Pitkän ennusteen seuranta

Ilmatieteen laitos seuraa pitkiä ennusteita ja tutkii niiden laatua ja käytettävyyttä Suomessa jatkuvasti osana ennustusmenetelmien tieteellistä kehitystyötään. Ilmatieteen laitos seuraa tällä sivulla Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen pitkän ajan ennustetta.

Kuukausiennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 29. tammikuuta 2015 julkaiseman kuukausiennusteen mukaan arvioidaan säästä seuraavan neljän kalenteriviikon ajalle eli 2.2.-1.3.2015 seuraavaa:

Lämpötila

 • Ensimmäisellä viikolla suurimmassa osassa maata on tavanomaista lauhempaa. Ainoastaan maan lounaisosassa ei keskilämpötilassa ole selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen. Kahdella seuraavalla viikolla koko maassa on tavanomaista lauhempaa, mutta viimeisellä viikolla missään päin maata ei ole merkkejä selvästä poikkeamasta suuntaan tai toiseen.

Sademäärä

 • Sade-ennusteen mukaan tavanomaista vähäsateisempaa on ensimmäisellä viikolla maan etelä- ja länsiosassa sekä viimeisellä viikolla Lapissa. Muilta osin sade-ennusteessa ei ole selviä merkkiä poikkemasta suuntaan tai toiseen.

Meteorologin arvio

 • Ilmapaine-ennusteen mukaan ensimmäisellä viikolla on Pohjois-Euroopassa merkkejä korkepaineen selänteen muodostumisesta, mikä kehitys on nähtävissä myös ECMWF:n keskipitkässä ennusteessa. Kahdella seuraavalla viikolla Jäämerellä on matalapaineen alue, mikä enteilee Suomeen edelleen melko lauhaa säätä. Viimeisellä viikolla Lapissa on ilmanpaine tavanomaista korkeampi, mikä toteutuessaan merkitsee sään muuttumista kylmemmäksi. USA:n kuukausiennusteen mukaan helmikuussa on Suomen keskimäärin selvästi tavanomaista lauhempaa ja pohjoisinta Lappia lukuunottamatta tavanomaista sateisempaa.

30.1.2015

Vuodenaikaisennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 8. tammikuuta 2015 julkaiseman vuodenaikaisennusteen mukaan lopputalven eli helmikuusta huhtikuuhun 2015 ulottuvalla kolmen kuukauden jaksolla on odotettavissa keskimäärin seuraavaa:

Lämpötila

 • Jakson keskilämpötila on suurimmassa osassa Eurooppaa tavanomaista korkeampi, mutta suurin osa Pohjois-Eurooppaa Suomi mukaan lukien muodostaa poikkeuksen. Siellä jakson keskilämpötilassa ei ole merkkejä selvästä poikkeamasta suuntaa tai toiseen.

Sademäärä

 • Sade-ennusteen mukaan jakson sademäärässä ei ole selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen.

Meteorologin arvio

 • ECMWF:n ennusteen mukaan matalapaineiden alue ulottuu Atlantilta Skandinavian ja Suomen yli Pohjois-Venäjällä. Tämä on varsin tyypillinen talvitilanne, ja on syytä olettaa, että tavanomaista runsaampien sateiden mahdollisuus on varsinkin maan etelä- ja keskiosassa suurempi, kuin mitä sade-ennuste antaa odottaa.  Myös USA:n (NOAA) vuodenaikaisennuste tukee em. näkemystä. Kelpo talvi on siis luvassa.

9.1.2015

Pitkät ennusteet vaativat tulkintaa

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskus (ECMWF)

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksessa  (ECMWF) tuotetaan tietokone-ennusteita, joiden pituus on

 • neljä viikkoa (kuukausiennuste)
 • kolme kuukautta (vuodenaikaisennuste)

Pitkän ajan tietokone-ennusteet

 • eivät pyri ennustamaan säätilanteita
 • antavat todennäköisyyden sille, kuinka paljon tietyn jakson keskilämpötila poikkeaa jakson pitkäaikaisesta keskiarvosta
 • erityisesti Suomen sään suuren luontaisen vaihtelun vuoksi pitkiä ennusteita ei voida luotettavasti käyttää arvioimaan sään kehitystä

Ennusteen tulkinnassa on muistettava muun muassa se, että esimerkiksi poikkeama lämpimään suuntaan voi syntyä joko siten, että koko jakso on tasaisesti keskimääräistä lämpimämpi tai siten että tarkasteltavaan jaksoon sisältyy lyhyt hyvin lämmin jakso ja muuten lämpötila pysyttelee lähellä tavanomaista.

HUOM! Pitkissä ennusteissa ei käytetä vertailujaksona Ilmatieteen laitoksen virallista vertailujaksoa, vaan mallin omaa klimatologista vertailujaksoa, joka poikkeaa jossain määrin virallisesta vertailujaksosta.