Tiedotearkisto: 2000

Ilmatieteen laitos oikaisee vääriä tietoja

21.6.2000 12:00

Kilpailuvirasto julkaisi 21. kesäkuuta lehdistötiedotteen, joka koskee Ilmatieteen laitoksen määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Ilmatieteen laitos haluaa oikaista tässä tiedotteessa esitettyjä väitteitä.

Kaikki Ilmatieteen laitoksen tuottama säätieto, jota Ilmatieteen laitoksen kaupallinen yksikkö on käyttänyt, on ollut myös kaikkien muiden kaupallisten toimijoiden saatavissa. Esimerkiksi maakaiuton säätutkadata on ollut jatkuvasti saatavissa Ilmatieteen laitoksesta. Mikään suomalainen kaupallinen sääpalveluyritys eikä Ruotsin ilmatieteen laitos ole pyytänyt tätä säätutkadataa Ilmatieteen laitokselta. Suomen Ilmatieteen laitos ei ole ollut missään liikesuhteessa mihinkään kotimaiseen sääpalveluyritykseen.

Suomen, Ruotsin ja Norjan ilmatieteen laitokset ovat sopineet tutkatietojen vaihdosta kunkin maan sisäiseen käyttöön. Sopimuksessa edellytetään, että muusta käytöstä on sovittava erikseen. Ruotsin ilmatieteen laitos on kuitenkin ilmeisesti alkanut käyttää säätutkadataa kansainvälisessä kaupallisessa toiminnassaan sopimatta siitä Suomen Ilmatieteen laitoksen kanssa.

Ilmatieteen laitoksella ei koskaan ole ollut yksinoikeutta tuottaa Suomea koskevia säähavaintoja. Esimerkiksi tielaitos ja ilmailulaitos tekevät omia säähavaintojaan.

Kilpailuneuvosto on pyytänyt Ilmatieteen laitokselta vastinetta Kilpailuviraston esitykseen. Ilmatieteen laitos katsoo, ettei Kilpailuviraston esitykselle määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä ole perusteita. Toimenpidepyyntö perustuu virheellisiin tietoihin, jotka Ilmatieteen laitos oikaisee Kilpailuneuvostolle lähtevässä vastineessa.

Lisätietoja:

Pääjohtaja Erkki Jatila, puhelin (09) 1929 2200, GSM 050-62546
Tiedotuspäällikkö Katriina Palmroth, puhelin (09) 1929 2230, GSM 0500-615 459