Pitkän ennusteen seuranta

Ilmatieteen laitos seuraa pitkiä ennusteita ja tutkii niiden laatua ja käytettävyyttä Suomessa jatkuvasti osana ennustusmenetelmien tieteellistä kehitystyötään. Ilmatieteen laitos seuraa tällä sivulla Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen pitkän ajan ennustetta.

Kuukausiennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 18. joulukuuta 2014 julkaiseman kuukausiennusteen mukaan arvioidaan säästä seuraavan neljän kalenteriviikon ajalle eli 22.12.2014- 18.1.2015 seuraavaa:

Lämpötila

 • Kahdella ensimmäisellä viikolla on lähes koko maassa tavanomaista kylmempää. Kolmannella viikolla ei ole keskilämpötilan suhteen selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen. Viimeisellä viikolla olisi ennusteen mukaan Pohjois-Lappia lukuun ottamatta tavanomaista leudompaa.

Sademäärä

 • Sade-ennusteessa ovat ensimmäiset kaksi viikkoa yleiskuvaltaan tavanomaista kuivempia kun taas viimeisellä viikolla olisi lännessä hieman tavallista sateisempaa.

Meteorologin arvio

 • Ennustejakson alku on samankaltainen kuin keskipitkissä ennusteissa.

19.12.2014

Vuodenaikaisennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 8. joulukuuta 2014 julkaiseman vuodenaikaisennusteen mukaan lopputalven eli tammikuusta maaliskuuhun 2015 ulottuvalla kolmen kuukauden jaksolla on odotettavissa keskimäärin seuraavaa:

Lämpötila

 • Lämpötilassa ei ole Suomen osalta poikkeamaa suuntaan tai toiseen.

Sademäärä

 • Sade-ennusteen mukaan jakson sademäärässä ei ole selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen.

Meteorologin arvio

 • ECMWF:n ennusteen mukaan matalapaineiden keskimääräinen reitti ulottuisi Brittein saarilta kohti Kaakkois-Eurooppaa, mikä toisaalta on vuodenaikaan nähden melko tyypillistä.

8.12.2014

Pitkät ennusteet vaativat tulkintaa

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskus (ECMWF)

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksessa  (ECMWF) tuotetaan tietokone-ennusteita, joiden pituus on

 • neljä viikkoa (kuukausiennuste)
 • kolme kuukautta (vuodenaikaisennuste)

Pitkän ajan tietokone-ennusteet

 • eivät pyri ennustamaan säätilanteita
 • antavat todennäköisyyden sille, kuinka paljon tietyn jakson keskilämpötila poikkeaa jakson pitkäaikaisesta keskiarvosta
 • erityisesti Suomen sään suuren luontaisen vaihtelun vuoksi pitkiä ennusteita ei voida luotettavasti käyttää arvioimaan sään kehitystä

Ennusteen tulkinnassa on muistettava muun muassa se, että esimerkiksi poikkeama lämpimään suuntaan voi syntyä joko siten, että koko jakso on tasaisesti keskimääräistä lämpimämpi tai siten että tarkasteltavaan jaksoon sisältyy lyhyt hyvin lämmin jakso ja muuten lämpötila pysyttelee lähellä tavanomaista.

HUOM! Pitkissä ennusteissa ei käytetä vertailujaksona Ilmatieteen laitoksen virallista vertailujaksoa, vaan mallin omaa klimatologista vertailujaksoa, joka poikkeaa jossain määrin virallisesta vertailujaksosta.