Pitkän ennusteen seuranta

Ilmatieteen laitos seuraa pitkiä ennusteita ja tutkii niiden laatua ja käytettävyyttä Suomessa jatkuvasti osana ennustusmenetelmien tieteellistä kehitystyötään. Ilmatieteen laitos seuraa tällä sivulla ensisijaisesti Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen pitkän ajan ennustetta.

Kuukausiennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 3. syyskuuta 2015 julkaiseman kuukausiennusteen mukaan arvioidaan säästä seuraavan neljän kalenteriviikon ajalle eli 7.9.. — 4.10.2015 seuraavaa:

Lämpötila

 • Ensimmäisellä viikolla on koko maassa tavanomaista kylmempää, kun taas toisella, kolmannella ja neljännellä viikolla on Pohjois-Lapissa tavanomaista lämpimämpää ja muualla maassa keskilämpötilassa ei ole selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen.

Sademäärä

 • Ensimmäisellä viikolla on maan länsi- ja pohjoisosassa tavanomaista vähäsateisempaa, kun taas maan etelä- ja itäosassa sademäärässä ei ole mainittavaa poikkevaa poikkeamaa suuntaan tai toiseen. Toisellakin viikolla suurimmassa osassa on tavanomaista vähäsateisempaa, mutta kahdella viimeisellä viikolla missään päin maata ei ole selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen.

Meteorologin arvio

 • Ilmanpaine-ennusteen mukaan ensimmäisellä viikolla on Pohjois-Euroopassa korkeapaineen alue, mutta toisella ja kolmannella viikolla se heikkenee ja siiirtyy koilliseen. Viimeisellä viikolla on vielä maan pohjoisosassa ilmanpaine tavanomaista korkeampi, mutta etelämpänä ei ole mainittavaa poikkeamaa suuntaan toiseen. Amerikkalaisten (NOAA) kuukausiennusteen mukaan Suomen alueella ei ole syyskuussa keskilämpötilassa selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen ja Lapissa on tavanomaista vähäsateisempaa, eli tällä kertaa ennuste on hyvin sopusoinnussa ECMWF:n ennusteen kanssa.

4.9.2015

Vuodenaikaisennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 1. elokuuta 2015 julkaiseman vuodenaikaisennusteen mukaan syyskuukausina eli syys-marraskuussa 2015 on odotettavissa keskimäärin seuraavaa:

Lämpötila

 • Suurimmassa osassa Eurooppaa on keskimäärin tavanomaista lämpimämpää. Todennäköisyys  tavanomaista korkeammalle keskilämpötilalle on Suomen alueella 70-80 %.

Sademäärä

 • Sateisuudessa ei ole missään päin Eurooppaa selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen.

Meteorologin arvio

 • ECMWF:n ilmanpaine-ennusteen mukaan Pohjois-Atlantilla keskimäärin matalapaineen alue, kun taas Suomessa ja Pohjois-Venäjällä on keskimäärin korkeapaineen alue. Tämä on sopusoinnussa lämpötilaennusteen kanssa, joskin loppusyksystä korkeapainevoittoinen säätyyppi ei enää merkitse lauhaa säätä. USA:n vuodenaikaisennusteen mukaan Suomen alueella on syys-marraskuussa keskimäärin tavanomaista lämpimämpää, ja sama pätee kaikkien kuukausien osalta. Sade-ennusteen mukaan maan eteläosassa on tavanomaista vähäsateisempaa, kun taas maan keski- ja pohjoisosassa ei ole selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen.

14.8.2015

Pitkät ennusteet vaativat tulkintaa

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskus (ECMWF)

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksessa  (ECMWF) tuotetaan tietokone-ennusteita, joiden pituus on

 • neljä viikkoa (kuukausiennuste)
 • kolme kuukautta (vuodenaikaisennuste)

Pitkän ajan tietokone-ennusteet

 • eivät pyri ennustamaan säätilanteita
 • antavat todennäköisyyden sille, kuinka paljon tietyn jakson keskilämpötila poikkeaa jakson pitkäaikaisesta keskiarvosta
 • erityisesti Suomen sään suuren luontaisen vaihtelun vuoksi pitkiä ennusteita ei voida luotettavasti käyttää arvioimaan sään kehitystä

Ennusteen tulkinnassa on muistettava muun muassa se, että esimerkiksi poikkeama lämpimään suuntaan voi syntyä joko siten, että koko jakso on tasaisesti keskimääräistä lämpimämpi tai siten että tarkasteltavaan jaksoon sisältyy lyhyt hyvin lämmin jakso ja muuten lämpötila pysyttelee lähellä tavanomaista.

HUOM! Pitkissä ennusteissa ei käytetä vertailujaksona Ilmatieteen laitoksen virallista vertailujaksoa, vaan mallin omaa klimatologista vertailujaksoa, joka poikkeaa jossain määrin virallisesta vertailujaksosta.