Jäätilanne

Ole mukana kehittämässä Ilmatieteen laitoksen jääkarttaa!

Vastaamalla käyttäjäkyselyyn, annat meille mahdollisuuden kehittää jääkarttaa juuri sinun toiveittesi mukaisesti. Vastaaminen kestää noin 5-10 minuuttia.

Kiitos osallistumisesta!

Normaalitilanne Edellinen jääkartta Edellisen vuoden jääkartta Murtajat

Normaalitilanne

JÄÄTIEDOTUS 02.05.2016

Jäätilanne on lähes ennallaan.

Perämeren pohjoisosassa on saaristossa 20-60 cm paksua haurasta jäätä. Ulompana on pääosin avovettä noin 15 mpk Merikalloista ja Nahkiaisesta länteen. Kemi yhden ympäristössä on suuria paksuja kiintojäästä irronneita lauttoja. Lännempänä on 20-60 cm paksua tiheydeltään vaihtelevaa ahtautunutta ajojäätä noin linjalle Simpgrundet - Ulkokalla.

Perämeren eteläosa on jäätön.

Saimaan pohjoisosa on jäätön.

Jäänmurtajat: Kontio ja Otso avustavat Perämeren pohjoisosassa.

Liikennerajoitushelpotukset: Tästä päivästä alkaen vähimmäisjääluokka ja kantavuus, joka alukselta vaaditaan:
Tornio, Kemi ja Oulu, IA ja IB yli 2000 tonnia.
Raahe, I ja II yli 2000 tonnia.

Liikennerajoitukset: Vähimmäisjääluokka ja kantavuus, joka alukselta vaaditaan:
Tornio, Kemi ja Oulu, IA ja IB yli 2000 tonnia.
Raahe, I ja II yli 2000 tonnia.

Aluksen, joka on matkalla Pohjanlahden satamaan, jossa on voimassa liikennerajoitus, on sivuuttaessaan Svenska Björnin tehtävä talviliikenneohjeen mukainen ilmoitus ICE INFO:lle VHF-kanavalla 84 tai puhelimitse +46 31 699 100.

Tietoa kartoista

Jäätilannekartan oikealla puolella kerrotaan vaihtuvilla kartoilla kyseisen ajankohdan keskimääräinen (1965-1986) tilanne (= normaali), edellinen tilanne (=viikon takainen), edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tilanne ja tämän hetkiset jäänmurtajien sijainnit.

Viikoittain viimeistään tiistaiaamuna päivittyvä kartta on Suomea ympäröivien merialueiden yksinkertaistettu jääkartta. Siinä kuvataan ne alueet, joilla jäätä esiintyy. Kartassa ilmoitetaan tasaisen jään mitattuja paksuuksia alueittain. Lisäksi kartassa kuvataan meriveden pintalämpötila portaittain muuttuvalla asteikolla.

Tarkempia jääkarttoja