Pitkän ennusteen seuranta

Ilmatieteen laitos seuraa pitkiä ennusteita ja tutkii niiden laatua ja käytettävyyttä Suomessa jatkuvasti osana ennustusmenetelmien tieteellistä kehitystyötään. Ilmatieteen laitos seuraa tällä sivulla Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen pitkän ajan ennustetta.

Kuukausiennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 25. syyskuuta 2014 julkaiseman kuukausiennusteen mukaan arvioidaan säästä seuraavan neljän viikon ajalle eli 29.9.-26.10.2014 seuraavaa:

Lämpötila

 • Ensimmäisellä viikolla maan itä- ja pohjoisosa kuuluvat tavanomaista kylmemmän ilmamassan alueeseen. Kolmannella viikolla puolestaan maan etelä- ja keskiosassa on tavanomaista lämpimämpää. Muille viikoille ei Suomen alueella ole selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen.

Sademäärä

 • Sade-ennusteen mukaan ensimmäisellä viikolla maan lounaisosassa on tavanomaista kuivempaa ja seuraavalla viikolla maan pohjoisosassa hieman tavanomaista sateisempaa. Kahdella viimeisellä viikolla ei ole sademäärässä missään päin maata selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen.

Meteorologin arvio

 • Ennustettavuus on keskipitkissäkin ennusteissa varsin huono alle viikon päähän, joten kuukausiennusteen suhteen luotettavuus on hyvin alhainen.

26.9.2014

Vuodenaikaisennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 8. syyskuuta 2014 julkaiseman vuodenaikaisennusteen mukaan lokakuusta joulukuuhun 2014 ulottuvalla kolmen kuukauden jaksolla on odotettavissa keskimäärin seuraavaa:

Lämpötila

 • Lähes koko Euroopassa on jakson keskilämpötila tavanomaista korkeampi. Suurin poikkeama, runsaat kaksi astetta on Pohjois-Euroopan keski- ja pohjoisosassa.

Sademäärä

 • Sade-ennusteen mukaan jakson sademäärässä ei ole Euroopan alueella selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen.

Meteorologin arvio

 • Ilmanpaine-ennusteen mukaan ilmanpaine on keskimäärin tavanomaista korkeampi maamme itäpuolella ja tavanomaista alempi Islannista Brittein saarille ulottuvalla alueella, mikä suosii lämpimän ilman virtaamista lounaan suunnasta maahamme ja on siis sopusoinnussa lämpötilaennusteen kanssa. Myös USA:n vuodenaikaisennusteen mukaan suurimmassa osassa Eurooppaa on loka-joulukuussa keskimäärin tavanomaista lämpimämpää.

8.9.2014

Pitkät ennusteet vaativat tulkintaa

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskus (ECMWF)

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksessa  (ECMWF) tuotetaan tietokone-ennusteita, joiden pituus on

 • neljä viikkoa (kuukausiennuste)
 • kolme kuukautta (vuodenaikaisennuste)

Pitkän ajan tietokone-ennusteet

 • eivät pyri ennustamaan säätilanteita
 • antavat todennäköisyyden sille, kuinka paljon tietyn jakson keskilämpötila poikkeaa jakson pitkäaikaisesta keskiarvosta
 • erityisesti Suomen sään suuren luontaisen vaihtelun vuoksi pitkiä ennusteita ei voida luotettavasti käyttää arvioimaan sään kehitystä

Ennusteen tulkinnassa on muistettava muun muassa se, että esimerkiksi poikkeama lämpimään suuntaan voi syntyä joko siten, että koko jakso on tasaisesti keskimääräistä lämpimämpi tai siten että tarkasteltavaan jaksoon sisältyy lyhyt hyvin lämmin jakso ja muuten lämpötila pysyttelee lähellä tavanomaista.

HUOM! Pitkissä ennusteissa ei käytetä vertailujaksona Ilmatieteen laitoksen virallista vertailujaksoa, vaan mallin omaa klimatologista vertailujaksoa, joka poikkeaa jossain määrin virallisesta vertailujaksosta.