Ilmanlaatu

Ilmatieteen laitos toimii kansallisena ilmanlaadun tietopankkina. Laitoksen oman maanlaajuisen taustamittausverkon lisäksi kaupungit ja teollisuuslaitokset ovat vastuussa tarpeellisesta ilmanlaadun seurannasta omilla alueillaan. Näitä kuntien ja teollisuuslaitosten seuranta-asemia on satakunta neljässäkymmenessä suurimmassa kaupungissa tai huomattavan teollisuuskeskittymän ympäristössä. Ilmatieteen laitos kerää mittaustiedot kaikilta näiltä asemilta. Jaamme saastetiedot reaaliajassa, helppotajuisessa muodossa suurelle yleisölle. Tiedot on saatavana myös avoimena datana vapaasti ja maksutta kansalaisten ja yritysten hyödynnettäväksi. Kokoamme ja raportoimme vuosittain EU:lle yhteenvedon Suomen ilmanlaadusta. Vertailulaboratoriomme palvelee ilmanlaadun mittausverkkoja mittausten laatuun liittyvissä asioissa. Sivuillamme on myös taustatietoa ilmansaasteista, ilmanlaadun tilasta ja säädöksistä sekä saasteiden terveysvaikutuksista.