Merkitsevä aallonkorkeus

Aallonkorkeusgraafin värit

  • Sininen: mitattu
  • Punainen: aaltomallin ennuste
  • Aniliininpunainen: laskettu aaltomallilla

Ilmatieteen laitoksella on Itämerellä neljä poijua, joilla mitataan aallokkoa avovesikaudella. Nämä poijut sijaitsevat Pohjoisella Itämerellä, Helsingin edustalla, Selkämerellä sekä Perämerellä.

Poijut nostetaan merestä ennen merialueiden jäätymistä ja lasketaan keväällä avovesikauden alettua. Kun poiju ei ole meressä, näytetään kuvassa aaltomallilla laskettu merkitsevä aallonkorkeus.

UTC-aika on 2 tuntia jäljessä normaalista Suomen ajasta ja 3 tuntia jäljessä kesäajasta.

Aallonkorkeustieto on luettavissa myös osoitteessa: http://www.itameriportaali.fi/wave1. Pohjoinen Itämeri
Tuorein havainto: 17.4.2014 klo 02:00 UTC

Merkitsevä aallonkorkeus: 1,2 m

Korkein yksittäinen aalto: 2,2 m

Pintaveden lämpötila: 3,4 °C
2. Helsinki
Tuorein havainto: 17.4.2014 klo 02:00 UTC

Merkitsevä aallonkorkeus: 0,5 m

Korkein yksittäinen aalto: 1,1 m

Pintaveden lämpötila: 2,5 °C
3. Selkämeri
Tuorein havainto: 17.4.2014 klo 02:00 UTC

Merkitsevä aallonkorkeus: 1,2 m

Korkein yksittäinen aalto: 2,1 m

Pintaveden lämpötila: 2,0 °C
4. Perämeri
Laskettu aaltomallilla: 17.4.2014 klo 03:00 UTC

Merkitsevä aallonkorkeus: 2,0 m

Korkein yksittäinen aalto: 3,6 m

Pintaveden lämpötila: - °C