Pitkän ennusteen seuranta

Ilmatieteen laitos seuraa pitkiä ennusteita ja tutkii niiden laatua ja käytettävyyttä Suomessa jatkuvasti osana ennustusmenetelmien tieteellistä kehitystyötään. Ilmatieteen laitos seuraa tällä sivulla Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen pitkän ajan ennustetta.

Kuukausiennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 26. maaliskuuta 2015 julkaiseman kuukausiennusteen mukaan arvioidaan säästä seuraavan neljän kalenteriviikon ajalle eli 30.3.-26.4.2015 seuraavaa:

Lämpötila

 • Kolmella ensimmäisellä viikolla on koko maan alueella tavanomaista lämpimämpää, mutta viimeisellä viikolla tavanomaista lämpimämpää on vain maan etelä- ja keskiosassa, kun taas maan pohjoisosassa keskilämpötilassa ei ole selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen.

Sademäärä

 • Ensimmäisellä viikolla on koko maassa tavanomaista sateisempaa, mutta seuraavilla viikolla sade-ennusteessa ole selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen.

Meteorologin arvio

 • Ilmanpaine-ennusteen mukaan ensimmäisellä viikolla on Pohjois-Euroopan alueella matalapaineen alue, mikä vastaa hyvin keskipitkää ennustetta ja sade-ennustetta. Toisella viikolla on maamme itäpuolella korkeapaineen alue, mutta kahdella viimeisellä viikolla ei ole ilmanpaine-ennustessa selviä kuvioita, mikä kertoo ennusteen epävarmuudesta. USA:n kuukausiennusteen mukaan huhtikuun keskilämpötila on Suomen alueella 2-3 astetta, itäosassa 3-4 astetta tavanomaista korkeampi, mutta sade-ennusteessa ei ole havaittavissa selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen.

27.3.2015

Vuodenaikaisennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 1. maaliskuuta 2015 julkaiseman vuodenaikaisennusteen mukaan huhtikuusta kesäkuuhun 2015 ulottuvalla kolmen kuukauden jaksolla on odotettavissa keskimäärin seuraavaa:

Lämpötila

 • Jakson keskilämpötila on suurimmassa osassa Eurooppaa tavanomaista korkeampi suurimpien poikkeamien ollessa Pohjois-Euroopassa. Poikkeama on Suomen itäosassa 1...2 sekä länsiosassa ja Lapissa 0,5...1 ºC.

Sademäärä

 • Sade-ennusteen mukaan jakson sademäärä on Pohjois-Euroopassa paikoin jonkin verran tavanomaista suurempi mutta kolmen kuukauden poikkeama jää suurimmillaankin alle 50 millimetrin. Suomen alueella poikkeamassa ei ole selvää alueellista jakautumaa.

Meteorologin arvio

 • ECMWF:n ilmanpaine-ennusteen mukaan Pohjois-Euroopassa on tavanomaista korkeamman ilmanpaineen alue painopisteen ollessa Norjanmerellä. Tämä ei vastaa täysin lämpötilaennustetta, sillä tällaisessa tilanteessa syntyy tyypillisesti kylmanilman purkauksia, jotka kylmentävät ilmaa ajoittain. USA:n (NOAA) vuodenaikaisennusteen mukaan Pohjois-Euroopassa on huhti-kesäkuussa ECMWF:n ennusteen tapaan selvästi tavanomaista lämpimämpää, mutta sade-ennusteen mukaan on kuivempaa kuin ECMWF:n ennusteessa.

11.3.2015

Pitkät ennusteet vaativat tulkintaa

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskus (ECMWF)

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksessa  (ECMWF) tuotetaan tietokone-ennusteita, joiden pituus on

 • neljä viikkoa (kuukausiennuste)
 • kolme kuukautta (vuodenaikaisennuste)

Pitkän ajan tietokone-ennusteet

 • eivät pyri ennustamaan säätilanteita
 • antavat todennäköisyyden sille, kuinka paljon tietyn jakson keskilämpötila poikkeaa jakson pitkäaikaisesta keskiarvosta
 • erityisesti Suomen sään suuren luontaisen vaihtelun vuoksi pitkiä ennusteita ei voida luotettavasti käyttää arvioimaan sään kehitystä

Ennusteen tulkinnassa on muistettava muun muassa se, että esimerkiksi poikkeama lämpimään suuntaan voi syntyä joko siten, että koko jakso on tasaisesti keskimääräistä lämpimämpi tai siten että tarkasteltavaan jaksoon sisältyy lyhyt hyvin lämmin jakso ja muuten lämpötila pysyttelee lähellä tavanomaista.

HUOM! Pitkissä ennusteissa ei käytetä vertailujaksona Ilmatieteen laitoksen virallista vertailujaksoa, vaan mallin omaa klimatologista vertailujaksoa, joka poikkeaa jossain määrin virallisesta vertailujaksosta.