Ilmatieteen laitoksen ohjelmistoja avoimena lähdekoodina

Olemme aloittaneet ohjelmistojemme julkaisun avoimena lähdekoodina vuonna 2016. Avoimella lähdekoodilla tarkoitetaan ohjelmistoa, jota käyttäjä voi vapaasti hyödyntää, muokata sekä jaella uudestaan.

Ilmatieteen laitoksella on lukuisia ohjelmistoja, joita käytetään sää- ja ympäristötiedon tuottamiseen, käsittelyyn ja jakeluun. Ohjelmistojen julkaisemisella avoimena lähdekoodina pyritään lisäämään avoimen sää- ja ilmastodatan hyödynnettävyyttä sekä tehostamaan ohjelmistojen käyttöä ja kehitystä.  Avoimella lähdekoodilla tuetaan tutkimusprojekteja, kansainvälistä yhteistyötä, kehitysyhteistyötä ja suomalaista yritystoimintaa. Potentiaalisia käyttäjiä ja kehittäjiä ovat muut ilmatieteen laitokset, alan yritykset ja yksityiset kehittäjät.

Ensimmäisenä avataan Smartmet Server -palvelinohjelmisto

Vuoden 2016 aikana julkaistiin säädatan ja -tuotteiden jakeluun käytettävä SmartMet Server -palvelinohjelmisto. SmartMet Server on käytössä Ilmatieteen laitoksen asiakaspalveluiden sekä julkisten sivujen ja mobiilisovellusten taustalla sekä avoimen datan jakelussa.

Vuonna 2017 julkaistaan säädatan katseluun ja muokkaamiseen käytettävä SmartMet Workstation sekä säädatan post-prosessoinnissa käytössä oleva HIMAN-ohjelmisto. SmartMet Workstation on asennettu lukuisiin maihin ympäri maailmaa.

Ilmatieteen laitoksessa selvitetään lisäksi parhaillaan yhteensä lähes 30 ohjelmiston avausmahdollisuuksia. Jokaisen ohjelmiston julkaisun mahdollisuus ja hyödyt arvioidaan yksi kerrallaan. Ohjelmistojen julkaisupäätökseen vaikuttavat muun muassa ohjelmistojen irroitettavuus omaksi kokonaisuudekseen sekä niiden potentiaalinen hyöty käyttäjä- ja kehittäjäyhteisölle.

Lisäksi Ilmatieteen laitoksella on jo julkaistuja ohjelmistoja, kuten leviämismalli SILAM, tutkadatan käsittelyyn tarkoitettu RACK-ohjelmisto sekä avoimen datan käyttöä helpottamaan tehty MetOLib. Lisäksi Ilmatieteen laitos on osallistunut merkittävällä panoksella satelliittidatojen käsittelyyn tarkoitetun avoimen lähdekoodin PyTroll-ohjelmistoon.

Julkaisu pääsääntöisesti MIT-lisenssillä

Ilmatieteen laitoksen ohjelmistot julkaistaan pääsääntöisesti MIT-lisenssillä, joka asettaa hyvin vähän rajoituksia ohjelmiston käytölle. MIT-lisenssi sallii lähdekoodin käytön myös osana suljettuja ohjelmistoja kunhan alkuperäinen lisenssi toimitetaan ohjelmiston mukana. Julkaistavien ohjelmistojen lisenssi harkitaan kuitenkin tapauskohtaisesti.

Avatut ohjelmistot GitHubissa

Ohjelmistot julkaistaan GitHub-verkkopalvelussa. GitHub on yksi maailman suurimmista lähdekoodi-verkkopalveluista. GitHub tarjoaa GIT-versionhallinnan, Wiki-sivun, niin kutsutun bug-trackerin sekä tehtävän hallinnan ohjelmistoprojekteille. GitHub on ollut jo ennestään käytössä Ilmatieteen laitoksella avoimen datan käyttöön liittyvissä ohjelmistoissa.

Lisätietoja:
github.com/fmidev

MIT-lisenssi