Pitkän ennusteen seuranta

Ilmatieteen laitos seuraa pitkiä ennusteita ja tutkii niiden laatua ja käytettävyyttä Suomessa jatkuvasti osana ennustusmenetelmien tieteellistä kehitystyötään. Ilmatieteen laitos seuraa tällä sivulla Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen pitkän ajan ennustetta.

Kuukausiennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 28. elokuuta 2014 julkaiseman kuukausiennusteen mukaan arvioidaan säästä seuraavan neljän viikon ajalle eli 1.-28.9.2014 seuraavaa:

Lämpötila

 • Ensimmäisellä viikolla on lämpimän ilman alue on maamme länsipuolella ja Suomen alueella ei ole selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen.  Toisella viikolla kylmemmän ilman alue lähestyy idästä, mutta kolmannella ja neljännellä viikolla poikkeamat ovat pieniä, joskin todennäköisyys tavanomaista alemmalle keskilämpötilalle on aavistuksen verran suurempi kuin tavanomaista korkeammalle keskilämpötilalle.

Sademäärä

 • Sade-ennusteen mukaan ensimmäisellä viikolla on maan etelä- ja keskiosassa tavanomaista kuivempaa, mutta seuraavilla viikoilla sateisuudessa ei ole missän päin maata selviä merkkejä suuntaan tai toiseen.

Meteorologin arvio

 • Lämpötilaennuste on ensimmäisen viikon osalta jossain määrin ristiriitainen ECMWF:n keskipitkän ennusteen kanssa, koska sen mukaan sää on lämpenemässä.  Toisaalta lämpenemisestä huolimatta runsas pilvisyys saattaa hillitä lämpötilan nousua alemmissa ilmakerroksissa.  Ilmanpaine-ennusteen mukaan neljännellä viikolla on maamme itäpuolella matalapaine, mikä antaa aihetta odottaa sään kylmenemistä ja syksyn alkamista maan eteläosassakin. USA:n pitkän ennusteen mukaan syyskuu on vain osassa Lappia tavanomaista, mutta suurimmassa osassa maata on tavanomaista vähäsateisempaa.

29.8.2014

Vuodenaikaisennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 8. elokuuta 2014 julkaiseman vuodenaikaisennusteen mukaan syyskuukausina eli syyskuusta marraskuuhun 2014 ulottuvalla kolmen kuukauden jaksolla on odotettavissa keskimäärin seuraavaa:

Lämpötila

 • Suurimmassa osassa Eurooppaa on jakson keskilämpötila tavanomaista korkeampi. Suurin poikkeama 0,5-1,0 ºC on nimenomaan Pohjois-Euroopan alueella.

Sademäärä

 • Sade-ennusteen mukaan jakson sademäärässä ei ole selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen. Ennusteen mukaan merialueilla on tavanomaista sateisempaa, ja tavallista lämpimämmän meriveden vuoksi näin voi käydäkin, ja myös rannikkoalueilla voi olla ajoittain sateisempaa.

Meteorologin arvio

 • Ilmanpaine-ennusteen mukaan ilmanpaine on tavanomaista korkeampi Pohjois-Skandinaviassa ja Norjanmerellä, mikä antaa viitteitä siitä, että kylmempää voi virrata ajoittain pohjoisesta ja koillisesta maahamme. Tosin lämpötilaennusteessa ei ole selviä merkkejä tästä. Myös USA:n vuodenaikaisennusteen mukaan on Pohjois-Euroopassa syys-marraskuussa keskimäärin  tavanomaista lämpimämpää.

8.8.2014

Pitkät ennusteet vaativat tulkintaa

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskus (ECMWF)

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksessa  (ECMWF) tuotetaan tietokone-ennusteita, joiden pituus on

 • neljä viikkoa (kuukausiennuste)
 • kolme kuukautta (vuodenaikaisennuste)

Pitkän ajan tietokone-ennusteet

 • eivät pyri ennustamaan säätilanteita
 • antavat todennäköisyyden sille, kuinka paljon tietyn jakson keskilämpötila poikkeaa jakson pitkäaikaisesta keskiarvosta
 • erityisesti Suomen sään suuren luontaisen vaihtelun vuoksi pitkiä ennusteita ei voida luotettavasti käyttää arvioimaan sään kehitystä

Ennusteen tulkinnassa on muistettava muun muassa se, että esimerkiksi poikkeama lämpimään suuntaan voi syntyä joko siten, että koko jakso on tasaisesti keskimääräistä lämpimämpi tai siten että tarkasteltavaan jaksoon sisältyy lyhyt hyvin lämmin jakso ja muuten lämpötila pysyttelee lähellä tavanomaista.

HUOM! Pitkissä ennusteissa ei käytetä vertailujaksona Ilmatieteen laitoksen virallista vertailujaksoa, vaan mallin omaa klimatologista vertailujaksoa, joka poikkeaa jossain määrin virallisesta vertailujaksosta.