Tiedotetilauspalvelun tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä:
Ilmatieteen laitos
Erik Palménin aukio 1
00560 HELSINKI
puh. 029 539 1000

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö:
verkkopäätoimittaja Tuija Vuorinen
tuija.vuorinen@fmi.fi

3. Rekisterin nimi:
Ilmatieteen laitoksen tiedotteiden tilauspalvelu

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus:
Ilmatieteen laitoksen lehdistötiedotteiden lähettäminen sähköpostitse tiedotepalvelun tilanneille.

5. Rekisterin tietosisältö:
Tiedotepalvelun tilaajan ilmoittamat tiedot:

  • sähköpostiosoite (pakollinen)

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisterin tiedot saadaan pelkästään tiedotepalvelun tilaajilta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Tilaajarekisterin tietoja käytetään ainoastaan Ilmatieteen laitoksen tiedotteiden lähettämiseen. Rekisterin tietoja ei luovuteta eikä myydä ulkopuolisille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne, joiden tehtävät sitä edellyttävät. Rekisteriin pääsemiseksi tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana.

Palvelun tilaaja voi poistua rekisteristä milloin tahansa ilmoittamalla siitä sähköpostilla osoitteeseen viestinta@fmi.fi.

9. Tarkistusoikeus ja tarkistusoikeuden toteuttaminen
Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
Tarkastuspyyntö osoitetaan Tuija Vuoriselle, Ilmatieteen laitos, PL 503, 00101 Helsinki.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä riittävän yksilöidysti sähköpostilla. Korjaamispyyntö osoitetaan sähköpostiosoitteeseen viestinta@fmi.fi.

11. Muut mahdolliset oikeudet
Jokainen voi kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn. Tällöin tiedot poistetaan rekisteristä. Mahdolliset tietojen käsittelemistä koskevat kiellot pyydetään ensisijaisesti sähköpostiosoitteeseen viestinta@fmi.fi.

20.6.2012