Vuoden 2008 säät

Maanlaajuisesti vuosi 2008 oli mittaushistorian kuudenneksi lämpimin. Vuodesta 1961 alkaen laskettuna vuosi oli Lounais-Suomessa kaikkein lämpimin.

Kartalla on punaisella merkittynä se alue, jolla vuosi 2008 oli kaikkein lämpimin vuodesta 1961 lähtien.

Lämpötila- ja sademääräkartat 2008

Kuukauden keskilämpötilat vertailuineen

Pylväät kuvaavat vuoden 2008 kuukausikeskilämpötiloja ja ruskea käyrä esittää vertailukauden 1971-2000 keskiarvon.

Lämpöhuiput kuukausittain

Vuorokauden keskilämpötila tilastopohjalla

Vuorokauden keskilämpötila on merkitty vihreällä. Vertailukauden 1971-2000 keskilämpötiloista lasketut tasoitetut arvot ovat 2,5 %, 50% ja 97,5 % esiintymistodennäköisyyden kohdalla. Keskellä oleva lila viiva kuvaa vuorokauden keskilämpötilan 50% -arvoa eli mediaania. Kun vuorokauden keskilämpötila (vihreä) alittaa 2,5 tai ylittää 97,5 todennäköisyysrajan, se tarkoittaa, että kyseisenä päivänä vastaavaa sattuu enintään 3 kertaa 100 vuodessa.

Kuukausisademäärät 2008

Pylväät kuvaavat vuoden 2008 kuukauden sademäärän (mm) ja ruskea käyrä esittää vertailukauden 1971-2000 keskiarvon.

Sadehuiput kuukausittain

Termisten vuodenaikojen vaihtumiset ja pituudet