Revontulet ja avaruussää 18.6.2018 klo 11.40

Aurinkotuulen nopea virtaus vaikuttaa avaruusäähän viikon alkupäivinä.

Geomagneettinen aktiivisuus nousi maanantain vastaisena yönä (Kp4), kun aurinkotuulen nopea virtaus saavutti Maan.  Aurinkotuulen nopeus pysynee koholla muutaman päivän ajan ja pienet geomagneettiset häiriöt ovat mahdollisia. Nopean virtauksen väistyttyä avaruussää palautunee rauhalliseksi. Ennustetta päivitetään tarvittaessa.

Korjaus 18.6. klo 13:00

Vaihdettu ylläolevaan tekstiin maanantain vastaisen yön aktiivisuustasoksi Kp4 myrskyn G1 sijalle.

Toukokuun lopulta heinäkuun loppupuolelle asti avaruussäätiedotuksia julkaistaan vain kerran viikossa rauhallisen avaruussään vallitessa. Myöskään revontulien todennäköisyyksiä ei julkaista, koska revontulia ei ole juurikaan mahdollista havaita.

18.6.2018

Aktiivisuus nyt

Avaruussään aktiivisuus nyt

  • Revontulet epätodennäköisiä
  • Revontulet todennäköisiä
  • Viimeisin mittaus puuttuu

Magneettinen aktiivisuus kuluneen vuorokauden aikana

Pylväskaavio näyttää magneettisen häiriöisyyden kuluneen vuorokauden aikana. Asemien sijainti ja viimeisin lukema esitetään myös kartalla.

Revontulten esiintyminen havaintopaikan läheisyydessä on todennäköistä, kun magneettisten häiriöiden voimakkuus ylittää tietyn asemakohtaisen kynnysarvon. Tämä kynnysarvo on esitetty pylväskaaviossa punaisella vaakaviivalla. Kartalla aseman sijainnin osoittava täplä muuttuu punaiseksi, kun viimeisin mittaus ylittää mainitun kynnysarvon.

Tiedot perustuvat Ilmatieteen laitoksen automaattisten magnetometriasemien mittauksiin. Sodankylän mittauksen tuottaa Oulun yliopiston Sodankylän geofysiikan observatorio. Revontulikameroiden kuvia sekä vanhempia magneettikenttämittauksia on saatavissa Auroras Now -palvelusta. Lisätietoa avaruussäästä Teematiedossa. Katso myös pilvisyystilanne. Revontulista ja muista avaruusasioista kerromme myös avaruustutkimuksen Twitter-tilillä.