Ilmastomallinnus

Ilmastomallien avulla saadaan tietoa maan ilmastojärjestelmästä ja arvioita siitä miten ilmasto muuttuu tulevaisuudessa. Ilmastomallisimulaatioissa otetaan huomioon sekä luonnollisia että ihmiskunnan aiheuttamia pakotetekijöitä ja arvioidaan niiden ja erilaisten takaisinkytkentäilmiöiden vaikutuksia ilmastoon. Tuloksia voidaan hyödyntää ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumiskeinoista päätettäessä.

Ilmastomallinnusryhmässä tutkitaan eri pakotetekijöiden sekä takaisinkytkentäilmiöiden vaikutusta ilmastoon. Ryhmässä tehdään myös mallikomponenttien kehitystyötä sekä arvioidaan mallien epävarmuustekijöitä.

Ryhmän tutkimusaiheisiin/tehtäviin kuuluu:

  • Aerosolien vaikutus ilmastoon
  • Takaisinkytkentäilmiöt liittyen mm. pinnan heijastuskykyyn ja hiilenkiertoon
  • Polaarialueiden keski-ilmakehän vesihöyry ja otsoni
  • Aerosoli-pilvikytkennän parantaminen ilmastomalleissa
  • Paikallisten ilmastoskenaarioiden tuottaminen Suomen alueelle
  • Ilmastomallien epävarmuustekijöiden arviointi

YHTEYSTIEDOT

Ryhmäpäällikkö Hannele Korhonen
puh. 029 539 2135
Sähköposti: etunimi.sukunimi@fmi.fi