Pitkän ennusteen seuranta

Ilmatieteen laitos seuraa pitkiä ennusteita ja tutkii niiden laatua ja käytettävyyttä Suomessa jatkuvasti osana ennustusmenetelmien tieteellistä kehitystyötään. Ilmatieteen laitos seuraa tällä sivulla ensisijaisesti Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen pitkän ajan ennustetta.

Kuukausiennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 26. toukokuuta 2016 julkaiseman kuukausiennusteen mukaan arvioidaan säästä seuraavan neljän kalenteriviikon ajalle eli 30.5. — 26.6.2016 seuraavaa:

Lämpötila

 • Viikon keskilämpötilan arvioidaan olevan Suomen alueella tavanomaista korkeamman ensimmäisellä viikolla (30.5.—5.6.) ja kolmannella viikolla 13.—19.6., mutta toisella viikolla 6.—12.6. missään päin maata ei keskilämpötilassa ole selviä viitteitä poikkemasta suuntaan tai toiseen ja viimeisellä viikolla 20.—26.6. ainoastaan maan eteläisimmässä osassa ennuste on kallellaan lämpimään suuntaan.

Sademäärä

 • Sademäärä on ensimmäisellä viikolla koko maassa tavanomaista  niukempi, mutta muuten sateisuudessa ei ole selviä poikkeamia suuntaan tai toiseen.

Meteorologin arvio

 • Ilmanpaine-ennusteen mukaan ensimmäisellä viikolla on Pohjois-Euroopassa korkeapaineen alue, mikä vastaa hyvin keskipitkää ennustetta. Tämän jälkeen korkeapaine heikkenee, ja on viitteitä sen siirtymisestä lännemmäksi, mikä toteutusessaan johtaa sään viilenemiseen. Kolmannella viikolla Pohjois-Euroopassa on matalapaineen alue. Vimeisellä viikolla ilmanpaineessa ei ole Pohjois-Euroopan alueella selvää poikkemaa, mutta Jäämerellä on matalapaineen alue ja Länsi-Euroopassa korkeapaineen alue, mikä merkitsisi Pohjois-Euroopan alueella viileähköä lännenpuoleista ilmavirtausta.

  USA:n (NOAA) tuoreimman kuukausiennusteen mukaan kesäkuun keskilämpötilassa ei ole Pohjois-Euroopan alueella selvää poikkeamaa suuntaan eikä toiseen. Sade-ennusteen mukaan maan etelä- ja keskiosassa on hieman tavanomaista kuivempaa, kun taas Lapissa on hieman tavanomaista sateisempaa.

27.5.2016

Vuodenaikaisennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 1. toukokuuta 2016 julkaiseman vuodenaikaisennusteen mukaan kesäkuukausina eli kesäkuusta elokuuhun 2016 ulottuvalla kolmen kuukauden jaksolla on odotettavissa keskimäärin seuraavaa:

Lämpötila

 • Suomi kuuluu alueeseen, jossa jakson keskilämpötila on 0,5...1 ºC tavanomaista korkeampi. Todennäköisyys tavanomaista korkeammalle lämpötilalle on 70—80 %, kun se tilastollisesti on 50 %.

Sademäärä

 • Missään päin maata jakson sademäärässä ei näy merkittävää poikkeamaa suuntaan eikä toiseen. Maan itäosassa tavanomaista pienemmän sademäärän todennäköisyys on hieman pienempi kuin muualla maassa.

Meteorologin arvio

 • Ilmanpaine-ennusteen mukaan suurimmassa Eurooppaa ei ilmanpaineessa ole poikkeamaa suuntaan tai toiseen. Ennusteessa on kuitenkin viitteitä siitä, että maamme pohjoispuolelle pyrkii ajoittain muodostumaan korkeapaineen alue, kun taas Länsi-Eurooppaan pyrkii muodostumaan matalapaine. Tämä suosisi tilannetta, jossa lämmintä ilmaa pääsee virtaamaan ajoittain idästä maahamme ja selittäisi hyvin myös tavanomaista korkeamman keskilämpötilan. USA:n (NOAA) vuodenaikaisennusteen mukaan kesäkuukausien keskilämpötila on maan itä- ja pohjoisosassa 0,5...1 ºC tavanomaista korkeampi, kun taas maan länsiosassa ei ole selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen. Sademäärän arvioidaan olevan paikoin jonkin verran tavanomaista suuremman, mutta selvää alueellista jakautumaa siinä ei ole.

 

9.5.2016

Pitkät ennusteet vaativat tulkintaa

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskus (ECMWF)

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksessa  (ECMWF) tuotetaan tietokone-ennusteita, joiden pituus on

 • neljä viikkoa (kuukausiennuste)
 • kolme kuukautta (vuodenaikaisennuste)

Pitkän ajan tietokone-ennusteet

 • eivät pyri ennustamaan säätilanteita
 • antavat todennäköisyyden sille, kuinka paljon tietyn jakson keskilämpötila poikkeaa jakson pitkäaikaisesta keskiarvosta
 • erityisesti Suomen sään suuren luontaisen vaihtelun vuoksi pitkiä ennusteita ei voida luotettavasti käyttää arvioimaan sään kehitystä

Ennusteen tulkinnassa on muistettava muun muassa se, että esimerkiksi poikkeama lämpimään suuntaan voi syntyä joko siten, että koko jakso on tasaisesti keskimääräistä lämpimämpi tai siten että tarkasteltavaan jaksoon sisältyy lyhyt hyvin lämmin jakso ja muuten lämpötila pysyttelee lähellä tavanomaista.

HUOM! Pitkissä ennusteissa ei käytetä vertailujaksona Ilmatieteen laitoksen virallista vertailujaksoa, vaan mallin omaa klimatologista vertailujaksoa, joka poikkeaa jossain määrin virallisesta vertailujaksosta.