Jäätilanne

Normaalitilanne Edellinen jääkartta Edellisen vuoden jääkartta Murtajat

Normaalitilanne

JÄÄTIEDOTUS 24.04.2015

Perämerellä jäätilanne on lähes ennallaan.

Perämeren pohjoisosassa on Tornion edustalla 30-50 cm paksua haurasta kiintojäätä Tähteen. Kiintojään edustalla on ensin tiheää ajojäätä noin Kemi kahteen ja sitten avovettä noin linjalle Marjaniemi - Luulaja. Ulompana on 15-40 cm paksua, paikoin ahtautunutta, tiheydeltään vaihtelevaa ajojäätä noin linjalle Falkens grund - Raahe. Oulun edustalla jään tiheys vaihtelee hyvin harvasta hyvin tiheään.

Pohjois-Saimaalla on paikoin haurasta jäätä.

Jäänmurtajat: Kontio avustaa Perämerellä.

Liikennerajoitukset: Vähimmäisjääluokka ja kantavuus, joka alukselta vaaditaan:
Tornio, Kemi ja Oulu, IA yli 2000 tonnia.
Raahe, I ja II yli 2000 tonnia.

Aluksen, joka on matkalla Pohjanlahden satamaan, jossa on voimassa liikennerajoitus, on sivuuttaessaan Svenska Björnin tehtävä talviliikenneohjeen mukainen ilmoitus ICE INFO:lle VHF-kanavalla 84 tai puhelimitse +46 31 699 100.

Aluksen, joka on matkalla suomalaiseen tai ruotsalaiseen Merenkurkun tai Perämeren satamaan, jossa on voimassa liikennerajoitus, on 20 mpk ennen Nordvalenin majakkaa tehtävä talviliikenneohjeen mukainen ilmoitus Bothnia VTS:lle VHF-kanavalla 67.

Jäätilannekartan oikealla puolella kerrotaan vaihtuvilla kartoilla kyseisen ajankohdan keskimääräinen (1965-1986) tilanne (= normaali), edellinen tilanne (=viikon takainen), edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tilanne ja tämän hetkiset jäänmurtajien sijainnit.

Viikoittain viimeistään tiistaiaamuna päivittyvä kartta on Suomea ympäröivien merialueiden yksinkertaistettu jääkartta. Siinä kuvataan ne alueet, joilla jäätä esiintyy. Kartassa ilmoitetaan tasaisen jään mitattuja paksuuksia alueittain. Lisäksi kartassa kuvataan meriveden pintalämpötila portaittain muuttuvalla asteikolla.

Tarkempia jääkarttoja