Pitkän ennusteen seuranta

Ilmatieteen laitos seuraa pitkiä ennusteita ja tutkii niiden laatua ja käytettävyyttä Suomessa jatkuvasti osana ennustusmenetelmien tieteellistä kehitystyötään. Ilmatieteen laitos seuraa tällä sivulla ensisijaisesti Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen pitkän ajan ennustetta.

Kuukausiennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 28. huhtikuuta 2016 julkaiseman kuukausiennusteen mukaan arvioidaan säästä seuraavan neljän kalenteriviikon ajalle eli 2. — 29.5.2016 seuraavaa:

Lämpötila

 • Viikon keskilämpötila on ennusteen kahdella ensimmäisellä viikolla (2.—15.5.) koko maassa tavanomaista korkeampi, kun taas kahdella viimeisellä viikolla (16.—29.5.) viikon keskilämpötilassa ei ole missään päin maata selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen. Pohjois-Lapissa todennäköisyys tavanomaista korkeampaan keskilämpötilaan on kuitenkin jonkin verran muuta maata suurempi.

Sademäärä

 • Sademäärän arvioidaan olevan ensimmäisellä viikolla osassa maata paikoin tavanomaista pienempi, mutta kahdella seuraavalla viikolla missään päin maata sademäärässä ei ole selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen. Viimeiselläkin viikolla poikkeamat ovat pieniä, joskin todennäköisyys tavanomaista suurempaan sademäärään on aiempia viikkoja suurempi.

Meteorologin arvio

 • Ilmanpaine-ennusteen mukaan kahdella ensimmäisellä viikolla säätyyppi on Suomessa korkeapainevoittoinen, mutta kahdella viimeisellä viikolla se muuttuu matalapainevoittoiseksi, mikä on hyvin sopusoinnussa lämpötila- ja sade-ennusteen kanssa. USA:n (NOAA) kuukausiennusteen mukaan keskilämpötila on maan itä- ja pohjoisosassa selvästi tavanomaista korkeampi, kun taas sademäärässä ei ole missään päin maata selvää poikkeamaa suuntaan tai toiseen.

29.4.2016

Vuodenaikaisennuste

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) 1. huhtikuuta 2016 julkaiseman vuodenaikaisennusteen mukaan alkukesällä eli toukokuusta heinäkuuhun 2016 ulottuvalla kolmen kuukauden jaksolla on odotettavissa keskimäärin seuraavaa:

Lämpötila

 • Suomi kuuluu alueeseen, jossa jakson keskilämpötila on 0,5...1 ºC tavanomaista korkeampi. Poikkeuksena on maan kaakkoisosa, jossa poikkeama jää alle 0,5 asteen.

Sademäärä

 • Missään päin maata jakson sademäärässä ei näy merkittävää poikkeamaa suuntaan eikä toiseen. Maan itäosassa sateen mahdollisuus on jonkin verran suurempi kuin muualla maassa.

Meteorologin arvio

 • Ilmanpaine-ennusteen mukaan maamme itäpuolella on matalapaineen alue, mistä seuraa, että maan itäosassa viileän ja epävakaisen sään todennäköisyys on jonkin verran muuta maata suurempi. NOAA:n (USA) vuodenaikaisennusteen mukaan vastaava jakso on koko maassa keskimäärin tavanomaista lämpimämpi, poikkeaman ollessa suurin Lapissa.

 

8.4.2016

Pitkät ennusteet vaativat tulkintaa

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskus (ECMWF)

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksessa  (ECMWF) tuotetaan tietokone-ennusteita, joiden pituus on

 • neljä viikkoa (kuukausiennuste)
 • kolme kuukautta (vuodenaikaisennuste)

Pitkän ajan tietokone-ennusteet

 • eivät pyri ennustamaan säätilanteita
 • antavat todennäköisyyden sille, kuinka paljon tietyn jakson keskilämpötila poikkeaa jakson pitkäaikaisesta keskiarvosta
 • erityisesti Suomen sään suuren luontaisen vaihtelun vuoksi pitkiä ennusteita ei voida luotettavasti käyttää arvioimaan sään kehitystä

Ennusteen tulkinnassa on muistettava muun muassa se, että esimerkiksi poikkeama lämpimään suuntaan voi syntyä joko siten, että koko jakso on tasaisesti keskimääräistä lämpimämpi tai siten että tarkasteltavaan jaksoon sisältyy lyhyt hyvin lämmin jakso ja muuten lämpötila pysyttelee lähellä tavanomaista.

HUOM! Pitkissä ennusteissa ei käytetä vertailujaksona Ilmatieteen laitoksen virallista vertailujaksoa, vaan mallin omaa klimatologista vertailujaksoa, joka poikkeaa jossain määrin virallisesta vertailujaksosta.