Ilmastotutkimus

Ilmakehä ja ilmasto ovat muuttuneet moneen kertaan maapallon historian, noin 4,5 miljardin vuoden aikana. Lämpimät ilmastojaksot ja jääkaudet ovat vaihdelleet. Nykyään yleiskielessä tarkoitetaan ilmastonmuutoksella yleensä ihmisen toiminnan aiheuttamia muutoksia ja niiden vaikutuksia. Ilmatieteen laitoksessa tutkitaan nykyistä, mennyttä ja tulevaa ilmastoa sekä ilmastonmuutosta ja sen hidastamista.

Ilmakehä- ja merimallinnus

Ilmakehä- ja merimallinnus -ryhmä tutkii ilmastosysteemin fysikaalisia ja kemiallisia prosesseja, vuorovaikutuksia sekä takaisinkytkentämekanismeja. Tutkimuksen kohteena ovat erityisesti ilmakehän aerosolit, pilvet ja säteily, lumi, ilmakehän ja valtamerten väliset vuorovaikutukset sekä erilaiset numeeriset menetelmät, joita hyödynnetään mm. malliparametrien optimoinnissa. Tutkimukseen käytetään useita eri malleja alkaen pienen skaalan mikrofysiikkamalleista aina globaaleihin ilmastomalleihin saakka. Työtä tehdään läheisessä yhteistyössä useiden mittausryhmien kanssa.

  • Ryhmänjohtaja Hannele Korhonen, puhelin +358 40 8424 852.

Hiilenkiertomallinnus

Hiilenkiertomallinnusryhmä tutkii maaekosysteemien fysikaalisia ja kemiallisia prosesseja sekä ilmakehän, biosfäärin ja hydrosfäärin välisiä vuorovaikutuksia ja takaisinkytkentöjä. Tutkimusaihepiireihimme kuuluvat hiilidioksidi-, metaani-, ja vesivuot sekä niiden varastot kasvillisuudessa ja maaperässä, kulkeutuminen ilmakehässä, ja malli-datafuusio käyttäen kehittyneitä numeerisia menetelmiä. Menetelmämme perustuvat numeeriseen mallintamiseen paikalliselta tasolta aina globaaliin skaalaan asti. Erityisenä mielenkiinnon kohteenamme ovat pohjoiset alueet. Teemme läheistä yhteistyötä mittausryhmien kanssa.

  • Ryhmänjohtaja Tuula Aalto, puhelin: +358 50 5550 006.

Pienhiukkasten ja pilvien kaukokartoitus

Pienhiukkasten ja pilvien kaukokartoitusryhmä kehittää algoritmeja aerosolien ja pilvien ominaisuuksien sekä maanpinnan reflektanssin määrittämiseksi käyttäen satelliiti-instrumenteilla mitattua dataa. Pääasialliset instrumentit ovat ENVISAT-satelliitin AATSR ja ERS-2 satelliitin ATSR-2. Tuloksia näistä sekä muista instrumenteista (esim. MERIS, MODIS, OMI, sekä tulevaisuudessa SLSTR, OLCI, TROPOMI) käytetään tutkittaessa aerosolien vaikutusta muun muassa maapallon säteilytasapainoon, ilmanlaatuun ja vulkaanisen tuhkan esiintymiseen. Tärkeä tutkimuskohde on myös  aerosoleja muodostukseen osallisten kaasujen ominaisuuksien määritys. Yhdessä satelliiteista saadun pilvi-informaation kanssa aerosolidataa käytetään aerosolien ja pilvien vuorovaikutusten sekä näistä johtuvien ilmastovaikutusten tutkimiseen. Maanpinnalla tehdään mittauksia satelliittien aerosoli- ja otsonituotteiden validointia varten.

Ryhmällä on vankka kokemus kokonaisotsonin  ja UV-säteilyn mittauksista. Ryhmän asiantuntemusta on käytetty myös UV-säteilyn vaikutusten tutkimisessa materiaalien ikääntymiseen, terveyteen, kasvien kasvamiseen sekä rakennusympäristön suunnitteluun. Arktinen tutkimus sisältää pinta-albedon mittauksia sekä tutkimusta mustan hiilen laskeutuman vaikutuksesta lumen ominaisuuksiin.

  • Ryhmänjohtaja Outi Meinander, puhelin +358 29 539 4157.

Yhteyshenkilöt

Yksikön päällikkö
professori Ari Laaksonen
puh. 029 539 5530

 

Ilmakehä- ja merimallinnus
Ryhmäpäällikkö Hannele Korhonen
puh. 029 539 2135

 

Hiilenkiertomallinnus
Ryhmäpäällikkö Tuula Aalto
puh. 029 539 5406

 

Pienhiukkasten ja pilvien kaukokartoitus
Ryhmäpäällikkö Outi Meinander
puh. 029 539 4157

 

Tutkimushallinnon suunnittelija:
Noora Waucomont
puh. 029 539 2373

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@fmi.fi
fax 029 539 3503