Uudet havaintomenetelmät

Erilaiset kaukokartoitusmittalaitteet ovat tärkeä osa nykyajan sääpalvelua ja tutkimusta. Satelliittien, säätutkien ja salamanpaikantimen havaintojen pohjalta kehitetään menetelmiä maanpinnan, ilmakehän ja avaruuden ilmiöiden tehokkaaseen havainnointiin.

 

Yksikössä tehdään monipuolista tutkimusta liittyen ilmakehän kaukokartoitukseen sekä Maan lähiavaruuden ja aurinkokunnan tutkimukseen. Yksikössä kehitetään uusia teknologioita ja mittausjärjestelmiä, havaintojen analyysimenetelmiä, numeerisia malleja sekä erilaisia sovellustuotteita. Yksikön toiminta liittyy läheisesti Kumpulan avaruuskeskuksen toimintaan.

Yksikkö jakautuu kolmeen tutkimusryhmään:

  • Ilmakehän kaukokartoitus: ilmakehän koostumus, kemia ja dynamiikka, kasvihuonekaasut, ilmanlaatu, keski-ilmakehän otsoni, keski-ilmakehän ja ilmastonmuutoksen vaikutus toisiinsa, satelliittihavaintoihin liittyvät inversiomenetelmät ja niiden epävarmuudet.
  • Tutka- ja avaruusteknologia: säätutkamenetelmät ja -sovellukset, salamanpaikannus, planeettojen ilmakehien tutkimus ja havaintomenetelmät, avaruusteknologian kehitys.
  • Avaruusfysiikan sovellukset: Avaruussääpalvelujen kehittäminen, satelliitti- ja avaruusluotainhavainnot, Maan ja muiden aurinkokunnan kappaleiden plasmaympäristöjen numeerinen mallintaminen, sähköpurjeen kehittäminen.

Yhteyshenkilöt

Yksikön päällikkö:
Ari-Matti Harri
p. 050 337 5623

Avaruusfysiikan sovellukset:
ryhmäpäällikkö Ari Viljanen
p. 029 539 4668

Ilmakehän kaukokartoitus:
ryhmäpäällikkö Johanna Tamminen
p. 029 539 1000

Tutka- ja avaruusteknologia:
ryhmäpäällikkö Jarmo Koistinen
p. 050 563 5166

Sihteeri:
Kirsi Virolainen p. 029 539 4147

sähköposti: etunimi.sukunimi@fmi.fi
faksi: 029 539 3146