Sää- ja ilmastoriskien arviointi ja toimintamallit (SIETO)

SIETO-hankkeessa toteutetaan kansallinen sää- ja ilmastoriskiarviointi sekä laaditaan suunnitelmat tulevien riskinarviointien toteuttamiseksi sekä riskinarviointiin liittyvien aineistojen järjestämiseksi. Hanke tukee kansallista ilmastonmuutokseen sopeutumista ja vastaa sää- ja ilmastoriskien hallinnan kansalliseen, EU-tason ja globaaliin ohjaukseen. Hankkeessa noudatetaan oheista IPCC:n (2012) lähestymistapaa.

 

Hankkeen tavoitteena on

  1. Kasvattaa ymmärrystä Suomen kannalta merkittävistä haavoittuvuus- ja riskitekijöistä

  2. Tukea sää- ja ilmastoriskeihin varautumista ja sopeutumista

  3. Vastata sää- ja ilmastoriskien hallinnan kansalliseen, EU-tason ja globaaliin ohjaukseen

Hankkeen kuvaus

SIETO_hankkeen_kuvaus

 

Seuraa hankkeesta käytävää keskustelua sosiaalisessa mediassa tunnuksella #sietohanke.

Hankkeen rahoittaa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. Hanke alkaa 1.3.2017 ja päättyy 31.3.2018.

Hankkeen toteuttavat

SIETO_logot