Jäätilanne

Normaalitilanne Edellinen jääkartta Edellisen vuoden jääkartta Murtajat

Normaalitilanne

JÄÄTIEDOTUS 27.04.2015

Perämeren jäät liikkuvat hitaasti pohjoiseen.

Perämeren pohjoisosassa on Tornion edustalla 30-50 cm paksua haurasta kiintojäätä Tähteen. Kiintojään edustalla on 10-45 cm paksua tiheää ja hyvin tiheää ajojäätä Kemi kahteen. Etelämpänä enimmäkseen avovettä noin linjalle Merikallat - Farstugrunden. Keskisellä Perämerellä, noin välillä Farstugrunden - Raahe, on 15-40 cm paksua, paikoin ahtautunutta, tiheydeltään vaihtelevaa ajojäätä.

Pohjois-Saimaa on lähes jäätön.

Jäänmurtajat: Kontio avustaa Perämerellä.

Liikennerajoitushelpotukset: Tästä päivästä alkaen vähimmäisjääluokka ja kantavuus, joka alukselta vaaditaan:
Oulu, IA ja IB yli 2000 tonnia

Liikennerajoitukset: Vähimmäisjääluokka ja kantavuus, joka alukselta vaaditaan:
Tornio ja Kemi, IA yli 2000 tonnia.
Oulu, IA ja IB yli 2000 tonnia
Raahe, I ja II yli 2000 tonnia.

Aluksen, joka on matkalla Pohjanlahden satamaan, jossa on voimassa liikennerajoitus, on sivuuttaessaan Svenska Björnin tehtävä talviliikenneohjeen mukainen ilmoitus ICE INFO:lle VHF-kanavalla 84 tai puhelimitse +46 31 699 100.

Aluksen, joka on matkalla suomalaiseen tai ruotsalaiseen Merenkurkun tai Perämeren satamaan, jossa on voimassa liikennerajoitus, on 20 mpk ennen Nordvalenin majakkaa tehtävä talviliikenneohjeen mukainen ilmoitus Bothnia VTS:lle VHF-kanavalla 67.

Jäätilannekartan oikealla puolella kerrotaan vaihtuvilla kartoilla kyseisen ajankohdan keskimääräinen (1965-1986) tilanne (= normaali), edellinen tilanne (=viikon takainen), edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tilanne ja tämän hetkiset jäänmurtajien sijainnit.

Viikoittain viimeistään tiistaiaamuna päivittyvä kartta on Suomea ympäröivien merialueiden yksinkertaistettu jääkartta. Siinä kuvataan ne alueet, joilla jäätä esiintyy. Kartassa ilmoitetaan tasaisen jään mitattuja paksuuksia alueittain. Lisäksi kartassa kuvataan meriveden pintalämpötila portaittain muuttuvalla asteikolla.

Tarkempia jääkarttoja