Pitkän ennusteen seuranta

Kuukausiennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 8. joulukuuta 2016 julkaisemassa kuukausiennusteessa arvioidaan säästä seuraavan neljän kalenteriviikon ajalle eli 12.12.2016 — 8.1.2017 seuraavaa:

Lämpötila

 • Ennustejakson ensimmäisellä viikolla (12.-18.12.) Suomessa on itäpainotteisesti tavanomaista kylmempää, mutta jakson lopulla sää lauhtuu lännestä alkaen. Aikavälillä 19.12.2016 - 1.1.2017 sää on tavanomaista lauhempaa, etenkin jakson alkupuoliskolla. Ennusteen viimeisellä viikolla (2.1.-8.1.) suurimmassa osassa maata lämpötilassa ei ole nähtävissä selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen. Pohjois-Lapissa on kuitenkin merkkejä vähän tavanomaista lauhemmasta säästä.

Sademäärä

 • Ennusteen ensimmäisellä viikolla sademäärä on suurimmassa osassa maata tavanomaista pienempi. Pohjois-Lapissa viikon sademäärä on kuitenkin tavanomainen tai vähän tavanomaista suurempi. Ennusteen toisella viikolla sademäärä on laajalti tavanomainen, Lapissa tosin vähän tavanomaista suurempi. Jakson kahdella viimeisellä viikolla maan eteläisimmässä osassa on merkkejä hieman tavanomaista poutaisemmasta säästä. Muualla maassa sademäärä on ennusteen mukaan tavanomainen.

Meteorologin tulkinta

 • Ilmanpaine-ennusteessa näkyvien poikkeamien perusteella jakson alkupuoliskolla sää lauhtuu Pohjois-Atlantilla sijaitsevan laajan matalapaineen alueen vuoksi. Jakson loppupuoliskolla Suomen alueella näkyy kuitenkin tavanomaista korkeamman ilmanpaineen alue, joka hieman voimistuu ennusteen viimeistä viikkoa kohden. Tämän perusteella voisi päätellä, että lauha lännenpuoleinen ilmavirtaus ei pääse hallitsemaan kovin pitkään, vaan jakson loppua kohden sää jälleen kylmenee.

Ennuste pyritään päivittämään perjantaisin, lukuun ottamatta pyhäpäiviä. Emme takaa ennusteen ajantasaisuutta.

9.12.2016

Vuodenaikaisennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) joulukuun 2016 alussa julkaiseman vuodenaikaisennusteen mukaan tammikuusta  maaliskuuhun ulottuvalla kolmen kuukauden jaksolla on odotettavissa keskimäärin seuraavaa:

Lämpötila

 • Jakson keskilämpötila on suurimmassa osassa maata 0,5-1 astetta tavanomaista korkeampi. Todennäköisyys tavanomaista korkeammalle keskilämpötilalle on n. 60 %.

Sademäärä

 • Jakson sademäärässä ei ole havaittavissa selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen.

Meteorologin tulkinta

 • Tammi-maaliskuun keskimääräinen ilmanpaine on ennusteen mukaan Venäjällä, Pohjois-Europpassa sekä Jäämerellä 1-2 hPa tavanomaista korkeampi. Tämä voi olla merkki siitä, että länsivirtaus on Suomen alueella tavanomaista heikompi, jolloin Suomen alueella voisi esiintyä tavanomaista enemmän myös mantereisempia eli kylmempiä ilmavirtauksia. Ilmanpaineesta nähtävä poikkeama on jokseenkin ristiriidassa lämpötilaennusteen antamaan signaaliin.

Ennuste päivitetään pääsääntöisesti ennen kuukauden puoltaväliä riippuen muun muassa pyhäpäivistä ja viikonlopuista.

9.12.2016

Pitkät ennusteet vaativat tulkintaa

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskus (ECMWF)

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksessa  (ECMWF) tuotetaan tietokone-ennusteita, joiden pituus on

 • neljä viikkoa (kuukausiennuste)
 • kolme kuukautta (vuodenaikaisennuste)

Pitkän ajan tietokone-ennusteet

 • eivät pyri ennustamaan säätilanteita
 • antavat todennäköisyyden sille, kuinka paljon tietyn jakson keskilämpötila poikkeaa jakson pitkäaikaisesta keskiarvosta
 • erityisesti Suomen sään suuren luontaisen vaihtelun vuoksi pitkiä ennusteita ei voida luotettavasti käyttää arvioimaan sään kehitystä

Ennusteen tulkinnassa on muistettava muun muassa se, että esimerkiksi poikkeama lämpimään suuntaan voi syntyä joko siten, että koko jakso on tasaisesti keskimääräistä lämpimämpi tai siten että tarkasteltavaan jaksoon sisältyy lyhyt hyvin lämmin jakso ja muuten lämpötila pysyttelee lähellä tavanomaista.

Ilmatieteen laitos seuraa pitkiä ennusteita ja tutkii niiden laatua ja käytettävyyttä Suomessa jatkuvasti osana ennustusmenetelmien tieteellistä kehitystyötään.

HUOM! Pitkissä ennusteissa ei käytetä vertailujaksona Ilmatieteen laitoksen virallista vertailujaksoa, vaan mallin omaa klimatologista vertailujaksoa, joka poikkeaa jossain määrin virallisesta vertailujaksosta.