Pitkän ennusteen seuranta

Ilmatieteen laitos seuraa pitkiä ennusteita ja tutkii niiden laatua ja käytettävyyttä Suomessa jatkuvasti osana ennustusmenetelmien tieteellistä kehitystyötään. Ilmatieteen laitos seuraa tällä sivulla ensisijaisesti Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen pitkän ajan ennustetta.

Kuukausiennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 19. marraskuuta 2015 julkaiseman kuukausiennusteen mukaan arvioidaan säästä seuraavan neljän kalenteriviikon ajalle eli 23.11.—20 12.2015 seuraavaa:

Lämpötila

 • Ensimmäisen viikon aikana on Lapissa tavanomaista kylmempää ja maan eteläisimmässä osassa hieman tavanomaista lauhempaa, kun taas muualla maassa keskilämpötilassa ei ole mainittavaa poikkeamaa suuntaan tai toiseen. Toisella, kolmannella ja neljännellä viikolla koko maan alueella on jälleen tavanomaista lauhempaa, varmimmin etelässä ja idässä.

Sademäärä

 • Ensimmäisellä, toisella ja neljännellä viikolla on käytännöllisesti katsoen koko maassa tavanomaista sateisempaa, kun taas kolmannella viikolla tavanomaista sateisempaa on vain paikoin.

Meteorologin arvio

 • Ilmanpaine-ennusteen mukaan Pohjois-Euroopassa on vallitsevana matalapaineen alue, mikä selittää hyvin tavanomaista sateisemman ja lauhemman sään. Talvi näyttää siis edistyvän edelleen tavanomaista hitaammin.

20.11.2015

Vuodenaikaisennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 1. marraskuuta 2015 julkaiseman vuodenaikaisennusteen mukaan talvikuukausina eli joulukuusta 2015 helmikuuhun 2016 ulottuvalla kolmen kuukauden jaksolla on odotettavissa keskimäärin seuraavaa:

Lämpötila

 • Käytännössä koko Eurooppa  kuuluu alueeseen, jossa jakson keskilämpötila on selvästi tavanomaista korkeampi. Poikkeama on Suomen alueella 1-2 astetta, itäosassa runsaat 2 astetta, ja todennäköisyys tavanomaista korkeammalle keskilämpötilalle on maan länsiosassa 70-80, itäosassa jopa 80-90 %, kun se tilastollisesti on 50 %.

Sademäärä

 • Suomessa on Keski- ja Pohjois-Lappia lukuun ottamatta tavanomaista sateisempaa, eli jakson kokonaissademäärä on 60-70 %:n, maan etelä- ja keskiosassa 70-80 %:n  todennäköisyydellä tavanomaista suurempi. Keski- ja Pohjois-Lapissa jakson sademäärässä ei ole selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen.

Meteorologin arvio

 • ECMWF:n ilmanpaine-ennusteen mukaan ilmanpaine on Pohjois-Euroopan alueella ilmanpaine tavanomaista alempi matalapaineen painopisteen ollessa Skandinavian länsipuolella, mikä selittää hyvin niin lämpötila- kuin sade-ennusteenkin. Myös amerikkalaisten (NOAA) vuodenaikaisennusteen mukaan Suomen alueella on joulu-helmikuussa keskimäärin tavanomaista lauhempaa. Poikkeama on maan eteläosassa 1-2, maan keski- ja pohjoisosassa 0,5-1 astetta. Yksittäisistä kuukausista joulukuu ja tammikuu ovat tavanomaista lauhempia, kun taas helmikuussa on Lapissa tavanomaista kylmempää, ja muualla maassa ei ole keskilämpötilassa selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen. Sade-ennusteen mukaan maan eteläosassa on tavanomaista sateisempaa, kun taas maan keski- ja pohjoisosassa ei sademäärässä ole selvää poikkeamaa. Yksittäisistä kuukausista sateisinta on tammikuussa ja vähäsateisinta helmikuussa.

10.11.2015

Pitkät ennusteet vaativat tulkintaa

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskus (ECMWF)

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksessa  (ECMWF) tuotetaan tietokone-ennusteita, joiden pituus on

 • neljä viikkoa (kuukausiennuste)
 • kolme kuukautta (vuodenaikaisennuste)

Pitkän ajan tietokone-ennusteet

 • eivät pyri ennustamaan säätilanteita
 • antavat todennäköisyyden sille, kuinka paljon tietyn jakson keskilämpötila poikkeaa jakson pitkäaikaisesta keskiarvosta
 • erityisesti Suomen sään suuren luontaisen vaihtelun vuoksi pitkiä ennusteita ei voida luotettavasti käyttää arvioimaan sään kehitystä

Ennusteen tulkinnassa on muistettava muun muassa se, että esimerkiksi poikkeama lämpimään suuntaan voi syntyä joko siten, että koko jakso on tasaisesti keskimääräistä lämpimämpi tai siten että tarkasteltavaan jaksoon sisältyy lyhyt hyvin lämmin jakso ja muuten lämpötila pysyttelee lähellä tavanomaista.

HUOM! Pitkissä ennusteissa ei käytetä vertailujaksona Ilmatieteen laitoksen virallista vertailujaksoa, vaan mallin omaa klimatologista vertailujaksoa, joka poikkeaa jossain määrin virallisesta vertailujaksosta.