Tiedeuutiset

Ilmatieteen laitoksessa tehdään korkeatasoista ilmakehä- ja meriaiheista tutkimusta. Vuosittain julkaistaan noin 300 kansainvälisesti ennakkotarkastettua julkaisua.


Tiedeuutisten tavoitteena on kertoa Ilmatieteen laitoksen tutkimuksista ja tutkimusten tärkeimmistä tuloksista kansantajuisesti. Näistä ja muusta Ilmatieteen laitoksen tiedeaiheista twiitataan myös @IlmaTiede-twitterissä.

« Takaisin

Vuodenaikainen ilmastonmuutos riippuu ihmiskunnan yhteen lasketuista hiilidioksidipäästöistä kautta aikain

Vuodenaikainen ilmastonmuutos riippuu ihmiskunnan yhteen lasketuista hiilidioksidipäästöistä kautta aikain

Uuden tutkimuksen mukaan ilmastonmuutos eri vuodenaikoina on suorassa yhteydessä ihmiskunnan yhteen lasketettuihin hiilidioksidipäästöihin.

Erityisesti lämpötilan sekä jossain määrin sateisuuden vuodenaikaista ja alueellista muutosta voidaan tutkimuksen mukaan arvioida pelkästään hiilidioksidipäästöjen perusteella, mikä tekee ilmastonmuutoksen vaikutusten tutkimisen aiempaa yksinkertaisemmaksi.     

Ilmastomallien tuloksien mukaan ihmiskunnan kautta teollisen aikakauden tuottamien hiilidioksidipäästöjen ja sekä alueellisten että vuodenaikaisten lämpötilan ja sateisuuden muutosten välillä on melkein lineaarinen yhteys. Esimerkiksi jokainen milloin ja missä tahansa päästetty gigatonni hiilidioksidia nostaa tutkimuksen mukaan Pohjoismaiden alueen talvien lämpötilaa noin 0,007 – 0,018 astetta. Ihmiskunnan hiilidioksidipäästöt vuonna 2016 olivat noin 36 gigatonnia.

Tuloksia voidaan hyödyntää ilmastonmuutoksen vaikutusten arvioinnissa. Esimerkiksi tehtäessä maatalouden tulevaisuusskenaarioita voidaan viljasatojen muutoksia arvioida hyödyntämällä suoraan vuodenaikaisten lämpötilan ja sateisuuden riippuvuutta hiilidioksidipäästöistä ja täten välttää teknisesti vaikeiden ja paljon aikaa vievien ilmastomalliajojen tekemistä erikseen kullekin päästöskenaariolle. Yksinkertainen yhteys hiilidioksidipäästöjen ja paikallisen ilmastonmuutoksen välillä auttaa myös ilmastonmuutoksen vaikutusten kommunikointia laajemmalle yleisölle.

Vaikka menetelmä toimii hyvin lämpötilalle, on eri ilmastomallien antamien tulosten välillä kuitenkin suuria eroja erityisesti sateisuuden osalta. Osittain tämä johtuu sateisuuden suuresta luonnollisesta vaihtelusta, mikä tekee pitkänkin aikavälin muutosten luotettavasta arvioimisesta haastavaa.   

Tutkimuksessa hyödynnettiin kansainvälisenä yhteistyönä yhteensä 12 ilmastomallilla tehtyjä ilmastomalliajoja yksinkertaistetusta skenaariosta, jossa vain hiilidioksidipäästöt huomioidaan. Jatkotutkimuksissa myös pienhiukkasten ja muiden kasvihuonekaasujen vaikutukset otetaan huomioon.

Tutkimus julkaistiin Environmental Research Letters -lehdessä, ja sitä rahoitti Emil Aaltosen säätiö. Tutkimus tehtiin Ilmatieteen laitoksen sekä Concordia-yliopiston ja Ouranos-konsortion (Montreal, Kanada) yhteistyönä.

Lisätietoja:

Antti-Ilari Partanen, antti-ilari.partanen@fmi.fi (Tavoitettavissa aikaeron takia parhaiten spostitse)

Partanen, A.-I., Leduc, M., and Matthews, H. D., Seasonal climate change patterns due to cumulative CO2 emissions, Environ. Res. Lett. doi: 10.1088/1748-9326/aa6eb0, 2017.

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa6eb0

 


Tiedeuutisten arkisto

Yhteyshenkilöt

 • Tutkimus ja menetelmäkehitys
  tutkimusjohtaja Yrjö Viisanen
  puh. 029 539 5400
 • Tutkimushallinnon koordinaattori Anna Salonen
  puh. 029 539 6002
 • Tiedeuutiset
  viestintäasiantuntija Eija Vallinheimo
  puh. 029 539 2231

IlmaTiede-twitter