Pitkän ennusteen seuranta

Ilmatieteen laitos seuraa pitkiä ennusteita ja tutkii niiden laatua ja käytettävyyttä Suomessa jatkuvasti osana ennustusmenetelmien tieteellistä kehitystyötään. Ilmatieteen laitos seuraa tällä sivulla Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen pitkän ajan ennustetta.

Kuukausiennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 23. huhtikuuta 2015 julkaiseman kuukausiennusteen mukaan arvioidaan säästä seuraavan neljän kalenteriviikon ajalle eli 27.4.-24.5.2015 seuraavaa:

Lämpötila

 • Kahdella ensimmäisellä viikolla Suomen alueella mahdollisuus tavanomaista lämpimämpään sääähän on jonkin verran suurempi kuin tavanomaista kylmempään säähän, mutta kahdella viimeisellä viikolla ei ole selviä merkkejä poikkeamasta suuntaan tai toiseen.

Sademäärä

 • Ensimmäisellä viikolla on koko maassa tavanomaista sateisempaa, mutta toisella ja kolmannella viikolla ei ole missään päin maata selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen. Viimeisellä viikolla on maan pohjoisosassa merkkejä tavanomaista vähäsateisemmasta säästä, mutta maan etelä- ja keskiosassa ei ole silloinkaan selviä merkkejä poikkeamasta suuntaan tai toiseen.

Meteorologin arvio

 • Ilmanpaine-ennusteen mukaan on Pohjois-Euroopassa ensimmäisellä viikolla matalapaineen alue, mikä vastaa hyvin sade-ennustetta ja ECMWF:n keskipitkää ennustetta. Toisella viikolla Pohjois-Euroopassa on tavanomaista korkeamman ilmanpaineen alue, mutta kolmannella viikolla ei ole merkkejä selvästä poikkeamasta suuntaan tai toiseen. Viimeisellä viikolla on maan pohjoisosassa merkkejä tavanomaista korkeammasta ilmanpaineesta. USA:n kuukausiennuste on muuttunut sikäli, että toukokuun keskilämpötilassa ei ole Pohjois-Euroopan alueella selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen, kun aiemmin on ennustettu selvästi tavanomaista lämpimämpää.

24.4.2015

Vuodenaikaisennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 1. huhtikuuta 2015 julkaiseman vuodenaikaisennusteen mukaan alkukesällä eli toukokuusta heinäkuuhun 2015 ulottuvalla kolmen kuukauden jaksolla on odotettavissa keskimäärin seuraavaa:

Lämpötila

 • Jakson keskilämpötila on Itä- ja Pohjois-Euroopassa tavanomaista korkeampi. Suurin poikkeama, yli aste, on maamme itäpuolella. Suomen alueella poikkeama on 0,5-1,0 ºC.

Sademäärä

 • Sade-ennusteessa ei ole Suomen alueella selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen.

Meteorologin arvio

 • ECMWF:n ilmanpaine-ennusteen mukaan ilmanpaine on Suomen, Baltian ja Pohjois-Venäjän alueella tavanomaista korkeampi painopisteen ollessa kuitenkin maamme kaakkoispuolella. Tämä enteilee ajoittain kesäisen lämmintä säätä, johon mahtuu myös epävakaisempia ja viileämpiä jaksoja. Niiden todennäköisyys on maan länsi- ja pohjoisosassa suurempi kuin maan itäosassa. USA:n (NOAA) vuodenaikaisennusteen mukaan Pohjois-Euroopassa on touko-heinäkuussa ECMWF:n ennusteen tapaan keskimäärin selvästi tavanomaista lämpimämpää, mutta sade-ennusteen mukaan on kuivempaa kuin ECMWF:n ennusteessa.

9.4.2015

Pitkät ennusteet vaativat tulkintaa

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskus (ECMWF)

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksessa  (ECMWF) tuotetaan tietokone-ennusteita, joiden pituus on

 • neljä viikkoa (kuukausiennuste)
 • kolme kuukautta (vuodenaikaisennuste)

Pitkän ajan tietokone-ennusteet

 • eivät pyri ennustamaan säätilanteita
 • antavat todennäköisyyden sille, kuinka paljon tietyn jakson keskilämpötila poikkeaa jakson pitkäaikaisesta keskiarvosta
 • erityisesti Suomen sään suuren luontaisen vaihtelun vuoksi pitkiä ennusteita ei voida luotettavasti käyttää arvioimaan sään kehitystä

Ennusteen tulkinnassa on muistettava muun muassa se, että esimerkiksi poikkeama lämpimään suuntaan voi syntyä joko siten, että koko jakso on tasaisesti keskimääräistä lämpimämpi tai siten että tarkasteltavaan jaksoon sisältyy lyhyt hyvin lämmin jakso ja muuten lämpötila pysyttelee lähellä tavanomaista.

HUOM! Pitkissä ennusteissa ei käytetä vertailujaksona Ilmatieteen laitoksen virallista vertailujaksoa, vaan mallin omaa klimatologista vertailujaksoa, joka poikkeaa jossain määrin virallisesta vertailujaksosta.