Tiedotearkisto: 2012

Destia ja Ilmatieteen laitos valmiina talvihoitokauteen

2.10.2012 12:37

Destian ja Ilmatieteen laitoksen yhteinen Kelikeskus päivystää 24 tuntia vuorokaudessa talven jokaisena päivänä. Yhteistyö täyttää tänä vuonna 10 vuotta.

Kuva: Eija Vallinheimo

Kuva: Eija Vallinheimo

Maanteiden talvihoitokausi käynnistyi pääosin maanantaina 1. lokakuuta, milloin Destian keltainen talvihoitokalusto on valmis poistamaan tiestön lumen ja liukkauden.

Tiestön talvihoidossa on tärkeää keliolojen ennakointi, valmius toimenpiteisiin ja oikea-aikaisesti tehdyt toimenpiteet. Destian ja Ilmatieteen laitoksen Kelikeskus ennakoi sään, ja Destia yhteistyökumppaneidensa kanssa varmistaa, että tiestö pysyy hyvässä kunnossa säästä riippumatta.

Destian markkinaosuus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELYt) kilpailuttamien maanteiden hoidon ja ylläpidon alueellisista palvelusopimuksista on 56 prosenttia. Urakoissa on hoidettavaa tiestöä yhteensä noin 46 000 kilometriä, josta kevyen liikenteen väyliä yhteensä noin 2 900 kilometriä. Lisäksi Destialla on muiden asiakkaiden kanssa noin 30 talvihoitourakkaa eri puolilla Suomea.
– Ensilumi satoi viime viikolla Lapin pohjoisosiin. Talvihoitovalmiutemme on nostettu ja hoitokalustomme on valmiina tulevan talven koitoksiin, kertoo Pohjoiskalotin ja Länsi-Suomen tulosyksiköiden johtaja Seppo Ylitapio.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset määrittelevät tiestöllä tarjottavan laatutason. Destia vastaa hoidossaan olevien teiden ympärivuotisesta kunnossapidosta – talvihoitoon liittyen liukkauden torjunnasta, lumen ja sohjon poistosta, lumi- ja jääpolanteen tasaamisesta sekä liikennemerkkien ja opasteiden puhdistamisesta laatuvaatimusten mukaisesti. Toiminnan lopputulosta seurataan jatkuvalla laaduntarkkailulla. Destia vastaa tilatun palvelutason tuottamisesta sekä toimiensa raportoinnista ELY-keskuksiin reaaliaikaisesti.

Ainutlaatuinen Kelikeskus-yhteistyö tienkäyttäjien turvana jo 10 vuotta

Destian ja Ilmatieteen laitoksen yhteinen Kelikeskus (www.kelikeskus.fi) päivystää 24 tuntia vuorokaudessa talven jokaisena päivänä. Yhteistyö täyttää tänä vuonna 10 vuotta, ja sen ansiosta muuttuvista sää- ja keliolosuhteista voidaan keskustella yhdessä, jolloin auraus- ja liukkaudentorjuntatiimit saadaan hälytettyä oikeaan aikaan liikkeelle.
Teiden talvihoidon ja meteorologian asiantuntijat yhdistävä toimintatapa on ainutlaatuinen maailmassa, ja se on havaittu toimivaksi vuosien varrella. Kelikeskuksen tuottamat tehostetut ennuste- ja hälytyspalvelut auttavat töiden suunnittelussa, olosuhteiden ennakoinnissa ja vähentävät vaarallisten kelitilanteiden määrää ja parantavat liikenneturvallisuutta. Analysoinnin apuna käytetään muun muassa kelikameroita, keli- ja säähavaintoja, satelliitti- ja tutkakuvia sekä tiesäämalleja.
–Toiminta sai todellisen tulikasteensa heti alkumetreillä, sillä lumi ja pakkaset tulivat vuonna 2002 Etelä-Suomeen poikkeuksellisen aikaisin. Ensimmäisen kerran liukkautta torjuttiin jo 21. syyskuuta, muistelee meteorologi Riitta Bernström.

Lisätietoja:

Meteorologi Riitta Bernström, puh. 050 520 2146, riitta.bernstrom@fmi.fi

Destia:
Etelä-Suomi, tulosyksikön johtaja Jouni Karjalainen, p. 0400 424 925, jouni.karjalainen@destia.fi
Itä-Suomi, tulosyksikön johtaja Pasi Kailasalo, p. 0500 579 414, pasi.kailasalo@destia.fi
Lounais-Suomi, tulosyksikön johtaja Marko Vasenius, p. 0400 640 637, marko.vasenius@destia.fi
Länsi-Suomi ja Pohjoiskalotti, tulosyksikön johtaja Seppo Ylitapio, p. 040 721 4129, seppo.ylitapio@destia.fi
Kelikeskuspäällikkö Jere Kangas, p. 040 825 8107, jere.kangas@destia.fi