Pitkän ennusteen seuranta

Ilmatieteen laitos seuraa pitkiä ennusteita ja tutkii niiden laatua ja käytettävyyttä Suomessa jatkuvasti osana ennustusmenetelmien tieteellistä kehitystyötään. Ilmatieteen laitos seuraa tällä sivulla Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen pitkän ajan ennustetta.

Kuukausiennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 21. elokuuta 2014 julkaiseman kuukausiennusteen mukaan arvioidaan säästä seuraavan neljän viikon ajalle eli 25.8.-21.9.2014 seuraavaa:

Lämpötila

 • Ensimmäisellä viikolla on suurimmassa osassa Eurooppaa keskilämpötila tavanomaista alempi ja kylmän ilman alue ulottuu mýös eteläisimpään Suomeen. Maan pohjoisosassa on paikoin hieman tavanomaista lämpimämpää, mutta muuten lämpötilaennusteessa ei ole Suomen alueella selviä merkkejä poikkeamasta suuntaan tai toiseen. Seuraavilla viikoilla lämpötilaennusteessa ei ole Suomen alueella missään päin selviä merkkejä poikkeamasta suuntaan tai toiseen.

Sademäärä

 • Sade-ennusteen mukaan ensimmäisellä viikolla on suurimmassa osassa maata tavanomaista sateisempaa, mutta seuraavilla viikoilla poikkeamat sademäärissäkin ovat pieniä, ja kolmannella ja neljännellä on paikoin jonkin tavanomaista kuivempaa.

Meteorologin arvio

 • Ilmanpaine-ennusteen mukaan ensimmäisellä viikolla on maan etelä ja keskiosassa matalapaineen alue, mikä selittää hyvin tavanomaista sateisemman sään ja on hyvin sopusoinnussa ECMWF:n keskipitkän ennusteen kanssa. Kahdella seuraavalla viikolla Pohjois-Eurooppaan muodostuu korkeapaineen alue, mutta viimeisellä viikolla ilmanpaine-ennusteessa ei ole merkkejä poikkemasta suuntaan, joka lienee seurausta ennusteen suuresta epävarmuudesta.

22.8.2014

Vuodenaikaisennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 8. elokuuta 2014 julkaiseman vuodenaikaisennusteen mukaan syyskuukausina eli syyskuusta marraskuuhun 2014 ulottuvalla kolmen kuukauden jaksolla on odotettavissa keskimäärin seuraavaa:

Lämpötila

 • Suurimmassa osassa Eurooppaa on jakson keskilämpötila tavanomaista korkeampi. Suurin poikkeama 0,5-1,0 ºC on nimenomaan Pohjois-Euroopan alueella.

Sademäärä

 • Sade-ennusteen mukaan jakson sademäärässä ei ole selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen. Ennusteen mukaan merialueilla on tavanomaista sateisempaa, ja tavallista lämpimämmän meriveden vuoksi näin voi käydäkin, ja myös rannikkoalueilla voi olla ajoittain sateisempaa.

Meteorologin arvio

 • Ilmanpaine-ennusteen mukaan ilmanpaine on tavanomaista korkeampi Pohjois-Skandinaviassa ja Norjanmerellä, mikä antaa viitteitä siitä, että kylmempää voi virrata ajoittain pohjoisesta ja koillisesta maahamme. Tosin lämpötilaennusteessa ei ole selviä merkkejä tästä. Myös USA:n vuodenaikaisennusteen mukaan on Pohjois-Euroopassa syys-marraskuussa keskimäärin  tavanomaista lämpimämpää.

8.8.2014

Pitkät ennusteet vaativat tulkintaa

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskus (ECMWF)

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksessa  (ECMWF) tuotetaan tietokone-ennusteita, joiden pituus on

 • neljä viikkoa (kuukausiennuste)
 • kolme kuukautta (vuodenaikaisennuste)

Pitkän ajan tietokone-ennusteet

 • eivät pyri ennustamaan säätilanteita
 • antavat todennäköisyyden sille, kuinka paljon tietyn jakson keskilämpötila poikkeaa jakson pitkäaikaisesta keskiarvosta
 • erityisesti Suomen sään suuren luontaisen vaihtelun vuoksi pitkiä ennusteita ei voida luotettavasti käyttää arvioimaan sään kehitystä

Ennusteen tulkinnassa on muistettava muun muassa se, että esimerkiksi poikkeama lämpimään suuntaan voi syntyä joko siten, että koko jakso on tasaisesti keskimääräistä lämpimämpi tai siten että tarkasteltavaan jaksoon sisältyy lyhyt hyvin lämmin jakso ja muuten lämpötila pysyttelee lähellä tavanomaista.

HUOM! Pitkissä ennusteissa ei käytetä vertailujaksona Ilmatieteen laitoksen virallista vertailujaksoa, vaan mallin omaa klimatologista vertailujaksoa, joka poikkeaa jossain määrin virallisesta vertailujaksosta.