Pitkän ennusteen seuranta

Ilmatieteen laitos seuraa pitkiä ennusteita ja tutkii niiden laatua ja käytettävyyttä Suomessa jatkuvasti osana ennustusmenetelmien tieteellistä kehitystyötään. Ilmatieteen laitos seuraa tällä sivulla Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen pitkän ajan ennustetta.

Kuukausiennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 14. toukokuuta 2015 julkaiseman kuukausiennusteen mukaan arvioidaan säästä seuraavan neljän kalenteriviikon ajalle eli 18.5.-14.6.2015 seuraavaa:

Lämpötila

 • Ensimmäisellä viikolla on suurimmassa osassa tavanomaista viileämpää, ja toisella viikolla koko maassa on puolestaan tavanomaista lämpimämpää. Kahdella viimeisellä viikolla keskilämpötilassa ei ole mainittavaa poikkeamaa suuntaan tai toiseen.

Sademäärä

 • Ensimmäisellä viikolla on maan pohjoisosassa Keski- ja Pohjois-Lappia lukuunottamassa tavanomaista sateisemapaa, mutta muuten sademäärässä ei ole missään päin maata mainittavaa poikkeamaa suuntaan tai toiseen.

Meteorologin arvio

 • Ilmanpaine-ennusteen mukaan Pohjois-Euroopassa on ensimmäisellä viikolla matalapaineen alue, mutta kolmannella viikolla se korvautuu korkeapaineella. Kolmannella viikolla ilmanpaine on vielä maan eteläosassa tavanomaista korkeampi, mutta viimeisellä viikolla ilmanpaine-ennusteessa ei ole selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen.

15.5.2015

Vuodenaikaisennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 1. toukokuuta 2015 julkaiseman vuodenaikaisennusteen mukaan kesäkuukausina eli kesä-elokuussa 2015 on odotettavissa keskimäärin seuraavaa:

Lämpötila

 • Jakson keskilämpötila on Skandinaviassa ja Suomen länsiosassa 0...0,5 astetta tavanomaista korkeampi, mutta Suomen itä- ja pohjoisosassa ei ole keskilämpötilassa selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen.

Sademäärä

 • Sade-ennusteessa koko jakson sademäärä on maan keskiosassa vajaat 50 mm tavanomaista pienempi, mutta maan eteläosassa ja Lapissa ei ole sademäärän suhteen selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen.

Meteorologin arvio

 • ECMWF:n ilmanpaine-ennusteen mukaan tavanomaista korkeamman ilmanpaineen alue on Skandinavian länsipuolella, mikä merkitsee sitä, että tavallista useammin viileää ilmaa pääsee virtaamaan pohjoisesta maahamme. Viileän ilman vaikutus on tuntuvinta maan itäosassa, mihin lämpötilaennustekin viittaa. Mitään varsinaista hellekesää ei ole siis ole näillä näkymin odotettavissa. On syytä muistaa, että varmin piirre Suomen kesäsäässä on sen vaihtelevuus, joten eivät hellejaksotkaan ole poissuljettuja. Myös USA:n vuodenaikaisennuste on muuttunut kesäkuukausien osalta aiemmista ennusteista sikäli, että sen enempää lämpötilan kuin sademääränkään osalta ei ole Suomen alueella selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen, eli ennuste on lähellä ECMWF:n ennustetta.

11.5.2015

Pitkät ennusteet vaativat tulkintaa

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskus (ECMWF)

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksessa  (ECMWF) tuotetaan tietokone-ennusteita, joiden pituus on

 • neljä viikkoa (kuukausiennuste)
 • kolme kuukautta (vuodenaikaisennuste)

Pitkän ajan tietokone-ennusteet

 • eivät pyri ennustamaan säätilanteita
 • antavat todennäköisyyden sille, kuinka paljon tietyn jakson keskilämpötila poikkeaa jakson pitkäaikaisesta keskiarvosta
 • erityisesti Suomen sään suuren luontaisen vaihtelun vuoksi pitkiä ennusteita ei voida luotettavasti käyttää arvioimaan sään kehitystä

Ennusteen tulkinnassa on muistettava muun muassa se, että esimerkiksi poikkeama lämpimään suuntaan voi syntyä joko siten, että koko jakso on tasaisesti keskimääräistä lämpimämpi tai siten että tarkasteltavaan jaksoon sisältyy lyhyt hyvin lämmin jakso ja muuten lämpötila pysyttelee lähellä tavanomaista.

HUOM! Pitkissä ennusteissa ei käytetä vertailujaksona Ilmatieteen laitoksen virallista vertailujaksoa, vaan mallin omaa klimatologista vertailujaksoa, joka poikkeaa jossain määrin virallisesta vertailujaksosta.