Pitkän ennusteen seuranta

Ilmatieteen laitos seuraa pitkiä ennusteita ja tutkii niiden laatua ja käytettävyyttä Suomessa jatkuvasti osana ennustusmenetelmien tieteellistä kehitystyötään. Ilmatieteen laitos seuraa tällä sivulla Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen pitkän ajan ennustetta.

Kuukausiennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 23. lokakuuta 2014 julkaiseman kuukausiennusteen mukaan arvioidaan säästä seuraavan neljän viikon ajalle eli 27.10..-23.11.2014 seuraavaa:

Lämpötila

 • Ensimmäisellä viikolla on koko maassa selvästi tavanomaista lauhempaa, mutta seuraavilla viikoilla poikkeamat ovat pienempiä, joskin tavanomaista edelleen on lauhemman sään todennäköisyys suurempi kuin tavanomaista kylmemmän sään todennäköisyys.

Sademäärä

 • Sade-ennusteessa ei ole sademäärissä huomattavia poikkeamia suuntaan tai toiseen, mutta tavanomaista sateisemman sään todennäköisyys on jonkin verran todennäköisempi kuin tavanomaista vähäsateisemman sään todennäköisyys.

Meteorologin arvio

 • Ilmanpaine-ennusteen mukaan vallitseva säätyyppi on koko jakson ajan sellainen, että Jäämerellä on matalapaineen alue ja Keski-Euroopassa korkeapaine. Erityisen selvä tämä kuvio on ensimmäisellä viikolla, mikä vastaa keskipitkää ennustetta. Tällaisessa säätyypissä virtaa lauhaa ja kosteaa lounaasta maahamme, mikä vastaa hyvin lämpötila- ja sade-ennustetta. Tosin keskipitkän ennusteen parviennusteessa on suurta hajontaa, mikä voi olla merkkinä siitä virtauskuvio hajoaa ja maahamme muodostuisikin korkeapaineen aluee, jolloin sää muuttuisi kylmemmäksi. Tuoreimman USA:n pitkän ennusteen mukaan Suomen alueella ei ole marraskuussa sen enempää keskilämpötilan kuin sademääränkään suhteen selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen, joten epävarmuuksia riittää.

24.10.2014

Vuodenaikaisennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 8. lokakuuta 2014 julkaiseman vuodenaikaisennusteen mukaan marraskuusta 2014 tammikuuhun 2015 ulottuvalla kolmen kuukauden jaksolla on odotettavissa keskimäärin seuraavaa:

Lämpötila

 • Lähes koko Euroopassa on jakson keskilämpötila tavanomaista korkeampi. Suomi kuuluu suurimman poikkeaman alueeseen poikkeaman ollessa 1...2 ºC.

Sademäärä

 • Sade-ennusteen mukaan jakson sademäärä on suuressa osassa Länsi- ja Pohjois-Eurooppaa jonkin verran tavanomaista suurempi.  Suomessa suurin mahdollisuus tavanomaista suuremmalle sademäärälle on maan länsiosassa ja Etelä-Lapissa.

Meteorologin arvio

 • Ilmanpaine-ennusteen mukaan ilmanpaine on keskimäärin tavanomaista korkeampi maamme kaakkoispuolella ja tavanomaista alempi Islannista Brittein saarille ulottuvalla alueella, mikä suosii lämpimän ilman virtaamista lounaan suunnasta maahamme ja on siis sopusoinnussa lämpötilaennusteen kanssa.

9.10.2014

Pitkät ennusteet vaativat tulkintaa

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskus (ECMWF)

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksessa  (ECMWF) tuotetaan tietokone-ennusteita, joiden pituus on

 • neljä viikkoa (kuukausiennuste)
 • kolme kuukautta (vuodenaikaisennuste)

Pitkän ajan tietokone-ennusteet

 • eivät pyri ennustamaan säätilanteita
 • antavat todennäköisyyden sille, kuinka paljon tietyn jakson keskilämpötila poikkeaa jakson pitkäaikaisesta keskiarvosta
 • erityisesti Suomen sään suuren luontaisen vaihtelun vuoksi pitkiä ennusteita ei voida luotettavasti käyttää arvioimaan sään kehitystä

Ennusteen tulkinnassa on muistettava muun muassa se, että esimerkiksi poikkeama lämpimään suuntaan voi syntyä joko siten, että koko jakso on tasaisesti keskimääräistä lämpimämpi tai siten että tarkasteltavaan jaksoon sisältyy lyhyt hyvin lämmin jakso ja muuten lämpötila pysyttelee lähellä tavanomaista.

HUOM! Pitkissä ennusteissa ei käytetä vertailujaksona Ilmatieteen laitoksen virallista vertailujaksoa, vaan mallin omaa klimatologista vertailujaksoa, joka poikkeaa jossain määrin virallisesta vertailujaksosta.