Tiedotearkisto: 2013

Meriveden korkeusennuste nyt verkossa

5.6.2013 12:07

Ilmatieteen laitoksen verkkopalvelun ja Itämeriportaalin vedenkorkeuspalvelu on uudistettu. Palvelussa on nyt mukana havaintojen lisäksi meriveden korkeusennuste.

Vedenkorkeuspalvelusta on nähtävissä vedenkorkeuden havainnot kahden vuorokauden ajalta sekä ennuste tulevalle kahdelle vuorokaudelle. Meriveden korkeusennuste tehdään mareografeille eli merivedenkorkeuden mitta-asemille, joita on Suomen rannikolla 13 kappaletta. Ennusteen pohjana ovat tietokoneella laskettavat numeeriset merimallit, joilla mallinnetaan veden liikkeitä Itämeressä. Mallituloksia tarkennetaan lisäksi vedenkorkeushavainnoilla ja ilmakehämallien tuottamilla sääennusteilla.

Merivedenkorkeus vaihtelee Suomen rannikolla karkeasti +200 ja -150 senttimetrin välillä. Vedenkorkeuteen vaikuttavat pääasiassa tuuli, ilmanpaine, veden liikkeet ja heilahtelut sekä Itämeren kokonaisvesimäärän muutokset. Vuorovesi, sademäärä, jokien virtaamat tai valtameren pinnan nousu vaikuttavat Itämeren vedenkorkeuteen muutamien päivien aikajaksolla vain vähän.

Meriveden korkeushavainnoista ja -ennusteista on hyötyä erityisesti rannikolla asuvalle väestölle, pelastuslaitoksille ja meriliikenteelle. Ennusteet parantavat oleellisesti mahdollisuutta varautua tulviin, mataliin merivedenkorkeuksiin tai vedenkorkeuden nopeisiin muutoksiin. Ilmatieteen laitos varoittaa erikseen mikäli vedenkorkeus ylittää tai alittaa etukäteen määrätyt, aluekohtaisesti vaihtelevat varoitusrajat.

Lisätietoja:

Uudistettu vedenkorkeuspalvelu ilmatieteenlaitos.fi/vedenkorkeus

Itämeren vedenkorkeuden vaihtelusta Itämeriportaalissa