IPCC:n arviointiraportit: Kirjoittajina laaja joukko huippuasiantuntijoita

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC tuottaa laajoja arviointiraportteja noin viiden, kuuden vuoden välein. Ne sisältävät arvion ilmaston senhetkisestä tilasta, tulevista kehityssuunnista ja arvioiduista ilmastonmuutoksen vaikutuksista sekä tutkimustuloksia mahdollisista keinoista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

IPCC-raporttien on tarkoitus tuottaa päätöksenteon kannalta merkityksellistä tieteellistä tietoa ehdottamatta kuitenkaan tiettyjä politiikkavaihtoehtoja.

Raportin tekoon osallistuu laaja joukko maailman johtavia asiantuntijoita. Raporttien luonnostekstit kierrätetään myös laajalti tutkijoiden ja hallitusten kommentoitavina. Maiden hallitukset osallistuvat raporttien valmisteluun niiden suunnitteluvaiheessa, jolloin tehtävä rajataan, ja uudestaan työn loppuvaiheessa, jolloin IPCC hyväksyy raportit.

Viisi raporttia vuodesta 1990 lähtien

IPCC on tähän mennessä julkaissut viisi laajaa arviointiraporttia. Uusin, kuudes raportti on jo valmisteilla, ja se valmistuu vuosina 2021 - 2022.

  • Ensimmäinen arviointiraportti (First Assessment Report) julkaistiin vuonna 1990. Se toimi pohjana YK:n ilmastosopimusneuvotteluille ja loi kehyksen poliittisille toimille ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
  • Toinen arviointiraportti (Second Assessment Report) julkaistiin vuonna 1995. Sitä käytettiin taustamateriaalina erityisesti Kioton pöytäkirjan neuvotteluissa. Raportti totesi ilmastonmuutoksen johtuvan osittain ihmisen toiminnasta.
  •  Kolmas arviointiraportti (Third Assesment Report) julkaistiin vuonna 2001. Se vaikutti keskusteluihin ilmastosopimuksen edelleen kehittämisessä. Raportti totesi ilmastonmuutoksen johtuvan suurimmilta osin ihmisen toiminnasta.
  • Neljäs arviointiraportti (Fourth Assesment Report) julkaistiin vuonna 2007. Neljättä raporttia hyödynnettiin jo heti sen valmistumisen jälkeen YK:n ilmastosopimusneuvotteluissa Indonesian Balilla joulukuussa 2007. Raportissa todettiin, että ilmastonmuutos johtuu enimmäkseen ihmisen toimista.
  • Viides arviointiraportti (Fifth Assessment Report) julkaistiin osissa vuosien 2013 ja 2014 aikana. Ensimmäinen, ilmastonmuutoksen tieteelliseen taustaan keskittyvä osaraportti (WG1) julkaistiin syyskuussa 2013. Toinen ja kolmas osaraportti julkaistiin keväällä 2014 ja synteesiraportti julkaistiin syksyllä 2014.

 Arviointiraporttien rakenne

IPCC:n arviointiraportti koostuu kaikkiaan kolmesta osaraportista sekä yhteenvetoraportista.

  • Ensimmäinen osaraportti (WG 1) keskittyy ilmastonmuutoksen luonnontieteelliseen, fysikaaliseen taustaan. Suomessa tätä osaa on koordinoinut Ilmatieteen laitos.
  • Toinen osaraportti (WG 2) keskittyy ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, sopeutumiseen ja haavoittuvuuteen. Tämän osan seurantaa on koordinoinut Suomessa Suomen ympäristökeskus SYKE.
  •  Kolmas osaraportti (WG 3) keskittyy ilmastonmuutoksen hillintään, ja sen suomalainen koordinaattori on ollut VTT.

Kustakin osaraportista julkaistaan ensivaiheessa noin 20-sivuinen "lyhennelmä päätöksentekijöille" (Summary for Policymakers), joka myös suomennetaan.

Tämän jälkeen kukin osaraportti julkaistaan monisatasivuisena, englanninkielisenä kirjana.

Lopuksi julkaistaan vielä yhteenvetoraportti (synteesiraportti), jonka hyväksyy IPCC:n yleiskokous. Myös synteesiraportista tehdään "lyhennelmä päätöksentekijöille", joka suomennetaan.

25.9.2017