Tiedotearkisto: 2011

Uusi aaltopoiju Selkämerelle

6.7.2011 15:17

Selkämerelle on asennettu kesäkuun alussa uusi aaltopoiju. Itämerellä on tällä hetkellä kolme poijua, joilla mitataan jatkuvasti aallokon korkeutta avovesikaudella.

Kuva: Lauri Olander

Kuva: Lauri Olander

Ilmatieteen laitoksen muut kaksi aaltopoijua sijaitsevat Pohjoisella Itämerellä ja Helsingin edustalla.
Halkaisijaltaan 90-senttimetrinen aaltopoiju on ankkuroitu siten, että sen liike seuraa vapaasti aaltojen liikettä. Aaltopoiju mittaa aallokkoa kolmen kiihtyvyysanturin ja kompassin avulla. Se tuottaa tietoa mitatusta aallokon korkeudesta, periodista ja aallokon suunnasta. Lisäksi poiju mittaa myös pintaveden lämpötilaa. Aallokkoa voidaan mitata myös muun tyyppisillä mittalaitteilla, kuten tutkilla, satelliiteilla, akustisilla mittareilla tai painemittareilla.

Merkitsevä aallonkorkeus mukana uusissa varoituksissa

Huhtikuun alussa Ilmatieteen laitos laajensi varoitusvalikoimaansa. Nykyisten varoitusten lisäksi varoitetaan tarvittaessa myös meriveden korkeudesta ja aalloista. Aallokkovaroituksilla varoitetaan merkitsevästä aallonkorkeudesta. Käytössä on kolme vaaratasoa: 2,5, 4 ja 7metriä. Merkitsevän aallonkorkeuden ollessa 2,5 metriä muun muassa pika-alusliikenne Helsingin ja Tallinnan välillä voi häiriintyä.

Aallonkorkeudella tarkoitetaan aallon pohjan ja huipun välistä korkeuseroa. Epäsäännöllistä aallokon korkeutta kuvataan merkitsevällä aallonkorkeudella, joka vastaa likipitäen silmin havaittavaa aallonkorkeutta tai syvässä vedessä aaltojen korkeimman kolmanneksen keskiarvoa. Merkitsevä aallonkorkeus vastaa hyvin merenkulkijoiden kokemaa aallokon korkeutta. Veneilijöiden kannattaa kuitenkin muistaa, että korkein yksittäinen aalto on liki kaksinkertainen merkitsevään aallonkorkeuteen nähden.

Itämeren suurimmilla altailla aallokko voi kohota niin korkeaksi, että se on otettava merenkulussa huomioon. Itämeren suurimmat yksittäiset aallot ovat olleet jopa 14 metrisiä. Suomen merialueilla korkeimmat aallot havaitaan Pohjois-Itämerellä.

Lisätietoja:

Meriasiantuntija Jouni Vainio, puh. 041 501 5359, jouni.vainio@fmi.fi

Merkitsevä aallonkorkeus tällä hetkellä: http://ilmatieteenlaitos.fi/aallonkorkeus
Aaltomittaukset: http://ilmatieteenlaitos.fi/aaltomittaukset