Pitkän ennusteen seuranta

Ilmatieteen laitos seuraa pitkiä ennusteita ja tutkii niiden laatua ja käytettävyyttä Suomessa jatkuvasti osana ennustusmenetelmien tieteellistä kehitystyötään. Ilmatieteen laitos seuraa tällä sivulla Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen pitkän ajan ennustetta.

Kuukausiennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 16. lokakuuta 2014 julkaiseman kuukausiennusteen mukaan arvioidaan säästä seuraavan neljän viikon ajalle eli 20.10..-16.11.2014 seuraavaa:

Lämpötila

 • Ensimmäisellä viikolla on koko maassa tavanomaista kylmempää ja viimeisellä viikolla tavanomaista leudompaa. Väliin jäävien kahden viikon osalta ennusteessa ei ole selviä merkkejä tavanomaisesta poikkeavista lämpötiloista.

Sademäärä

 • Sade-ennusteessa ei ole Suomeen selviä merkkejä tavanomaisesta poikkeavista sademääristä.

Meteorologin arvio

 • Kuukausiennusteen ohella myös keskipitkissä ennusteissa on pieniä viitteitä siitä, että suursäätila Euroopassa/Pohjois-Atlantilla olisi tulevien viikkojen aikana muuttumassa länsivirtauspainotteiseksi, mikä mahdollisesti tietäisi lauhempaa ja epävakaisempaa säätä Fennoskandiaan.

17.10.2014

Vuodenaikaisennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 8. lokakuuta 2014 julkaiseman vuodenaikaisennusteen mukaan marraskuusta 2014 tammikuuhun 2015 ulottuvalla kolmen kuukauden jaksolla on odotettavissa keskimäärin seuraavaa:

Lämpötila

 • Lähes koko Euroopassa on jakson keskilämpötila tavanomaista korkeampi. Suomi kuuluu suurimman poikkeaman alueeseen poikkeaman ollessa 1...2 ºC.

Sademäärä

 • Sade-ennusteen mukaan jakson sademäärä on suuressa osassa Länsi- ja Pohjois-Eurooppaa jonkin verran tavanomaista suurempi.  Suomessa suurin mahdollisuus tavanomaista suuremmalle sademäärälle on maan länsiosassa ja Etelä-Lapissa.

Meteorologin arvio

 • Ilmanpaine-ennusteen mukaan ilmanpaine on keskimäärin tavanomaista korkeampi maamme kaakkoispuolella ja tavanomaista alempi Islannista Brittein saarille ulottuvalla alueella, mikä suosii lämpimän ilman virtaamista lounaan suunnasta maahamme ja on siis sopusoinnussa lämpötilaennusteen kanssa.

9.10.2014

Pitkät ennusteet vaativat tulkintaa

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskus (ECMWF)

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksessa  (ECMWF) tuotetaan tietokone-ennusteita, joiden pituus on

 • neljä viikkoa (kuukausiennuste)
 • kolme kuukautta (vuodenaikaisennuste)

Pitkän ajan tietokone-ennusteet

 • eivät pyri ennustamaan säätilanteita
 • antavat todennäköisyyden sille, kuinka paljon tietyn jakson keskilämpötila poikkeaa jakson pitkäaikaisesta keskiarvosta
 • erityisesti Suomen sään suuren luontaisen vaihtelun vuoksi pitkiä ennusteita ei voida luotettavasti käyttää arvioimaan sään kehitystä

Ennusteen tulkinnassa on muistettava muun muassa se, että esimerkiksi poikkeama lämpimään suuntaan voi syntyä joko siten, että koko jakso on tasaisesti keskimääräistä lämpimämpi tai siten että tarkasteltavaan jaksoon sisältyy lyhyt hyvin lämmin jakso ja muuten lämpötila pysyttelee lähellä tavanomaista.

HUOM! Pitkissä ennusteissa ei käytetä vertailujaksona Ilmatieteen laitoksen virallista vertailujaksoa, vaan mallin omaa klimatologista vertailujaksoa, joka poikkeaa jossain määrin virallisesta vertailujaksosta.