Jäätilanne

Normaalitilanne Edellinen jääkartta Edellisen vuoden jääkartta Murtajat

Normaalitilanne

JÄÄTIEDOTUS 29.03.2015

Perämeren jäät ovat liikkuneet koilliseen.

Perämeren pohjoisosassa on saaristossa 30-55 cm paksua kiintojäätä. Kiintojään edustalla on 15-40 cm paksua hyvin tiheää ajojäätä noin 10-15 mpk Kemi yhden ja Oulu yhden lounaispuolelle. Jääkenttä on paikoin vaikeakulkuinen.

Perämeren eteläosassa on sisäsaaristossa paikoin 10-35 cm paksua kiintojäätä.

Merenkurkussa on saaristossa haurasta kiintojäätä. Jäässä on avopaikkoja.

Selkämerellä on sisäsaaristossa paikoin haurasta jäätä.

Suomenlahden itäosassa on sisäsaaristossa haurastuvaa kiintojäätä. Viipurinlahdella on 20-35 cm paksua haurastuvaa kiintojäätä. Ulompana on 5-20 cm paksua tiheydeltään vaihtelevaa ajojäätä noin linjalle Hamina - Kotlin.

Jäänmurtajat: Frej ja Zeus avustavat Perämerellä.

Liikennerajoitukset: Vähimmäisjääluokka ja kantavuus, joka alukselta vaaditaan:
Tornio, Kemi ja Oulu, IA yli 2000 tonnia.
Raahe, IA ja IB yli 2000 tonnia sekä IC ja II yli 3000 tonnia.
Rahja, Kokkola, Pietarsaari ja Vaasa, I ja II yli 2000 tonnia.

Aluksen, joka on matkalla Pohjanlahden satamaan, jossa on voimassa liikennerajoitus, on sivuuttaessaan Svenska Björnin tehtävä talviliikenneohjeen mukainen ilmoitus ICE INFO:lle VHF-kanavalla 84 tai puhelimitse +46 31 699 100.

Aluksen, joka on matkalla suomalaiseen tai ruotsalaiseen Merenkurkun tai Perämeren satamaan, jossa on voimassa liikennerajoitus, on 20 mpk ennen Nordvalenin majakkaa tehtävä talviliikenneohjeen mukainen ilmoitus Bothnia VTS:lle VHF-kanavalla 67.

Jäätilannekartan oikealla puolella kerrotaan vaihtuvilla kartoilla kyseisen ajankohdan keskimääräinen (1965-1986) tilanne (= normaali), edellinen tilanne (=viikon takainen), edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tilanne ja tämän hetkiset jäänmurtajien sijainnit.

Viikoittain viimeistään tiistaiaamuna päivittyvä kartta on Suomea ympäröivien merialueiden yksinkertaistettu jääkartta. Siinä kuvataan ne alueet, joilla jäätä esiintyy. Kartassa ilmoitetaan tasaisen jään mitattuja paksuuksia alueittain. Lisäksi kartassa kuvataan meriveden pintalämpötila portaittain muuttuvalla asteikolla.

Tarkempia jääkarttoja