Tiedotearkisto: 2012

FINNARP-retkikunta lähdössä kohti Etelämannerta

6.11.2012 7:09

Suomen Etelämanner-tutkimusretkikunta FINNARP 2012 lähtee huolto- ja tutkimusmatkalle varhain 16. marraskuuta.

Aboan asema. Kuva: FINNARP

Aboan asema. Kuva: FINNARP


Retkikunnan päätarkoitus on Aboa-tutkimusaseman polttoainehuolto tulevien retkikuntien tarpeisiin ja aiempien retkikuntien jätteiden poiskuljetus Saksan Neumayer-tutkimusaseman kautta. Neumayer sijaitsee 500 km päässä Aboasta ja sinne kuljetaan yhteistyössä Ruotsin Etelämannerohjelman kanssa telakuorma-autoilla.

Retkikunta viettää Etelämantereella Kuningatar Maudin maalla sijaitsevalle Suomen tutkimusasemalla lähes kolme kuukautta ja palaa takaisin helmikuun alussa 2013. Tutkimusmatkan aikana huolletaan Aboan automaattinen säähavaintoasema ja tehdään huoltotöitä myös aseman muihin havainto- ja mittauslaitteistoihin.

Asemalla tehdään myös monipuolista jäähän ja ilmakehään kohdistuvaa tutkimusta. Suomella on ollut talvesta 1988/1989 lähtien oma tutkimusasema Etelämantereella. Asema on miehitettynä joka vuosi noin kahden kuukauden ajan.

Tutkimushankkeet keskittyvät ilmakehään, lumeen ja jäähän

Suomen Akatemia antoi lokakuussa rahoitusta kuudelle eri hankkeelle, joissa tutkitaan mm. Etelämantereen ilmakehää sekä jään peitteen ja laajuuden vaihtelua.

Tutkimusten tavoitteena on saavuttaa parempi tietämys ilmakehän, lumen, jään ja meren vuorovaikutus-prosesseista Antarktiksella. Tämän tietämyksen pohjalta on mahdollista kehittää parempia menetelmiä näiden prosessien kuvaamiseksi ilmasto- ja säänennustusmalleissa. – Hanke on osa suurta kansainvälistä mittauskampanjaa, joka käynnistyy Eteläisellä Jäämerellä talvella 2013. Teemme uusia mittauksia Suomen Aboa-asemalla ja hyödynnämme mittauksissa uusinta teknologiaa, mm. miehittämättömiä lentokoneita, kertoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Priit Tisler.

Cosmic Rays in Polar Atmosphere (CRIPA) -projektissa pystytetään kosmisia säteitä mittaava asema Antarktikselle, jotta voidaan tutkia kosmisten säteiden vaikutusta napa-alueilla. Tutkimuspaikkana Etelämanner on ainutlaatuinen, kertoo professori Ilya Usoskin Sodankylän geofysiikan observatoriosta.

Aalto-yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen konsortiohankkeessa tutkitaan Antarktisen jään paksuuden vaihtelua ja sen vaikutusta laivojen jääkuormiin. Hankkeen tavoitteena on kehittää teoreettinen malli, jonka avulla jääolosuhteet voidaan linkittää laivan kohtaamiin jääkuormiin. Tässä työssä Suomessa Etelä-Afrikalle rakennetulle tutkimusalukselle (MS Agulhass II) asennettu jääkuormien mittaussysteemi on keskeisessä roolissa. Jääolosuhdemalli kuvaa alueen merijään paksuuden vaihtelua sekä huomioi jään liikkeen aiheuttamat muutokset jääolosuhteisiin. Hankkeessa on yhteistyökumppaneita mm. Kanadasta, Etelä-Koreasta ja Etelä-Afrikasta. Etelä-Arikasta hankkeeseen Stellenbochin yliopisto, jonka tavoitteena on hyödyntää jääkuormamittauksia laivalla esiintyvän melun ja värähtelyjen ennustamisessa.

Helsingin yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen konsortiohankkeessa tutkitaan ilmakehän kemiallista koostumusta ja ilmastonmuutoksen kannalta tärkeitä ilmakehäprosesseja Etelämantereella. Hankkeessa tutkitaan sekä kaukokulkeumaa että Etelämannerta ympäröivien merialueiden osuutta pienhiukkasten ja kasvihuonekaasujen, erityisesti hiilidioksidin ja metaanin lähteisiin ja nieluihin. Mittauksia tehdään mantereen itäisellä ylängöllä sijaitsevalla ranskalais-italialaisella Concordialla, rannikolla sijaitsevalla saksalaisella Neumayerilla, Etelämantereen niemimaan kärjen tuntumassa sijaitsevalla argentiinalaisella Marambiolla sekä Suomen Aboa-tutkimusasemalla ja sen ympäristössä.

Tutustu Etelämannertutkimukseen

Ilmatieteen laitoksella on parhaillaan käynnissä Etelämannertutkimuksesta kertova valokuvanäyttely. Näyttely on avoinna arkisin klo 9-16 osoitteessa Erik Palménin aukio 1. Näyttely on avoinna 1. joulukuuta saakka, jolloin vietetään kansainvälistä Etelämanner-päivää.

Lisätietoja:

FINNARP
Logistiikkapäällikkö Mika Kalakoski, puh. (09) 1929 6457, mika.kalakoski@fmi.fi
http://www.antarctica.fi/
http://www.ilmatieteenlaitos.fi/tutkimus_etelamanner/etelamanner.html

Vuorovaikutusprosessit:
Erikoistutkija Priit Tisler, Ilmatieteen laitos, puh. 050 415 2868, priit.tisler@fmi.fi

Dosentti Timo Vihma, puh. 029 539 4173, timo.vihma@fmi.fi

Kosmiset säteet: Sodankyla Geophysical Observatory
Professor of Space Physics Ilya Usoskin, puh. 029 448 1377

Antarktisen jään vaihtelu: Prof Pentti Kujala, Aalto-yliopisto,
puh. 0400 878 145, pentti.kujala@aalto.fi

Kasvihuonekaasut:
Tutkija Aki Virkkula, Ilmatieteen laitos
puh. 029 539 2053, aki.virkkula@fmi.fi