Kahden vuorokauden havainto- ja ennustekuvissa tuntihavainnot ovat merkitty sinisellä ja ennuste punaisella. Jos havainto puuttuu, ilmoitetaan laskettu arvo violetilla.

Vuosikuvissa arvot ovat vuorokauden ääriarvoja.

Arvot on annettu teoreettisen keskiveden suhteen.