Ilmanlaatu

Puhdas ilma on välttämätöntä ihmisen terveydelle ja luonnon hyvinvoinnille. Ilmanlaatu on kuitenkin teollistumisen aikakaudella huonontunut merkittävästi. Syynä tähän ovat teollisuuden ja energiantuotannon päästöt, fossiilisten polttoaineiden käyttö ja liikenteen räjähdysmäinen kasvu. Huono ilmanlaatu yhdistetään nykyisin mm. keuhkosairauksiin, kuten astmaan, ja se on huolenaihe yhä kasvavalle joukolle ihmisiä.

Suomessa ilmanlaatu on keskimäärin hyvä verrattaessa esimerkiksi Keski- tai Etelä-Eurooppaan. Tähän vaikuttaa Suomen sijainti etäällä suurista päästölähteistä kuten eteläisemmistä suurkaupungeista ja teollisuusalueista. Lisäksi omat päästömme ovat verrattain pienet, mikä osaltaan johtuu onnistuneista päästövähennysohjelmista.

Suomessa esiintyy kuitenkin Pohjois-Euroopalle tyypillisiä ilmanlaatuongelmia, joita ovat talviaikaiset inversiotilanteet, taajamien korkeat pölypitoisuudet keväisin sekä kaukokulkeutumisepisodit, jolloin esimerkiksi otsonia tai maastopalojen savua kulkeutuu maahamme ilmavirtauksien mukana.

Lisätietoa

Voit seurata Suomen ilmanlaatua ajantasaisesti ilmanlaatuportaalissa osoitteessa ilmanlaatu.fi.

Ilmanlaatuportaalista löytyy myös tietoa ilmansaasteiden terveysvaikutuksista.

Sää vaikuttaa ilmanlaatuun.