Pitkän ennusteen seuranta

Ilmatieteen laitos seuraa pitkiä ennusteita ja tutkii niiden laatua ja käytettävyyttä Suomessa jatkuvasti osana ennustusmenetelmien tieteellistä kehitystyötään. Ilmatieteen laitos seuraa tällä sivulla Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen pitkän ajan ennustetta.

Kuukausiennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 27. marraskuuta 2014 julkaiseman kuukausiennusteen mukaan arvioidaan säästä seuraavan neljän kalenteriviikon ajalle eli 1..-28.12.2014 seuraavaa:

Lämpötila

 • Ensimmäisellä viikolla on Lapissa tavanomaista kylmempää, mutta muuten koko neljän viikon jakson aikana keskilämpötiloissa ei ole Suomen alueella mainittavaa poikkeamaa suuntaan tai toiseen.

Sademäärä

 • Sade-ennusteessa merkittävin piirre on tavallista suurempi sademäärä maan eteläosassa kolmannella viikolla. Muuten sademääräpoikkeamat on pieniä, joskin yleisesti ottaen todennäköisyys tavallista sateisempaan säähän on hieman suurempi kuin tavanomaista vähäsateisempaan säähän.

Meteorologin arvio

 • Ilmanpaine-ennusteessa merkittävin piirre on matalapaineen alueen liikkuminen toisella ja kolmannella viikolla Skandinavisan länsipuolelta kaakkoon. Tämä selittää hyvin kolmannen viikon sateet maan eteläosassa. Koska samaan aikaan lämpötilaennusteessa ei ole mainittavaa poikkeamaa tavanomaisesta, merkitsisi se toteutuessaan sään muuttumista talviseksi ja valkean joulun mahdollisuuden kasvua etelässsäkin. Tosin USA:n kuukausiennusteen mukaan joulukuu on Suomen alueella selvästi tavanomaista lauhempi, joten epävarmuustekijöitä riittää.

28.11.2014

Vuodenaikaisennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 8. marraskuuta 2014 julkaiseman vuodenaikaisennusteen mukaan talvikuukausien eli joulukuusta 2014 helmikuuhun 2015 ulottuvalla kolmen kuukauden jaksolla on odotettavissa keskimäärin seuraavaa:

Lämpötila

 • Pohjois-Eurooppa kuuluu alueeseen, jossa jakson keskilämpötila on 1...2 astetta tavanomaista korkeampi. Koko Euroopassa on tavanomaista leudompaa, mutta suurin poikkeama on nimenomaan pohjoisessa.

Sademäärä

 • Sade-ennusteen mukaan jakson sademäärä on maan etelä- ja itäosassa jonkin verran eli vajaat 50 mm tavanomaista suurempi, kun taas maan länsi- ja pohjoisosassa sademäärässä ei ole selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen.

Meteorologin arvio

 • Ilmanpaine-ennusteen mukaan ilmanpaine on keskimäärin tavanomaista korkeampi Euroopan lounaisosassa ja tavanomaista alempi Euroopan luoteisosassa. Tällainen ilmanpainejakautuma suosii säätyyppiä, jossa lauhaa ja kosteaa ilmaa virtaa lounaasta maahamme, mikä selittää hyvin lämpötila- ja sade-ennusteen. On kuitenkin syytä muistaa, että tässäkin tapauksessa kolmen kuukauden jaksolla säähän mahtuu myös selvästi kylmempiä jaksoja, jotka poikkeavat edellämainitusta suursäätilasta.  Amerikkalaisten vuodenaikaisennuste poikkeaa talvikuukausien osalta ECMWF:n ennusteesta, koska sen mukaan suurin lämmin poikkeama on Etelä-Euroopassa ja Suomen alueella on tavanomaista kylmempää. Epävarmuutta tilanteessa siis riittää.

10.11.2014

Pitkät ennusteet vaativat tulkintaa

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskus (ECMWF)

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksessa  (ECMWF) tuotetaan tietokone-ennusteita, joiden pituus on

 • neljä viikkoa (kuukausiennuste)
 • kolme kuukautta (vuodenaikaisennuste)

Pitkän ajan tietokone-ennusteet

 • eivät pyri ennustamaan säätilanteita
 • antavat todennäköisyyden sille, kuinka paljon tietyn jakson keskilämpötila poikkeaa jakson pitkäaikaisesta keskiarvosta
 • erityisesti Suomen sään suuren luontaisen vaihtelun vuoksi pitkiä ennusteita ei voida luotettavasti käyttää arvioimaan sään kehitystä

Ennusteen tulkinnassa on muistettava muun muassa se, että esimerkiksi poikkeama lämpimään suuntaan voi syntyä joko siten, että koko jakso on tasaisesti keskimääräistä lämpimämpi tai siten että tarkasteltavaan jaksoon sisältyy lyhyt hyvin lämmin jakso ja muuten lämpötila pysyttelee lähellä tavanomaista.

HUOM! Pitkissä ennusteissa ei käytetä vertailujaksona Ilmatieteen laitoksen virallista vertailujaksoa, vaan mallin omaa klimatologista vertailujaksoa, joka poikkeaa jossain määrin virallisesta vertailujaksosta.