Tiedeuutiset

Ilmatieteen laitoksessa tehdään korkeatasoista ilmakehä- ja meriaiheista tutkimusta. Vuosittain julkaistaan noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.


Tiedeuutisten tavoitteena on kertoa Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja tutkimusten tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti. Näistä ja muusta Ilmatieteen laitoksen tiedeaiheista twiitataan myös @IlmaTiede-twitterissä.

« Takaisin

Laboratoriotutkimukset toivat uutta tietoa laivamoottorien päästöistä

Laboratoriotutkimukset toivat uutta tietoa laivamoottorien päästöistä

Ilmatieteen laitos on mukana tutkimuksessa, jossa laivamoottorin päästöjä tutkittiin VTT:n laboratoriossa.

Tulokset osoittivat, että laivamoottorin hiukkaspäästöillä on metallituhkasta muodostunut nanohiukkasydin, jonka ympärille kaasumaiset yhdisteet tiivistyvät pakokaasun laimentuessa ja jäähtyessä. Pakokaasujen laimennusmenetelmän havaittiin vaikuttavan erityisesti pakokaasun hiukkasten kokojakaumaan.

Projektissa mitattiin laivamoottorin (Wärtsilä Wasa, 4R32) päästöjä laboratorio-olosuhteissa kahdella eri kuormalla, käyttäen erilaisia näytteenottosysteemeitä ja polttoaineena sekä raskasta että kevyttä polttoöljyä. Tulokset osoittivat, että päästöt koostuvat tyypillisesti haihtumattorimista nanohiukkasista, jotka ovat peräisin metallituhkasta. Pakokaasun jäähtyessä nanohiukkaset kasvavat orgaanisten yhdisteiden ja sulfaattien tiivistyessä näiden pinnalle. Nokihiukkasten lukumääräpitoisuuksien havaittiin olevan matalia, erityisesti raskaalle polttoöljylle.

Mittauksissa testattiin myös erilaisia pakokaasun näytteenotto- ja laimennusmenetelmiä. Käytettäessä huokoisen putken laimenninta hiukkasten kokonaislukumääräpäästö oli luokkaa 5.2-6.9 x1015 hiukkasta polttoainekilogrammaa kohden ja hiukkasten kokojakaumassa havaittiin vain yksi maksimikohta. Vastaavia tuloksia on saatu myös laivapäästöjen ilmakehätutkimuksissa. Ejektorilaimenninta käytettäessä kokojakaumassa havaittiin kaksi selkeästi erottuvaa maksimia eri hiukkaskokoluokissa. Tutkimuksessa todettiin, että ejektorilaimennin ilman kuumennusta ei soveltunut moottoripäästöjen mittaamiseeen laimentimen nopean tukkeutumisen takia.

Tutkimus tehtiin Tekesin rahoittamassa "Health relevant and energy efficient regulation of exhaust particle emissions (HERE)" –projektissa, jonka koordinaattorina toimii Tampereen teknillinen yliopisto (TTY). Artikkelin kirjoittaja, apulaisprofessori Leonidas Ntziachristos (Aristotle University Thessaloniki), toimii projektissa vierailevana FidiPro-professorina TTY:llä. TTY:n, VTT:n, Turun Ammattikorkeakoulun ja llmatieteen laitoksen lisäksi projektissa on mukana yrityspartnereina Wärtsilä Oyj, Agco Power, Pegasor, Dinex Ecocat, Dekati ja Neste. HERE-projektin päätutkimuskohteena on päästöjen ilmakehämuuntuman mittaustekninen huomioonottaminen jo päästöjä mitattaessa ja siten kokonaisvaltaisemman ymmärryksen luominen pakokaasupäästöjen ja niiden vähennystekniikoiden todellisista vaikutuksista.

Lisätietoja:

Tutkija Hilkka Timonen, Hilkka.timonen@fmi.fi

Ntziachristos, L., Saukko, E., Lehtoranta, K., Rönkkö, T., Timonen, H., Simonen, P., Karjalainen, P., and Keskinen, J.: Particle emissions characterization from a medium-speed marine diesel engine with two fuels at different sampling conditions, Fuel, 186, 456-465, 10.1016/j.fuel.2016.08.091, 2016.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236116308304


Tiedeuutisten arkisto

Yhteyshenkilöt

 • Tutkimus ja menetelmäkehitys
  tutkimusjohtaja Yrjö Viisanen
  puh. 029 539 5400
 • Tutkimushallinnon koordinaattori Anna Salonen
  puh. 029 539 6002
 • Tiedeuutiset
  viestintäasiantuntija Eija Vallinheimo
  puh. 029 539 2231

IlmaTiede-twitter