Tiedeuutiset

Ilmatieteen laitoksessa tehdään korkeatasoista ilmakehä- ja meriaiheista tutkimusta. Vuosittain julkaistaan noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.


Tiedeuutisten tavoitteena on kertoa Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja tutkimusten tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti. Näistä ja muusta Ilmatieteen laitoksen tiedeaiheista twiitataan myös @IlmaTiede-twitterissä.

« Takaisin

Uusilla mallinnusmenetelmillä entistä tarkempaa tietoa pinnanmuotojen vaikutuksesta pilvenmuodostukseen

Uusilla mallinnusmenetelmillä entistä tarkempaa tietoa pinnanmuotojen vaikutuksesta pilvenmuodostukseen

Ilmakehämittauksia suoritettaessa joudutaan usein pohtimaan, miten edustavia yhdessä paikassa suoritetut mittaukset ovat ja vaikuttavatko paikalliset olosuhteet, kuten maastonmuodot, havaintoihin. Uudessa tutkimuksessa selvitimme ainutlaatuisen tarkasti ja uusia menetelmiä käyttäen, miten edustavia havaintoja saamme Puijon tornissa sijaitsevalta pienhiukkasten ja pilvien mittausasemalta.

Mittausasemilta saatavaa tietoa esimerkiksi kasvihuonekaasujen määrästä sekä pienhiukkasten ominaisuuksista ja vaikutuksista pilvien ominaisuuksiin käytetään hyväksi kun arvioidaan miten hyvin ilmakehämallit kykenevät simuloimaan kyseisiä suureita. Jotta malleja voidaan käyttää ilmaston ennustamiseen, tulee niiden ensin tuottaa ilmaston nykytila, sekä historiassa tapahtuneet muutokset. Tämän vuoksi mittausasemilta saatavat virheettömät ja pitkäaikaiset havaintosarjat ovat avainasemassa mallien toiminnan varmistamisessa.

Ilmatieteen laitoksen tutkijat selvittivät yhdessä Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden kanssa miten Puijon mäki, jonka päällä Puijon torni mittausasemineen sijaitsee, vaikuttaa havaintoihin aerosolihiukkasten ja pilvipisaroiden välisestä vuorovaikutuksesta. Aerosolihiukkasten yhteys pilvipisaroiden muodostumiseen ja siten syntyvän pilvipeitteen määrään on yksi merkittävimmistä epävarmuuden aiheuttajista kun arvioidaan ihmistoiminnan vaikutusta ilmastoon, ja siksi mittausdatan edustavuus on erityisen oleellista.

Tutkimuksessa eri ilmansuunnista mittausasemalla saapuvat ilmavirtaukset simuloitiin niin sanotun suurten pyörteiden simulaatiomallilla, joka ottaa pinnanmuodot huomioon hyvin tarkasti. Tuotetut virtauskentät yhdistettiin aerosolihiukkasten ja pilvien vuorovaikutusta kuvaavaan malliin, ja näitä tuloksia verrattiin tilastollisia menetelmiä hyväksi käyttäen havaintoihin. Tutkimuksessa osoittautui, että aseman havainnot pilvien ominaisuuksista ovat melkein kaikissa olosuhteissa edustavia. Ainoastaan Puijon mäen lounainen ja samalla jyrkin reuna aiheuttaa kovalla tuulella pystyvirtauksia, jotka vaikuttavat asemalla havaittuun aerosolihiukkasten ja pilvien vuorovaikutukseen lisääntyneenä pilvipisaramuodostuksena. Tästä ilmansuunnasta havainnot tulee siis analysoida erityisen tarkasti edustavuuden varmistamiseksi.

Tutkimuksen tuloksia tullaan käyttämään hyväksi kun asemalta saatavaa mittaustietoa hyödynnetään ilmakehämallien vertailuaineistona. Tutkimus osoittaa myös miten nykyisiä mallinnustyökaluja voidaan hyödyntää paikallisten olosuhteiden simulointiin, ja toimii esimerkkinä muille vastaaville asemille.

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Sami Romakkaniemi, puh. 050 446 1061, sami.romakkaniemi@fmi.fi

Erikoistutkija Antti Hellsten, puh. 050 409 0477, antti.hellsten@fmi.fi

Yliopistotutkija Santtu Mikkonen, puh. 040 3552319, santtu.mikkonen@uef.fi

Romakkaniemi, S., Maalick, Z., Hellsten, A., Ruuskanen, A., Väisänen, O., Ahmad, I., Tonttila, J., Mikkonen, S., Komppula, M., and Kühn, T.: Aerosol–landscape–cloud interaction: signatures of topography effect on cloud droplet formation, Atmos. Chem. Phys., 17, 7955-7964, https://doi.org/10.5194/acp-17-7955-2017, 2017.

https://www.atmos-chem-phys.net/17/7955/2017/


Tiedeuutisten arkisto

Yhteyshenkilöt

 • Tutkimus ja menetelmäkehitys
  tutkimusjohtaja Yrjö Viisanen
  puh. 029 539 5400
 • Tutkimushallinnon koordinaattori Anna Salonen
  puh. 029 539 6002
 • Tiedeuutiset
  viestintäasiantuntija Eija Vallinheimo
  puh. 029 539 2231

IlmaTiede-twitter