Pitkän ennusteen seuranta

Kuukausiennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 23. maaliskuuta 2017 julkaisemassa kuukausiennusteessa arvioidaan säästä seuraavan neljän kalenteriviikon ajalle eli 27.3. — 23.4.2017 seuraavaa:

Lämpötila

  • Ennustejakson ensimmäisellä viikolla on ennusteessa maan lounaisosassa havaittavissa poikkeama keskimääräistä lämpimämpään suuntaan, kun taas maan pohjoisosassa poikkeama on keskimääräistä kylmempään suuntaan. Jakson toisella viikolla on puolestaan koko maan osalta havaittavissa poikkeama keskimääräistä lämpimämpään suuntaan. Kolmannella viikolla maan eteläosassa on vielä poikkeama keskimääräistä lämpimämpään suuntaan, mutta viimeisellä viikolla ei ennusteessa ole viitteitä poikkeamasta suuntaan tai toiseen.

Sademäärä

  • Sademäärän ennustetaan olevan jakson toisella viikolla hieman tavanomaista suurempi maan länsi- ja pohjoisosassa. Muilla viikoilla ei ennusteessa ole merkkejä poikkeamista suuntaan tai toiseen.

Ennuste pyritään päivittämään perjantaisin, lukuun ottamatta pyhäpäiviä. Emme takaa ennusteen ajantasaisuutta.

24.3.2017

Vuodenaikaisennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) maaliskuun 2017 alussa julkaiseman vuodenaikaisennusteen mukaan huhtikuusta kesäkuuhun ulottuvalla kolmen kuukauden jaksolla on odotettavissa keskimäärin seuraavaa:

Lämpötila

  • Jakson keskilämpötila on suuressa osassa maassa 1 - 2 astetta tavanomaista korkeampi. Todennäköisyys tavanomaista korkeammalle keskilämpötilalle on 80 - 90 %.

Sademäärä

  • Jakson sademäärän ennustetaan olevan yleisesti hieman keskimääräistä suurempi. Maan itäosassa ja Kainuussa selvää poikkeamaa keskimääräisestä ei ole ennusteessa havaittavissa.

 

Ennuste päivitetään pääsääntöisesti ennen kuukauden puoltaväliä riippuen muun muassa pyhäpäivistä ja viikonlopuista.

9.3.2017

Pitkät ennusteet vaativat tulkintaa

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskus (ECMWF)

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksessa  (ECMWF) tuotetaan tietokone-ennusteita, joiden pituus on

  • neljä viikkoa (kuukausiennuste)
  • kolme kuukautta (vuodenaikaisennuste)

Pitkän ajan tietokone-ennusteet

  • eivät pyri ennustamaan säätilanteita
  • antavat todennäköisyyden sille, kuinka paljon tietyn jakson keskilämpötila poikkeaa jakson pitkäaikaisesta keskiarvosta
  • erityisesti Suomen sään suuren luontaisen vaihtelun vuoksi pitkiä ennusteita ei voida luotettavasti käyttää arvioimaan sään kehitystä

Ennusteen tulkinnassa on muistettava muun muassa se, että esimerkiksi poikkeama lämpimään suuntaan voi syntyä joko siten, että koko jakso on tasaisesti keskimääräistä lämpimämpi tai siten että tarkasteltavaan jaksoon sisältyy lyhyt hyvin lämmin jakso ja muuten lämpötila pysyttelee lähellä tavanomaista.

Ilmatieteen laitos seuraa pitkiä ennusteita ja tutkii niiden laatua ja käytettävyyttä Suomessa jatkuvasti osana ennustusmenetelmien tieteellistä kehitystyötään.

HUOM! Pitkissä ennusteissa ei käytetä vertailujaksona Ilmatieteen laitoksen virallista vertailujaksoa, vaan mallin omaa klimatologista vertailujaksoa, joka poikkeaa jossain määrin virallisesta vertailujaksosta.