Pitkän ennusteen seuranta

Ilmatieteen laitos seuraa pitkiä ennusteita ja tutkii niiden laatua ja käytettävyyttä Suomessa jatkuvasti osana ennustusmenetelmien tieteellistä kehitystyötään. Ilmatieteen laitos seuraa tällä sivulla ensisijaisesti Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen pitkän ajan ennustetta.

Kuukausiennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 1. lokakuuta 2015 julkaiseman kuukausiennusteen mukaan arvioidaan säästä seuraavan neljän kalenteriviikon ajalle eli 5.10. — 1.11.2015 seuraavaa:

Lämpötila

 • Ensimmäisellä viikolla on tavanomaista kylmempää koko maassa lukuun ottamatta lounaisinta osaa, jossa ei ole selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen. Kahdella seuraavalla viikolla poikkeamaa ei ole missään päin maata, kun taas viimeisellä viikolla on koko maassa tavanomaista lämpimämpää.

Sademäärä

 • Ensimmäisellä viikolla on koko maassa tavanomaista vähäsateisempaa, ja toisellakin viikolla todennäköisyys tavanomaista niukempiin sateisiin on suurempi kuin tavanomaista runsaampiin sateisiin. Kahdella viimeisellä viikolla sade-ennusteessa ei poikkeamaa tavanomaisesta. 

Meteorologin arvio

 • Ilmanpaine-ennusteen mukaan ensimmäisellä viikolla on Pohjois-Euroopassa ja Jäämerellä korkeapaineen alue, mikä selittää hyvin tavanomaista kylmemmän ja kuivemman säätyypin ja on sopusoinnussa ECMWF:n keskipitkän ennusteen kanssa. Kahdella seuraavalla viikolla korkeapaine siirtyy idemmäksi ja heikkenee, ja viimeisellä viikolla ilmanpaine-ennusteessa ei ole enää Pohjois-Euroopan alueella selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen. On syytä olettaa, että terminen syksy etenee ennustusjaksolla vauhdilla koko maahan oltuaan pysähdyksissä runsaan kolmen viikon ajan,  Amerikkalaisten (NOAA) kuukausiennusteen mukaan lokakuun keskilämpötila on Pohjois-Euroopassa selvästi tavanomaista korkeampi, eli ennuste on selvästi lämpimämpi kuin ECMWF:n ennuste. Sademäärä on maan eteläosassa tavanomaista niukempi, kun taas maan keski- ja pohjoisosassa ei ole poikkeamaa suuntaan tai toiseen.

2.10.2015

Vuodenaikaisennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 1. syyskuuta 2015 julkaiseman vuodenaikaisennusteen mukaan lokakuusta joulukuuhun 2015 ulottuvalla jaksolla on odotettavissa keskimäärin seuraavaa:

Lämpötila

 • Suomi kuuluu alueeseen, jossa jakson keskilämpötila on selvästi tavanomaista korkeampi. Poikkeama on 1-2 astetta ja todennäköäisyys tavanomaista korkeammalle keskilämpötilalle yli 80 %, kun se tilastollisesti on 50 %. Tavanomaista lämpimämpää on Suomen lisäksi Pohjois-Venäjällä ja Itä-Euroopassa.

Sademäärä

 • Suomessa on tavanomaista sateisempaa, ja jakson kokonaissademäärä on 60-70 %:n todennäköisyydellä tavanomaista suurempi.

Meteorologin arvio

 • ECMWF:n ilmanpaine-ennusteen mukaan Brittein saarilta Pohjois-Eurooppaan ulottuvalla alueella ilmanpaine on keskimäärin tavanomaista alempi, mikä selittää hyvin niin lämpötila- kuin sade-ennusteenkin. Myös USA:n vuodenaikaisennusteen mukaan Suomen alueella on loka-joulukuussa keskimäärin tavanomaista lämpimämpää, ja sama pätee kaikkien kuukausien osalta, selvimmin joulukuussa. Sen sijaan sade-ennusteessa  ei ole Suomen alueella selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen.

9.9.2015

Pitkät ennusteet vaativat tulkintaa

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskus (ECMWF)

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksessa  (ECMWF) tuotetaan tietokone-ennusteita, joiden pituus on

 • neljä viikkoa (kuukausiennuste)
 • kolme kuukautta (vuodenaikaisennuste)

Pitkän ajan tietokone-ennusteet

 • eivät pyri ennustamaan säätilanteita
 • antavat todennäköisyyden sille, kuinka paljon tietyn jakson keskilämpötila poikkeaa jakson pitkäaikaisesta keskiarvosta
 • erityisesti Suomen sään suuren luontaisen vaihtelun vuoksi pitkiä ennusteita ei voida luotettavasti käyttää arvioimaan sään kehitystä

Ennusteen tulkinnassa on muistettava muun muassa se, että esimerkiksi poikkeama lämpimään suuntaan voi syntyä joko siten, että koko jakso on tasaisesti keskimääräistä lämpimämpi tai siten että tarkasteltavaan jaksoon sisältyy lyhyt hyvin lämmin jakso ja muuten lämpötila pysyttelee lähellä tavanomaista.

HUOM! Pitkissä ennusteissa ei käytetä vertailujaksona Ilmatieteen laitoksen virallista vertailujaksoa, vaan mallin omaa klimatologista vertailujaksoa, joka poikkeaa jossain määrin virallisesta vertailujaksosta.