Tietoa ilmastonmuutoksesta päätöksenteon tueksi

Ilmatieteen laitoksen tehtävänä on paitsi tutkia ilmastonmuutosta, myös viestiä siitä päättäjille ja kansalaisille mahdollisimman selkeästi.

Ilmastonmuutostiedon tarve on suuri. Tietoa tarvitaan ratkaisujen tueksi niin kansallisen, alue- kuin kuntatasonkin päätöksenteossa lähes kaikilla elämän alueilla. Myös yksittäinen ihminen tarvitsee tietoa omien ratkaisujensa tekemiseen ja ymmärtääkseen, mitä ilmastolle on tapahtumassa.

Ilmatieteen laitos on tiedottanut ilmastonmuutostutkimuksen tuloksista 1970-luvulta lähtien. Viestin eteenpäin saamisessa oli pitkään haasteita. Skeptikoiden epäilevät kommentit saivat mediassa runsaasti palstatilaa ja hämmensivät vastaanottajaa.

Viestin vastaanottajien erilaiset tulkinnat ja asenteet ovat varmasti vuosien varrella hämärtäneet viestiä. Myös tutkijoiden vaatimus tieteellisten ilmaisujen tarkkuudesta on haastanut ilmastonmuutosviestinnän tekijöitä.

Viime vuosina ilmastonmuutosviestinnän tilanne on huomattavasti parantunut. Media on aktivoitunut. Poliittiset päättäjätkin ovat ottaneet ilmastonmuutoksen sanavarastoonsa. Tässä asiassa Ilmatieteen laitoksella on ollut oma tärkeä roolinsa tutkimustiedon välittäjänä.

Ilmatieteen laitos on yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa vahvasti sitoutunut etsimään yhä tehokkaampia ja yleistajuisempia keinoja välittää ilmastonmuutostutkimuksen tuottamaa tietoa eteenpäin.