Pitkän ennusteen seuranta

Ilmatieteen laitos seuraa pitkiä ennusteita ja tutkii niiden laatua ja käytettävyyttä Suomessa jatkuvasti osana ennustusmenetelmien tieteellistä kehitystyötään. Ilmatieteen laitos seuraa tällä sivulla ensisijaisesti Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen pitkän ajan ennustetta.

Kuukausiennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 23. heinäkuuta 2015 julkaiseman kuukausiennusteen mukaan arvioidaan säästä seuraavan neljän kalenteriviikon ajalle eli 27.7.-25.8.2015 seuraavaa:

Lämpötila

 • Lämpötilaennusteen mukaan tavanomaista viileämpi sää jatkuu Suomen alueella koko ennustusjakson ajan. Kahdella ensimmäisellä viikolla poikkeama on selvempi kuin kahdella viimeisellä viikolla.

Sademäärä

 • Ensimmäisellä viikolla on vielä koko maassa tavanomaista sateisempaa, mutta toisella viikolla osassa Lappia on jo tavanomaista vähäsateisempaa eikä muuallakaan maassa sademäärässä ole enää selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen. Kahdella viimeisellä viikolla missään päin maata ei merkkejä poikkeamasta.

Meteorologin arvio

 • Ilmanpaine-ennusteen mukaan ensimmäisellä viikolla on maassamme matalapaineen alue, mikä vastaa hyvin keskipitkiä ennusteita. Kaikilla seuraavilla viikoilla ilmanpaine on Pohjois-Euroopan alueella tavanomaista korkeampi, mikä toteutuessaan merkitsee suursäätilan muutosta. Tämä on hyvin linjassa sade-ennusteen kanssa, mutta lämpötilaennuste ei tässä tapauksessa vastaa tätä kehitystä, sillä korkeapaineen muodostuminen merkitsee tähän aikaan vuodesta vääjäämättä sään lämpenemistä. Tämä ristiriita kertonee tavanomaista suuremmasta epävarmuudesta ennusteessa. Mainittakoon, että USA:n (NOAA) kuukausiennusteen mukaan elokuusta on tulossa Suomen alueella tavanomaista viileämpi.

24.7.2015

Vuodenaikaisennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 1. heinäkuuta 2015 julkaiseman vuodenaikaisennusteen mukaan elo-lokakuussa 2015 on odotettavissa keskimäärin seuraavaa:

Lämpötila

 • Ennuste ei näytä Suomen elo-lokakuun keskilämpötilassa selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen. Jakson keskilämpötilan ennustetaan olevan maan eteläosassa 60-70 % todennäköisyydellä tavanomaista korkeamman, mutta muualla maassa keskilämpötilassa ei ole viitteitä selvästä poikkeamasta suuntaan tai toiseen.

Sademäärä

 • Sade-ennusteessa ei näy viitteitä mainittavista poikkeamista jakson kokonaissademäärässä.

Meteorologin arvio

 • ECMWF:n ilmanpaine-ennusteen mukaan Skandinavian länsipuolella on tavanomaista korkeamman ilmanpaineen alue, mikä merkitsee sitä, että tavallista useammin viileää ilmaa pääsee virtaamaan pohjoisesta maahamme. Lämpötilaennuste ja ilmanpaine-ennuste eivät ole täysin sopusoinnussa keskenään, mikä lienee merkki suuresta epävarmuudesta ennusteessa. Joka tapauksessa erityisen lämmintä jaksoa ei ole näillä näkymin odotettavissa. On syytä muistaa, että varmin piirre Suomen säässä on sen vaihtelevuus, joten lämpimätkään jaksot eivät ole poissuljettuja, joskin ne jäävät lyhyiksi. USA:n vuodenaikaisennusteessa on elo-lokakuussa Itä- ja Pohjois-Lapissa keskimäärin jonkin verran tavanomaista lämpimämpää, kun taas muualla maassa lämpötilassa ei ole selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen. Yksittäisistä kuukausista elokuussa on maan lounaisosassa tavanomaista kylmempää, kun taas syyskuussa on jo Itä- ja Pohjois-Lapissa tavanomaista lämpimämpää, ja lokakuussa on koko maassa selvästi tavanomaista lämpimämpää. 

20.7.2015

Pitkät ennusteet vaativat tulkintaa

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskus (ECMWF)

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksessa  (ECMWF) tuotetaan tietokone-ennusteita, joiden pituus on

 • neljä viikkoa (kuukausiennuste)
 • kolme kuukautta (vuodenaikaisennuste)

Pitkän ajan tietokone-ennusteet

 • eivät pyri ennustamaan säätilanteita
 • antavat todennäköisyyden sille, kuinka paljon tietyn jakson keskilämpötila poikkeaa jakson pitkäaikaisesta keskiarvosta
 • erityisesti Suomen sään suuren luontaisen vaihtelun vuoksi pitkiä ennusteita ei voida luotettavasti käyttää arvioimaan sään kehitystä

Ennusteen tulkinnassa on muistettava muun muassa se, että esimerkiksi poikkeama lämpimään suuntaan voi syntyä joko siten, että koko jakso on tasaisesti keskimääräistä lämpimämpi tai siten että tarkasteltavaan jaksoon sisältyy lyhyt hyvin lämmin jakso ja muuten lämpötila pysyttelee lähellä tavanomaista.

HUOM! Pitkissä ennusteissa ei käytetä vertailujaksona Ilmatieteen laitoksen virallista vertailujaksoa, vaan mallin omaa klimatologista vertailujaksoa, joka poikkeaa jossain määrin virallisesta vertailujaksosta.