Yksinkertaistettu jääkartta ja vertailukartta

Normaalitilanne Edellinen jääkartta Edellisen vuoden jääkartta Murtajat

Normaalitilanne

JÄÄTIEDOTUS 28.02.2017

Perämerellä jää paksuuntuu.

Perämeren pohjoisosassa on saaristossa 45-65 cm paksua kiintojäätä. Ulompana on 30-50 cm paksua yhteenjäätynyttä, paikoin ahtautunutta, ajojäätä noin linjalle Malören - Oulu 1. Jääkenttä on paikoin vaikeakulkuinen. Tätä ulompana on railo, joka kulkee Skellefteån edustalta Malöreniin ja edelleen Oulu 1:en kautta Ulkokallaan. Railossa on uutta jäätä ja 5-15 cm paksua tasaista jätää. Etelämpänä on 20-50 cm paksua hyvin tiheää ajojäätä, jonka joukossa on paksuja yhteenjäätyneestä sohjosta muodostuneita lauttoja ja uutta jäätä.

Perämeren eteläosassa on saaristossa 20-40 cm paksua kiintojäätä. Ulompana on ensin kapea railo, jossa uutta jäätä. Sitten on 5-15 cm paksua tasaista jäätä ja hyvin tiheää ajojäätä. Kokkolan edustalla on vaikeakulkuinen sohjovyö.

Merenkurkussa on sisäsaaristossa 20-40 cm paksua kiintojäätä. Ulompana on 5-20 cm paksua ajojäätä, jonka joukossa on uutta jäätä ja vanhempia paksumpia lauttoja.

Selkämerellä on saaristossa 10-40 cm paksua kiintojäätä. Ulompana on kiintojään edustalla kaistale ohutta ajojäätä.

Saaristomerellä on sisäsaaristossa 10-30 cm paksua kiintojäätä ja ohutta tasaista jäätä.

Suomenlahden länsiosassa on saaristossa 10-25 cm paksua kiintojäätä ja ohutta tasaista jäätä.

Suomenlahden itäosassa on sisäsaaristossa 15-35 cm paksua kiintojäätä. Ulompana on uutta jäätä ja ohutta tiheää ajojäätä noin linjalle Harmaja- Tiiskeri - Suursaari. Viipurinlahdella ja Pietarin ulkopuolella on 10-30 cm paksua tiheää ja hyvin tiheää ajojäätä Haapasaaren pituuspiirille.

Jäänmurtajat: Polaris, Sisu ja Frej avustavat Perämeren pohjoisosassa. Otso ja Thetis avustavat Perämeren eteläosassa. Voima avustaa itäisellä Suomenlahdella.

Liikennerajoitukset: Vähimmäisjääluokka ja kantavuus, joka alukselta vaaditaan:
Tornio, Kemi ja Oulu, IA yli 4000 tonnia.
Raahe ja Kalajoki, IA yli 2000 tonnia.
Kokkola, Pietarsaari ja Vaasa, IA ja IB yli 2000 tonnia.
Kaskinen, I ja II yli 2000 tonnia.
Loviisa, Kotka ja Hamina, IA ja IB yli 2000 tonnia sekä IC ja II yli 3000 tonnia.

Reittijakojärjestelmä Merenkurkussa on tilapäisesti poissa käytöstä jääolojen takia 18. helmikuuta alkaen.

Aluksen, joka on matkalla Pohjanlahden satamaan, jossa on voimassa liikennerajoitus, on ylittäessään leveysasteen 60°00'N tehtävä talviliikenneohjeen mukainen ilmoitus ICE INFO:lle VHF-kanavalla 78 tai puhelimitse +46 31 699 100

Tietoa kartoista

Koko Itämeren kattava jääkartta (pdf) julkaistaan syksyisin kahdesti viikossa (maanantaisin ja torstaisin) ja jäiden määrän lisäännyttyä päivittäin aina jäidenlähtöön saakka. Siinä esitetään sen hetken jäätilanne, murtajien sijainnit ja Itämeren alueen liikennerajoitukset.
 
Yksinkertaistettu kartta päivittyy viikoittain viimeistään tiistaiaamuna. Siinä ilmoitetaan jäällinen alue, tasaisen jään mitattuja paksuuksia ja meriveden pintalämpötila portaittain muuttuvalla asteikolla.
 
Vaihdettavilla kartoilla kerrotaan kyseisen ajankohdan keskimääräinen (1965-1986) tilanne (= normaali), viikon takainen tilanne, vuoden takainen tilanne ja tämän hetkiset jäänmurtajien sijainnit.

 

Lisätietoa