Pitkän ennusteen seuranta

Kuukausiennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 12. tammikuuta 2017 julkaisemassa kuukausiennusteessa arvioidaan säästä seuraavan neljän kalenteriviikon ajalle eli 16.1. — 12.2.2017 seuraavaa:

Lämpötila

  • Ennustejakson ensimmäisellä (16.-22.1.) ja kolmannella (30.1.-5.2.) viikolla on suuressa osassa maata tavanomaista lauhempaa. Toisella (23.-29.1.) ja neljännellä viikolla (6.-12.2.) ei ennusteessa ole selvää signaalia poikkeamasta suuntaan tai toiseen.

Sademäärä

  • Ennustejakson ensimmäisellä viikolla sademäärä on lähes koko maassa aivan pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta tavanomaista pienempi. Kolmannella viikolla paikoin maan pohjoisosassa on sademäärä tavanomaista hieman suurempi. Toisella ja neljännellä viikolla selvää signaalia suuntaan tai toiseen ei sateisuuden suhteen ole havaittavissa.

Ennuste pyritään päivittämään perjantaisin, lukuun ottamatta pyhäpäiviä. Emme takaa ennusteen ajantasaisuutta.

16.1.2017

Vuodenaikaisennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) tammikuun 2017 alussa julkaiseman vuodenaikaisennusteen mukaan helmikuusta  huhtikuuhun ulottuvalla kolmen kuukauden jaksolla on odotettavissa keskimäärin seuraavaa:

Lämpötila

  • Jakson keskilämpötila on suurimmassa osassa maata 0,5-1 astetta tavanomaista korkeampi, Lapin pohjoisosassa jopa hieman enemmän. Todennäköisyys tavanomaista korkeammalle keskilämpötilalle on n. 60 %.

Sademäärä

  • Jakson sademäärä on todennäköisimmin jonkin verran keskimääräistä alempi.

Meteorologin tulkinta

  • Helmi-huhtikuussa keskimääräinen ilmanpaine on ennusteen mukaan Pohjois-Euroopaassa 2-4 hPa tavanomaista korkeampi. Ilmanpaine-ennuste tukee näkemystä keskimääräistä kuivemmasta jaksosta. Länsivirtaus voi Suomen alueella olla tavanomaista heikompi, jolloin Suomen alueella esiintyisi tavanomaista enemmän myös mantereisempia ilmavirtauksia. Mantereiset virtaukset voisivat jakson loppupuolella merkitä keskimääräistä korkeampia lämpötiloja, mikä toisaalta oli nähtävillä myös lämpötilaennusteessa. Jakson alkupuolella tosin mantereinen sää tarkoittaisi vielä kylmää ilmavirtausta.

Ennuste päivitetään pääsääntöisesti ennen kuukauden puoltaväliä riippuen muun muassa pyhäpäivistä ja viikonlopuista.

9.1.2017

Pitkät ennusteet vaativat tulkintaa

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskus (ECMWF)

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksessa  (ECMWF) tuotetaan tietokone-ennusteita, joiden pituus on

  • neljä viikkoa (kuukausiennuste)
  • kolme kuukautta (vuodenaikaisennuste)

Pitkän ajan tietokone-ennusteet

  • eivät pyri ennustamaan säätilanteita
  • antavat todennäköisyyden sille, kuinka paljon tietyn jakson keskilämpötila poikkeaa jakson pitkäaikaisesta keskiarvosta
  • erityisesti Suomen sään suuren luontaisen vaihtelun vuoksi pitkiä ennusteita ei voida luotettavasti käyttää arvioimaan sään kehitystä

Ennusteen tulkinnassa on muistettava muun muassa se, että esimerkiksi poikkeama lämpimään suuntaan voi syntyä joko siten, että koko jakso on tasaisesti keskimääräistä lämpimämpi tai siten että tarkasteltavaan jaksoon sisältyy lyhyt hyvin lämmin jakso ja muuten lämpötila pysyttelee lähellä tavanomaista.

Ilmatieteen laitos seuraa pitkiä ennusteita ja tutkii niiden laatua ja käytettävyyttä Suomessa jatkuvasti osana ennustusmenetelmien tieteellistä kehitystyötään.

HUOM! Pitkissä ennusteissa ei käytetä vertailujaksona Ilmatieteen laitoksen virallista vertailujaksoa, vaan mallin omaa klimatologista vertailujaksoa, joka poikkeaa jossain määrin virallisesta vertailujaksosta.