Pitkän ennusteen seuranta

Ilmatieteen laitos seuraa pitkiä ennusteita ja tutkii niiden laatua ja käytettävyyttä Suomessa jatkuvasti osana ennustusmenetelmien tieteellistä kehitystyötään. Ilmatieteen laitos seuraa tällä sivulla ensisijaisesti Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen pitkän ajan ennustetta.

Kuukausiennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 4. helmikuuta 2016 julkaiseman kuukausiennusteen mukaan arvioidaan säästä seuraavan neljän kalenteriviikon ajalle eli 8.2.-6.3.2016 seuraavaa:

Lämpötila

 • Sää on koko jakson ajan Suomessa selvästi tavanomaista lauhempi. Ensimmäisen viikon keskilämpötilan poikkeama tavanomaisesta on maan läntisimmässä ja pohjoisimmassa osassa 3...6, muualla maassa 6...10 astetta. Seuraavilla viikoilla poikkeama on jonkin verran pienempi, ja se on edelleen suurin maan itäosassa.

Sademäärä

 • Sademäärä on kaikilla viikoilla lähes koko maan alueella tavanomaista suurempi poikkeaman ollessa suurin jakson alussa.

Meteorologin arvio

 • Ilmanpaine-ennusteen mukaan ensimmäisellä viikolla matalapaineen alue on Skandinavian länsipuolella, mikä on hyvin sopusoinnussa lämpötila- ja sade-ennusteen kanssa. Toisella viikolla matalapaineen alue on heikompi ja maamme itäpuolella on tavanomaista korkeamman ilmanpaineen alue, mikä viittaa kylmempään ja kuivempaan säätyyppiin kuin, mitä lämpötila- ja sade-ennuste antavat ymmärtää. Kolmannella ja neljännellä viikolla ilmanpaine-ennuste ei anna Pohjois-Euroopan alueelle enää selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen. Ilmanpaine-ennusteen poikkeaminen lämpötila- ja sade-ennusteesta saattaa olla merkkinä ennusteen epävarmuudesta ja mahdollisesta suursäätilan muutoksesta. USA:n (NOAA) kuukausiennusteen mukaan helmikuu on edelleen varsinkin etelässä selvästi tavanomaista leudompi ja tavanomaista sateisempi, mutta maaliskuussa poikkeamat ovat selvästi pienempiä, mikä sekin viittaa säätyypin muutokseen.

5.2.2016

Vuodenaikaisennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 1. tammikuuta 2016 julkaiseman vuodenaikaisennusteen mukaan helmikuusta huhtikuuhun 2016 ulottuvalla kolmen kuukauden jaksolla on odotettavissa keskimäärin seuraavaa:

Lämpötila

 • Käytännössä koko Eurooppa  kuuluu edelleen alueeseen, jossa jakson keskilämpötila on tavanomaista, Itä-Euroopassa jopa selvästi tavaomaista korkeampi. Suomessa todennäköisyys tavanomaista korkeammalle keskilämpötilalle on 70-80 %, itäisimmässä osassa 80-90 %, kun se tilastollisesti on 50 %.

Sademäärä

 • Jakson sademäärä on Suomessa Länsi- ja Pohjois-Lappia lukuun ottamatta tavanomaista suurempi, ja todennäköisyys tavanomaista suurempaan sademäärään on 70-80 %, kun se tilastollisesti on 50 %. Länsi- ja Pohjois-Lapissa jakson sademäärässä ei ole selvää poikkemaa suuntaan tai toiseen.

Meteorologin arvio

 • ECMWF:n ilmanpaine-ennusteen mukaan ilmanpaine on Pohjois-Euroopan alueella keskimäärin tavanomaista alempi, ja matalapaineen painopiste on Suomen kohdalla. Se merkitsee Suomessa talvista säätä, jossa leudot ja kylmät jaksot vuorottelevat mutta jäänevät verrattain lyhyiksi. Sateita on tälläkin perusteella odotettavissa tavanomaista enemmän, ja ne tulevat lumena lukuun ottamatta eteläisintä Suomessa, jossa voi sataa osaksi myös räntää ja vettä.

  Amerikkalaisten (NOAA) vuodenaikaisennusteen mukaan helmikuusta huhtikuuuhun ulottuvan jakson keskilämpötila on Etelä-Lappia myöten 0-0,5 astetta tavanomaista korkeampi, kun taas Keski- ja Pohjois-Lapissa keskilämpötilassa ei ole selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen. Sademäärä on maan pohjoisosassa tavanomaista pienempi, kun taas muualla maassa sateisuudessa ei ole poikkeamia.

 

15.1.2016

Pitkät ennusteet vaativat tulkintaa

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskus (ECMWF)

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksessa  (ECMWF) tuotetaan tietokone-ennusteita, joiden pituus on

 • neljä viikkoa (kuukausiennuste)
 • kolme kuukautta (vuodenaikaisennuste)

Pitkän ajan tietokone-ennusteet

 • eivät pyri ennustamaan säätilanteita
 • antavat todennäköisyyden sille, kuinka paljon tietyn jakson keskilämpötila poikkeaa jakson pitkäaikaisesta keskiarvosta
 • erityisesti Suomen sään suuren luontaisen vaihtelun vuoksi pitkiä ennusteita ei voida luotettavasti käyttää arvioimaan sään kehitystä

Ennusteen tulkinnassa on muistettava muun muassa se, että esimerkiksi poikkeama lämpimään suuntaan voi syntyä joko siten, että koko jakso on tasaisesti keskimääräistä lämpimämpi tai siten että tarkasteltavaan jaksoon sisältyy lyhyt hyvin lämmin jakso ja muuten lämpötila pysyttelee lähellä tavanomaista.

HUOM! Pitkissä ennusteissa ei käytetä vertailujaksona Ilmatieteen laitoksen virallista vertailujaksoa, vaan mallin omaa klimatologista vertailujaksoa, joka poikkeaa jossain määrin virallisesta vertailujaksosta.