Pitkän ennusteen seuranta

Ilmatieteen laitos seuraa pitkiä ennusteita ja tutkii niiden laatua ja käytettävyyttä Suomessa jatkuvasti osana ennustusmenetelmien tieteellistä kehitystyötään. Ilmatieteen laitos seuraa tällä sivulla ensisijaisesti Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen pitkän ajan ennustetta.

Kuukausiennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 20. kesäkuuta 2016 julkaiseman kuukausiennusteen mukaan arvioidaan säästä seuraavan neljän kalenteriviikon ajalle eli 22.6. — 17.7.2016 seuraavaa:

Lämpötila

  • Lämpötilojen arvioidaan olevan suuressa osassa maata keskimääräistä korkeampia ennustejakson kolmella ensimmäisellä viikolla (22.6.-10.7.) Jakson viimeisellä viikolla (11.7.-17.7.) poikkeamaa lämpimään suuntaan arvioidaan olevan lähinnä maan itäosassa, muualla maassa selkeää poikkeamaa suuntaan tai toiseen ei ole.

Sademäärä

  • Sademäärässä ei näy ensimmäisellä viikolla selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen. Toisella ja kolmannella viikolla (27.6-10.7.) on maan eteläosass pientä poikkeamaa keskimääräistä pienempiin sademääriin. Ennustejakson viimeisellä viikolla ei ole näkyvissä poikkeamaa suuntaan eikä toiseen.

22.6.2016

Vuodenaikaisennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) kesäkuun 2016 alussa julkaiseman vuodenaikaisennusteen mukaan heinäkuusta syyskuuhun 2016 ulottuvalla kolmen kuukauden jaksolla on odotettavissa keskimäärin seuraavaa:

Lämpötila

  • Suomi kuuluu alueeseen, jossa jakson keskilämpötila on 0,5...1 ºC tavanomaista korkeampi. Todennäköisyys tavanomaista korkeammalle lämpötilalle on 70—80 %, kun se tilastollisesti on 50 %.

Sademäärä

  • Missään päin maata jakson sademäärässä ei näy merkittävää poikkeamaa suuntaan eikä toiseen. 

9.6.2016

Pitkät ennusteet vaativat tulkintaa

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskus (ECMWF)

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksessa  (ECMWF) tuotetaan tietokone-ennusteita, joiden pituus on

  • neljä viikkoa (kuukausiennuste)
  • kolme kuukautta (vuodenaikaisennuste)

Pitkän ajan tietokone-ennusteet

  • eivät pyri ennustamaan säätilanteita
  • antavat todennäköisyyden sille, kuinka paljon tietyn jakson keskilämpötila poikkeaa jakson pitkäaikaisesta keskiarvosta
  • erityisesti Suomen sään suuren luontaisen vaihtelun vuoksi pitkiä ennusteita ei voida luotettavasti käyttää arvioimaan sään kehitystä

Ennusteen tulkinnassa on muistettava muun muassa se, että esimerkiksi poikkeama lämpimään suuntaan voi syntyä joko siten, että koko jakso on tasaisesti keskimääräistä lämpimämpi tai siten että tarkasteltavaan jaksoon sisältyy lyhyt hyvin lämmin jakso ja muuten lämpötila pysyttelee lähellä tavanomaista.

HUOM! Pitkissä ennusteissa ei käytetä vertailujaksona Ilmatieteen laitoksen virallista vertailujaksoa, vaan mallin omaa klimatologista vertailujaksoa, joka poikkeaa jossain määrin virallisesta vertailujaksosta.