Tiedeuutiset

Ilmatieteen laitoksessa tehdään korkeatasoista ilmakehä- ja meriaiheista tutkimusta. Vuosittain julkaistaan noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.


Tiedeuutisten tavoitteena on kertoa Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja tutkimusten tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti. Näistä ja muusta Ilmatieteen laitoksen tiedeaiheista twiitataan myös @IlmaTiede-twitterissä.

« Takaisin

Tadžikistanin menneitä ja tulevia ilmasto-oloja selvitetty kehityshankkeessa

Tadžikistanin menneitä ja tulevia ilmasto-oloja selvitetty kehityshankkeessa

Keski-Aasiassa sijaitseva vuoristoinen Tadžikistan on ilmasto-oloiltaan alueen haavoittuvin maa. Ilmastonmuutoksen arvioidaan edelleen vaikeuttavan maan tilannetta. Uudet entistä tarkemmat ilmastoanalyysit mahdollistavat ilmastoriskien paremman arvioinnin ja auttavat varautumaan tuleviin olosuhteisiin.

Keski-Aasiassa sijaitseva Tadžikistan on erittäin haavoittuva maa ilmaston vaihteluiden ja muutoksen tuomille riskeille. Maan kyky reagoida äärisäätilanteisiin on heikko, kuten myös kyky sopeutua muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin. Useiden ilmastomallien antamien arvioiden keskiarvona laskettu lämpeneminen tämän vuosisadan lopulle mentäessä olisi noin 2 astetta pienten päästöjen tilanteessa ja jopa noin 7 astetta hillitsemättömien kasvihuonekaasupäästöjen tilanteessa. Sademäärien osalta muutos ei ole yhtä selkeä, mutta mallit kuitenkin ennustavat lisääntyviä sateita maan itäiseen osaan ja väheneviä sateita maan länsiosaan. Nyt julkaistu ilmastotutkimus mahdollistaa aiempaa kattavammat ilmastomuutoksen sopeutumisvaihtoehtojen kartoitukset. 

"Suunniteltaessa tehokkaita sopeutumisvaihtoehtoja tarvitaan kattavia tietoja niin menneistä kuin tulevistakin ilmasto-oloista ja tällaiset tiedot ovat toistaiseksi puuttuneet Tadžikistanista", toteaa erikoistutkija Ari Venäläinen.

Osana Suomen ulkoasiainministeriön rahoittamaa kehityshanketta analysoitiin Tadžikistanin ilmaston ajallista ja alueellista vaihtelua. Havaintotiedot pohjatuvat 52 havaintoasemalla tehtyihin säähavaintoihin. Havaintoaikasarjojen pituus oli pisimmillään noin 80 vuotta. Tulevia ilmasto-olojen kartoitus pohjautui useiden eri ilmastomallien antamiin arvioihin, jotka oli laskettu eri kasvihuonekaasupäästöskenaarioille. Tutkimuksen mukaan lämpötila on kohonnut 1930-luvulta lähtien keskimäärin 0,1 °C vuosikymmenessä. Sademäärän osalta selvää systemaattista muutosta ei havaittu. Lämpötilan alueellista vaihtelua hallitsevat suuret korkeusvaihtelut. Vuoristoisimmilla alueilla vuoden keskilämpötila on noin -14 astetta ja alhaalla sijaitsevilla tasankoalueilla noin 17 astetta. Vuosisademäärä vaihtelee noin 50 mm ja 1000 mm välillä alueesta riippuen.

Lisätietoja:

Tutkija Juha Aalto, puh. 050 409 0963, juha.aalto@fmi.fi,

Tutkija Matti Kämäräinen, puh. 050 380 2868, matti.kamarainen@fmi.fi,

Erikoistutkija Ari Venäläinen, puh. 050 313 7185, ari.venalainen@fmi.fi

Ryhmäpäällikkö Antti-Pekka Hyvärinen, puh. 040 515 2004, antti.hyvarinen@fmi.fi

Juha Aalto, Matti Kämäräinen, Muzaffar Shodmonov, Nasimjon Rajabov and AriVenäläinen (2017) Features of Tajikistan's past and future climate. Int. J. Climatol. DOI: 10.1002/joc.5135)

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/joc.5135/abstract


Tiedeuutisten arkisto

Yhteyshenkilöt

 • Tutkimus ja menetelmäkehitys
  tutkimusjohtaja Yrjö Viisanen
  puh. 029 539 5400
 • Tutkimushallinnon koordinaattori Anna Salonen
  puh. 029 539 6002
 • Tiedeuutiset
  viestintäasiantuntija Eija Vallinheimo
  puh. 029 539 2231

IlmaTiede-twitter