Pitkän ennusteen seuranta

Ilmatieteen laitos seuraa pitkiä ennusteita ja tutkii niiden laatua ja käytettävyyttä Suomessa jatkuvasti osana ennustusmenetelmien tieteellistä kehitystyötään. Ilmatieteen laitos seuraa tällä sivulla Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen pitkän ajan ennustetta.

Kuukausiennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 24. heinäkuuta 2014 julkaiseman kuukausiennusteen mukaan arvioidaan säästä seuraavan neljän viikon ajalle eli 28.7.-24.8.2014 seuraavaa:

Lämpötila

 • Sää jatkuu suurimmassa osassa maata koko jakson ajan tavanomaista lämpimämpänä. Poikkeuksena on Lappi, jossa ei ole ensimmäisellä viikolla selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen.

Sademäärä

 • Sade-ennusteen mukaan ensimmäisellä viikolla on varsinkin maan pohjoisosassa tavanomaista sateisempaa, mutta seuraavilla viikoilla poikkeamat ovat pieniä.

Meteorologin arvio

 • Ilmanpaine-ennusteen mukaan ensimmäisellä viikolla on Pohjois-Euroopan alueella matalapaineen alue, mikä on huomattava muutos viime aikoina vallinneesta korkeapainevoittoisesta säätilasta. Seuraavalla viikolla on suurimmassa osassa maata jälleen korkeapaineen alue, joka kahdella viimeisellä viikolla heikkenee.

29.7.2014

Vuodenaikaisennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 8. heinäkuuta 2014 julkaiseman vuodenaikaisennusteen mukaan elokuusta lokakuuhun 2014 ulottuvalla kolmen kuukauden jaksolla on odotettavissa keskimäärin seuraavaa:

Lämpötila

 • Lämpötilaennusteessa ei ole Pohjois-Euroopan alueella selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen, vaikka muuten suurimmassa osassa Eurooppaa on tavanomaista lämpimämpää.

Sademäärä

 • Sade-ennusteen mukaan on Pohjois-Lapissa 60-70 prosentin todennäköisyydellä tavanomaista sateisempaa, mutta muuten sade-ennusteessa ei ole selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen.

Meteorologin arvio

 • Ilmanpaine-ennusteessa ei ole suurta poikkeamaa suuntaan tai toiseen, mutta maamme itäpuolella todennäköisyys tavallista alemmalle ilmanpaineelle on hieman suurempi kuin todennäköisyys tavanomaista korkeammalle ilmanpaineelle, mikä antaa viitteitä siitä, että kylmää ilmaa pääsee ajoittain purkautumaan pohjoisesta maahamme. USA:n vuodenaikaisennusteen mukaan sen enempää lämpötilassa kuin sademäärässäkään ei ole Suomen alueella selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen. On huomattava, että tässä tilanteessa sekä ECMWF:n että USA:n mallin ennustettavuus on Pohjois-Eurooopan alueella tavanomaista huonompi.

9.7.2014

Pitkät ennusteet vaativat tulkintaa

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskus (ECMWF)

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksessa  (ECMWF) tuotetaan tietokone-ennusteita, joiden pituus on

 • neljä viikkoa (kuukausiennuste)
 • kolme kuukautta (vuodenaikaisennuste)

Pitkän ajan tietokone-ennusteet

 • eivät pyri ennustamaan säätilanteita
 • antavat todennäköisyyden sille, kuinka paljon tietyn jakson keskilämpötila poikkeaa jakson pitkäaikaisesta keskiarvosta
 • erityisesti Suomen sään suuren luontaisen vaihtelun vuoksi pitkiä ennusteita ei voida luotettavasti käyttää arvioimaan sään kehitystä

Ennusteen tulkinnassa on muistettava muun muassa se, että esimerkiksi poikkeama lämpimään suuntaan voi syntyä joko siten, että koko jakso on tasaisesti keskimääräistä lämpimämpi tai siten että tarkasteltavaan jaksoon sisältyy lyhyt hyvin lämmin jakso ja muuten lämpötila pysyttelee lähellä tavanomaista.

HUOM! Pitkissä ennusteissa ei käytetä vertailujaksona Ilmatieteen laitoksen virallista vertailujaksoa, vaan mallin omaa klimatologista vertailujaksoa, joka poikkeaa jossain määrin virallisesta vertailujaksosta.