oli alun perin suunniteltu tapahtuvaksi 19. kesäkuuta. EUMETSATin mukaan viivästyminen johtui samaan aikaan MSG-3-satelliitin kanssa laukaistavalle EchoStar 17 -telekommunikaatiosatelliitille tehdyistä lisätarkastuksista.

MSG-3:n laukaisu on jatkoa Meteosat Second Generation- sarjalle (MSG). Kyseisestä sarjasta on tähän mennessä laukaistu kaksi aikaisempaa satelliittia, Meteosat-8 ja Meteosat-9. MSG-3 saa onnistuneen alun jälkeen nimen Meteosat-10 ja korvaa jo elinkaarensa loppupuolella olevan Meteosat-8-satelliitin. MSG-sarjan ensimmäinen laukaisu tapahtui vuonna 2002.

Satelliittihavainnot osa nykyaikaista sääennustusjärjestelmää

Meteosat Second Generation- sarja tukee ensisijaisesti Euroopan, mutta myös Afrikan sääpalveluita. Satelliittitiedot ovat tärkeitä erityisesti parin tunnin päähän ulottuvien lähihetkiennusteiden tekemisessä, mutta tietoja syötetään myös numeerisiin ilmakehämalleihin, joten niillä on vaikutusta myös useiden päivien päähän tehtävissä ennusteissa.

Ilmatieteen laitos on EUMETSATin jäsenorganisaatio ja käyttää sääpalveluissaan Meteosat-havaintoja. Ne ovat osa nykyaikaista säänennustusjärjestelmää. Meteosat-havainnoilla on suuri rooli turvallisuussääpalvelussa, mutta myös monissa erityissääpalveluissa kuten lentosäässä ja liikennesäässä.

Meteosat-10 tuottaa 15 minuutin välein kuvaa kattaen Euroopan, Afrikan ja suuren osan Atlanttia. Meteosat-9 kuvaa jatkossa 5 minuutin välein lähinnä Euroopan aluetta. Esimerkiksi Suomen tutkaverkko tuottaa tätä nykyä tutkahavaintoa viiden minuutin välein, joten nämä kaksi havaintoa tukevat toisiaan sekä sisällöllisesti että ajallisesti.

EUMETSATin geostationaariset satelliitit ovat olleet toiminnassa jo vuodesta 1977 saakka. Kaikki havainnot on arkistoitu ja ne muodostavat siten tärkeän 35-vuotisen ilmastollisen havaintorekisterin. Meteosat-10 varmistaa kyseisen aikasarjan jatkuvuuden. Suomen Ilmatieteen laitos on mukana hyödyntämässä satelliittiaikasarjoja omissa ilmastonmuutostutkimuksissaan.

MSG-satelliittisarja on hyvä esimerkki toimivasta yhteistyöstä kahden eurooppalaisen organisaation välillä – EUMETSATin ja Euroopan avaruusjärjestön (ESA). ESAn rooli on kehittää ja toteuttaa ensimmäinen satelliitti EUMETSATin jäsenmaiden vahvistamien vaatimusten mukaisesti. ESA myös rakennuttaa eurooppalaisella teollisuudella sarjan seuraavat satelliitit EUMETSATin tilauksesta. EUMETSAT ottaa satelliitit haltuunsa laukaisun jälkeen ja operoi niitä niiden elinkaaren loppuun. EUMETSATin tehtävä on myös tietojen välitys käyttäjille sekä niiden arkistointi.

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö, Sääsatelliitti- ja tutkasovellukset Pirkko Pylkkö, puh. 0295393624

EUMETSATin MSG-3-sivustolle: http://www.eumetsat.int/msg3/index.html

EUMETSATin tiedotteeseen