Pitkän ennusteen seuranta

Ilmatieteen laitos seuraa pitkiä ennusteita ja tutkii niiden laatua ja käytettävyyttä Suomessa jatkuvasti osana ennustusmenetelmien tieteellistä kehitystyötään. Ilmatieteen laitos seuraa tällä sivulla Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen pitkän ajan ennustetta.

Kuukausiennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 26. helmikuuta 2015 julkaiseman kuukausiennusteen mukaan arvioidaan säästä seuraavan neljän kalenteriviikon ajalle eli 2.-29.3.2015 seuraavaa:

Lämpötila

 • Kahdella ensimmäisellä viikolla on koko maassa selvästi tavanomaista lauhempaa (poikkeama 3..6 ºC), mutta kahdella viimeisellä viikolla poikkeama on jo heikompi, joskin mahdollisuus tavanomaista lauhempaan säähän on edelleen jonkin verran suurempi kuin tavanomaista kylmempään säähän.

Sademäärä

 • Sademäärässä ei ole ensimmäisellä, kolmannella ja neljännellä selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen, mutta toisella viikolla maan eteläosassa on jonkin verran tavanomaista vähäsateisempaa.

Meteorologin arvio

 • Ilmanpaine-ennusteen mukaan kahdella ensimmäisellä viikolla on Pohjois-Euroopassa korkeapaineen alue, mutta kolmannella ja neljännellä viikolla se siirtyy etelään ja länteen, mikä toteutuessaan lisää kylmän ilman purkauksen mahdollisuutta varsinkin maan itä- ja pohjoisosassa. USA:n pitkän ennusteen mukaan maaliskuusta muodostuu Pohjois-Euroopassa selvästi tavanomaista lauhempi (keskilämpötilan poikkema yli 4 ºC).

27.2.2015

Vuodenaikaisennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 1. helmikuuta 2015 julkaiseman vuodenaikaisennusteen mukaan kevätkuukausina eli maaliskuusta toukokuuhun 2015 ulottuvalla kolmen kuukauden jaksolla on odotettavissa keskimäärin seuraavaa:

Lämpötila

 • Jakson keskilämpötila on koko Pohjois-Euroopan alueella tavanomaista korkeampi. Poikkeama on maan itäisimmässä osassa sekä Itä ja Pohjois-Lapissa 1-2 ºC, muualla 0,5-1 ºC.

Sademäärä

 • Sade-ennusteen mukaan jakson sademäärä on Länsi- ja Pohjois-lapissa jonkin verran tavanomaista suurempi, mutta muuten Suomen alueella ei ole sademäärässä selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen.

Meteorologin arvio

 • ECMWF:n ilmanpaine-ennusteen mukaan ilmanpainejakautuma on tyypillinen lauhan säätyypin jakautuma, jossa matalapaineen alue on Islannin tienoilla ja korkeapaineen alue Keski-Euroopassa.  Tässä säätyypissä matalapaineita suuntautuu Atlantilta Pohjois-Euroopan pohjoisosiin, ja ne tuovat tullessaan lauhaa ilmaa. Kuitenkin lyhytaikaiset kylmänilmanpurkaukset ovat mahdollisia, ja tuuli voi olla ajoittain voimakasta. Myös USA:n (NOAA) vuodenaikaisennusteen mukaan Pohjois-Euroopassa on maalis-toukokuussa selvästi tavanomaista leudompaa ja pohjoisessa tavanomaista sateisempaa. Ennusteet antavat siis aihetta odottaa, että terminen kevät voi alkaa Suomessa jopa viikkoja tavanomaista aiemmin.

9.2.2015

Pitkät ennusteet vaativat tulkintaa

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskus (ECMWF)

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksessa  (ECMWF) tuotetaan tietokone-ennusteita, joiden pituus on

 • neljä viikkoa (kuukausiennuste)
 • kolme kuukautta (vuodenaikaisennuste)

Pitkän ajan tietokone-ennusteet

 • eivät pyri ennustamaan säätilanteita
 • antavat todennäköisyyden sille, kuinka paljon tietyn jakson keskilämpötila poikkeaa jakson pitkäaikaisesta keskiarvosta
 • erityisesti Suomen sään suuren luontaisen vaihtelun vuoksi pitkiä ennusteita ei voida luotettavasti käyttää arvioimaan sään kehitystä

Ennusteen tulkinnassa on muistettava muun muassa se, että esimerkiksi poikkeama lämpimään suuntaan voi syntyä joko siten, että koko jakso on tasaisesti keskimääräistä lämpimämpi tai siten että tarkasteltavaan jaksoon sisältyy lyhyt hyvin lämmin jakso ja muuten lämpötila pysyttelee lähellä tavanomaista.

HUOM! Pitkissä ennusteissa ei käytetä vertailujaksona Ilmatieteen laitoksen virallista vertailujaksoa, vaan mallin omaa klimatologista vertailujaksoa, joka poikkeaa jossain määrin virallisesta vertailujaksosta.